Volby do školské rady

logo školy

Výsledky voleb zákonných zástupců do Školské rady při Základní škole, Beroun – Závodí, Komenského 249. Hlasovalo 8 % – 30 zákonných zástupců z  372 oprávněných voličů.  Volby jsou neplatné, neboť se nezúčastnila alespoň pětina voličů. Nové volby proběhnou 18.6. 2024 a 19.6. 2024. Jména kandidátů i volební systém je stejný.

Pořadí současných voleb: Petr Veselý (20 hlasů), Darek Pospíšil (6 hlasů), Ing. Iveta Gabriel Borlová (4 hlasy).

Volby pedagogických pracovníků: počet oprávněných voličů 36, počet kandidátů 35.  Hlasovalo 32 pedagogických pracovníků. Na základě hlasování budou pedagogické pracovníky ve školské radě zastupovat Mgr. Marcela Stehlíková – 5 hlasů, Ing. Zdeňka Landová – 5 hlasů.

 


Informační schůzky

logo školy

17. června 2024

rodičů žáků budoucího 

1.ročníku 2024/25

                  v 16,30 hodin

                                                  v tělocvičně školy                                   

                    rodičů žáků budoucího 

                  6.ročníku 2024/25

                    v 16,45 hodin

                         v učebně matematiky 

                        (vchod z ulice Komenského)

  


Vyhlášení voleb do Školské rady

logo školy

Vyhlášení voleb do Školské rady při Základní škole, Beroun – Závodí, Komenského 249 pro období 12.7.2024 – 11.7.2027.

Ředitelka základní školy v souladu s §167 zákona č.561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením Rady města Beroun č. 202/38/RM/2024 a číslem 204/38/RM/2024 ze dne 17.4. 2024 oznamuje vyhlášení řádných voleb do Školské rady.

Řádné volby do školské rady se konají z důvodu uplynutí tříletého funkčního období.

Volební komise:

Mgr. Hana Kozohorská – předsedkyně volební komise

Mgr. Marcela Stehlíková – členka volební komise

Mgr. Jiří Beneš – člen volební komise

Časový harmonogram a způsob volby:

  • Zveřejnění kandidátů za pedagogické pracovníky školy a za zákonné zástupce nezletilých žáků školy: 13.5. 2024
  • Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky školy: 23.5.2024 a 24.5.2024 (volba proběhne tajným hlasováním – vhození volební listiny do zapečetěné urny; volební právo mají pouze pedagogičtí pracovníci školy).  Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna polovina všech oprávněných osob.
  • Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků školy: 23.5.2024 a 24.5. 2024 (volba proběhne tajným elektronickým hlasováním přes systém Bakaláři; o způsobu hlasování budou zákonní zástupci informováni dne 22.5.2024 přes systém Bakaláři; volební právo mají pouze zákonní zástupci žáků). Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob.

Případná opakovaná volba: 18.6.2024 a 19.6. 2024

V Berouně dne 9.5. 2024

Mgr. Hana Kozohorská, ředitelka

 

Kandidátní listiny (zveřejněno 13. 5. 2024):

– zákonní zástupci nezletilých žáků

– pedagogičtí pracovníci

 


Děti školní družiny zavzpomínaly na Spejbla a Hurvínka

Počátkem měsíce května děti školní družiny vyrazily na výlet s názvem Stezka Spejbla a Hurvínka u Boleveckých rybníků. K těmto postavám patří i Mánička a pes Žeryk. Spejblem a Hurvínkem zakončily děti 2. oddělení školní družiny 14. ročník Týdne čtení dětem. Čtěte více »


Skanzen Vysoký Chlumec

Žáci prvních tříd v rámci “školy v přírodě ve škole” navštívili Skanzen Vysoký Chlumec. Žákům se historická exkurze líbila. Ochutnali tradiční české buchty, vyzkoušeli si spaní na teplé peci a pohádkové postavy je hravou formou seznámily s expozicí skanzenu. Žáci si vyzkoušeli zametání březovým koštětem, třídění luštěnin, kropení prádla, viděli proces mletí obilí a mnoho dalšího. Čtěte více »


Už jsme tady z výletu…

Po škole v přírodě, stejně jako po jiných akcích mluvíme s dětmi o tom, jak se jim líbilo, či nelíbilo. Zde jsou názory čtvrťáků: Čtěte více »


Týden čtení dětem již po čtrnácté

Oslava literatury a společného čtení začíná 31. května a protáhne se až do 7. června. Po celý týden jsou různě organizovány ve městech i obcích po celé naší republice akce, na kterých se četlo, vyprávělo, tvořilo, zpívalo a hrálo. Jde o tradiční akci, do které je zapojena od počátku i naše školní družina. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Čtěte více »


Drážďany a Königstein slavily u žáků úspěch

Osmáci a deváťáci si z poznávacího výletu do Německa odnesli spoustu zážitků. Zájem o návštěvu Drážďan a pevnosti Königstein byl velký, naplnili jsme dva autobusy! První byl vypraven ve středu 29. května a druhý následoval v pátek 31. května.

Čtěte více »


Škola v přírodě den 4.

Dnes jsme se opět rozdělili na dvě party. Starší děti šly na výlet a mladší zůstaly na místě. Čtěte více »


Škola v přírodě den 3.

Dnes jsme se rozdělili na dvě skupiny. Druháci vyrazili na hrad Zvíkov a… Čtěte více »


Pasování na čtenáře

Dne 4.6.2024 proběhlo v berounské městské knihovně slavnostní pasování čtenářů. Žáky pasoval král Ota I. s pomocí dvorní dámy. Žákům se ceremoniál moc líbil. Těšíme se na spolupráci s knihovnou i v příštím školním roce. Čtěte více »


Den dětí u prvňáčků

Žáci prvních tříd si báječně užili Den dětí, který pro ně uspořádal školní parlament a školní senát.


Výlet 7.B do Bzové

V pátek 31.5.2024 jsme se rozhodli navštívit zvířátka v útulku ve Bzové. Čtěte více »