Školní klub

Budiž město!

družina-n

Tak se nazývala výstava uspořádaná v rámci Dnů EHD, která trvala až do 17. 10. 2018. Byla organizována Státním okresním archivem Beroun a nesla se v duchu architektury a urbanismu města Berouna v 19. a 20. století. Tato výstava neunikla ani dětem naší školní družiny, kdy koncem září si ji prohlédlo 3. oddělení a dnes v posledním dnu 17. […]

Drakiáda školní družiny

družina-n

Krásný podzim a slunečné „babí léto“ je spojováno s tradicí pouštění draků. Vždyť podzim nepatří k nejvíce oblíbeným ročním obdobím. Při této aktivitě se dá prožít tolik krásných chvil. A nakonec, pouštět draka mohou nejen děti, ale například i dospělí. První zmínky o pouštění draků pochází z Číny ze 4. století před n. l.

ZOOlympiáda ve školní družině

Ještě na jedno odpoledne se děti ze školní družiny vžívají do role různých druhů zvířat. Dnes totiž máme tradiční Zoolympiádu, kde si můžeme porovnat výsledky mezi sebou, ale především si porovnáme výsledky se zvířaty. A tak nyní hurá na to!

Festival ptactva si připomíná i školní družina

Festival ptactva má za cíl upozornit na ptačí migraci a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat. Tato akce připadá na první říjnový víkend. V ten čas se organizují v jednotlivých evropských zemích vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem. Vždy jednou za několik let se koná Světový festival ptactva a do […]

100 let republiky – očima dětí

družina-n

V letošním roce 2018 si připomínáme 100 let republiky. Bylo to přesně 28. října 1918. Toto období nám velmi krásně přiblížil mim a moderátor v jedné osobě, pan Aleš Klačer, zvaný Klaun Ála. Jeho agentura AHOJKY připravuje především programy pro děti a mládež. Jeho nabídky jsme využili i my ve školní družině, abychom nám všem, ale především […]

Dopravní výchova v družině

družina-n

Tradiční akcí naší školní družiny již několik let je soutěž na znalosti z dopravní výchovy. Vždyť i my, i když nechceme, jsme účastníky silničního provozu. Mnozí z nás jsou cyklisti, někteří jezdí na koloběžce, či používají kolečkové brusle. Vždyť i člověk, který se pohybuje v provozu dopravy, je účastníkem silničního provozu.

Zima už nám začala

družina-n

Asi se všichni divíte, že nám začala již zima. Ano, je to skutečnost, i když je ještě podzim v plném proudu a do období zimy, ještě mnoho zbývá. Ovšem dětem ze školní družiny už začala zima. A víte proč? My jsme totiž dnes již započali výuku se „Školou bruslení“.

Návštěva Pražského hradu

družina-n

I děti školní družiny se zajímají o minulost našeho státu a zúčastňují se různých významných akcí věnovaných 100. výročí vzniku naší republiky. Tentokrát měli štěstí ti, kteří se svou prací podílí na propagaci školy a školní družiny. Děti, které se svou poctivou a mravenčí prací prosadily na veřejnosti.

Den zvířátek si připomněly i děti školní družiny

družina-n

Ve čtvrtek 4. října si děti školní družiny připomněly svátek všech zvířátek Mezinárodní den zvířat. Je tomu přesně 792 let, kdy zemřel sv. František z Assissi. Tento mnich františkánského řádu zasvětil celý svůj život péči o nemocná a opuštěná zvířata. Proto byl tento den stanoven jako Mezinárodní den zvířat. Tento den nám připomíná, jak důležitou a neodmyslitelnou […]

Dvě události, které patří dětem

družina-n

V posledním týdnu prvního měsíce nového školního roku, 2018 – 19, prožívaly děti ze Závodí, velkou slávu. A to je dobře, vždyť dnešní generace dětí si to jistě zaslouží. Jedna akce byla započata, a chvíli si na ni musíme počkat, ta druhá byla dokončena a bude sloužit nejen dětem ze Závodí, ale všem dětem v Berouně, které […]