Školní klub

Les ve škole

družina-n

Les ve škole je dlouhodobý mezinárodní program pro školy, do kterého je zapojeno více než 300 škol z České republiky. Jinak je do projektu zapojeno více jak 7 300 škol z 26 zemí světa. Tento program funguje již 20 let. Motivuje nás všechny k tomu, abychom ještě více chodili ven a měli možnost se učit, zvídat a sledovat vše […]

Vzpomínka na Mistra Jana Husa

družina-n

Tradiční akcí v závěru školního roku se v Berouně stává vzpomínková akce na Mistra Jana Husa. I dnes 27. 6. 2018 se na Husově náměstí před sochou Jana Husa konala tato vzpomínková akce. I děti naší školní družiny se jí zúčastnily, neboť byla určena pro školní družiny a veřejnost.

Minuta pro Zemi

družina-n

Tato aktivita nemá nikdy ani vítěze ani poražené. Měla by se však stát samozřejmostí pro všechny, kteří chtějí pomoc naší přírodě. A věřte, že by se toho našlo mnoho. Tento projekt vzal za srdce již několik let i děti školní družiny, které si plně uvědomují, že je potřeba s naším životním prostředím něco dělat, že třeba […]

Jaro ožívá, je v cíli

družina-n

21. 6. skončilo velké pozorování poslů jara, kteří se k nám vrací ze svých zimovišť nejen z Evropy, ale i střední Asie a Afriky. Cílem mezinárodního projektu Jaro ožívá, je zvýšit zájem dětí o přírodu, ochranu stěhovavých druhů ptáků. Jde především o to, abychom dětem přiblížili ptačí migraci a aktivně se zapojili do činnosti na podporu ochrany […]

Konec školního roku se přibližuje a děti školní družiny sbírají úspěchy

družina-n

Ještě několik dnů chybí do závěru letošního školního roku. Děti školní družiny během celého roku ani trochu nezahálely. Jejich činnost byla pestrá, bohatá, mnohdy až vyčerpávající. O tom mohou své říci děti ze všech oddělení, které měly chuť soutěžit a zapojily se do plnění Odznaku všestrannosti. Plnili jsme v rámci této části projektu devět disciplín a […]

Pěvecký sbor KECKY se loučí se školním rokem

družina-n

Vyvrcholením celoroční činnosti pěveckého sboru KECKY bylo uspořádání pěveckého vystoupení toho sboru dnes pro rodiče a jejich přátele. Hezká tradice, která seznamuje širokou veřejnost s tím, co se děti během školního roku naučily.

Vyhodnocení Týdne míčových her spojený se zápasem ve vybíjené

družina-n

Minulý týden skončil „Týden míčových her“. Dnes nás již čeká pouze vyhodnocení a s tím i velký zápas dětí školní družiny proti školnímu klubu.

Pohádkového putování do Knihozemě

družina-n

Během měsíce května letošního roku vstoupily děti školní družiny svým netradičním putováním do Knihozemě. Putování nás provedlo do tajů dvanácti nejočekávanějších dětských titulů tohoto roku.

Fotbalovým turnajem končí Týden míčových her

družina-n

Fotbalovým turnajem pomalu končí Týden míčových her ve školní družině. Hra s míčem na sto procent patří k dětem. Děti míč milují.

Pískací vysvědčení

družina-n

V letošním školním roce 2017 – 18 začal při školní družině pracovat kroužek hry na flétnu pod vedením vychovatelky Miroslavy Pacákové. Kroužek pravidelně navštěvovalo devět dětí, které měly zájem o hru na flétnu. A co se všechno naučily? O tom nás dnes přesvědčil jejich první koncert.