Informace k přechodu na objednávkový systém jídel od 1.4.2023

Informace k přechodu na objednávkový systém jídel od 1.4.2023

Vážení žáci, Vážení rodiče,

stravování ve školních restauracích v Berouně zajišťuje společnost PRIMIREST – zařízení školního stravování spol. s. r. o. V České republice působíme od roku 1991 a ve školním stravování poskytujeme služby již více než 30 let a v současné době zajišťujeme službu pro 236 škol v celé České republice. Jsme zaregistrováni v síti školských zařízení a při své činnosti důsledně dbáme na dodržování platné legislativy, která se ke školnímu stravování vztahuje. Jedná se zejména o dodržování nařízení ve Vyhlášce č. 107/2008 Sb., MŠMT.

Od 1.4.2023 bude ve vaší školní restauraci zaveden objednávkový systém výdeje jídel:

  • Hosté si OBJEDNÁVAJÍ oběd z nabídky tří druhů hlavních jídel ve složení

Čtěte více »


Den otevřených dveří

Informace k zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2023/24

 


Chemická olympiáda ve školním roce 2022-23

Školní kolo chemické olympiády kategorie D (určené pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol, Čtěte více »


Vítání jara

Paní Zima se pomalu a jistě vzdává své nadvláda a žezlo předává Jaru. Podle kalendáře máme již jeden den jara za námi a dnes již můžeme mezi sebou přivítat jaro. Děti ze školní družiny dnes vhodily Moranu do Berounky, aby už tady opravdu začalo jaro vládnout. Čtěte více »


Březen – měsíc čtenářů i ve školní družině

Březen – měsíc čtenářů je celostátní akcí, která podporuje četbu. Tradičně je pořádána v měsíci březnu. Tato akce vznikla v roce 2009. Měsíc čtenářů navazuje na akci druhé poloviny 20. století. V posledních letech je i Březen – měsíc internetu. Březen – měsíc knihy se slaví od roku 1955 a vždy byl věnován čtení a knihám. Čtěte více »


21. březen – Světový den loutkového divadla

Na základě rozhodnutí Kongresu UNIMA je od roku 2003 každoročně 21. březen slaven jako Světový den loutkového divadla. Den je příležitostí k oslavě a obrácení pozornosti mezinárodních uměleckých společností, institucí všech žánrů a širokého publika na loutky, jejich kreativitu a tvůrce. Čtěte více »


Bruslařská škola skončila

Již několik let navštěvovaly děti naší školní družiny Bruslařskou školu, která probíhala pod vedením bruslařských instruktorů na zimním stadionu pod hlavičkou Veřejné Sportovní Akademie (VSA). Stejně tomu bylo i v letošním školním roce 2022 – 23. VSA ukazuje dětem sport jako nezbytnou součást jejich života. Jejich cílem je poskytovat co nejširší sportovní nabídku pod vedením zkušených trenérů. Čtěte více »


Pozdrav z muzea

Edukační program Na dno pradávných moří měl velký ohlas a první nabídka termínů byla rázem obsazena. Muzeum Českého krasu na základě značné poptávky zareagovalo a nabídlo termíny další, za což velmi děkujeme, protože i nám se program líbil. Žáci se zaujetím poslouchali a mnohé se dozvěděli. Domů si odnesli i svůj vlastní trilobit – obtisk trilobita do samotvrdnoucí hmoty. Akci hodnotíme jako velmi zdařilou.

Mgr. Jana Radová

 


Policejní pátračka Beroun

S prvními jarními paprsky jsme se žáky 9. B vyrazili do berounských ulic, abychom virtuálně pátrali po pachateli závažné trestné činnosti. Během hry žáci viděli několik videí a slyšeli spoustu nahrávek z radiové komunikace mezi policisty a centrálou, se kterou spolupracovali na dopadení pachatele. Všichni žáci byli ve hře velmi úspěšní a jejich zaujetí, deduktivní myšlení, ale i velmi zábavně a profesionálně vytvořená aplikace jim na závěr umožnila získat certifikát mladého detektiva Čtěte více »


Prvouka venku

Konečně jsme se dočkali trochu pěkného počasí a můžeme na některé hodiny chodit ven. Čtěte více »


Výroba Morany

Zima pomalu končí svoji vládu a k převzetí vlády se připravuje Jaro. Tradiční akcí naší družiny bývá „Vítání jara a vhození Morany do Berounky“. Proto již dnes se děti z kroužku dovedných ručiček na akci připravovaly. Jde o první část této tradice, kterou je výroba Morany. Čtěte více »


Mezinárodní den lesů

Významný den, který si připomínáme 21. března, je Mezinárodní den lesů. Byl vyhlášen na valném shromáždění OSN v prosinci roku 2012 a poprvé se slavil 21. března 2013. právě letos si připomínáme desáté výročí vzniku tohoto dne. Hlavním cílem vyhlášení Mezinárodního dne lesů je oslava a zvýšení povědomí o významu všech typů lesních ekosystémů. Lesy jsou velmi důležité. Celkově pokrývají třetinu povrchu planety Země. Čtěte více »