MAP II. – “Mapa podpory”

logo školy

Vážení rodiče,

na níže uvedeném odkazu najdete “mapu podpory”, která  může pomoci dětem, rodičům i učitelům najít odbornou pomoc v berounském regionu. Pomůže najít adekvátní odborníky, na které se v regionu Berounska můžete obrátit.

“mapa podpory”

 


MAP II.

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Beroun v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách projektu na tomto odkaze: http://www.mapberoun.cz/k-pripominkovani/.

Případné připomínky lze uplatnit do 11.9.2022 prostřednictvím formuláře dostupného na odkaze: MAP_Připomínkové řízení k dokumentaci pro ŘV MAP v 09/2022 (google.com).

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!


Výše úplaty ve školní družině a školním klubu od 1.9. 2022

Výše úplaty ve školní družině od 1.9.2022

ranní družina – 100Kč měsíčně, odpolední družina – 200Kč měsíčně, ranní i odpolední družina – 300Kč měsíčně

Výše úplaty ve školním klubu od 1.9.2022

ranní školní klub – 100Kč měsíčně, odpolední školní klub – 140Kč měsíčně, ranní i odpolední školní klub – 240Kč měsíčně


Scolarest – změna ceny obědů

Vážení rodiče,

informaci o změně ceny obědů najdete zde .


Odpoledne plné netopýrů

Podzim již nastal, a někteří živočichové a zvířata se připravují k zimnímu spánku. Stejně tak tomu je u netopýrů. Podzimní období přináší změnu teplot, vzduch se ochlazuje, sluníčka je méně a netopýři si připravují prostor k zimnímu spánku, k zimnímu přečkání dlouhého zimního období. A tak po krátkém povídání se děti školní družiny pustily do soutěží. Soutěží opět jednotlivé skupiny proti sobě, které jsou složeny z jednotlivých oddělení. Čtěte více »


Svatováclavské putování ve školní družině

Děti z 2. oddělení školní družiny od Veverušáků se dnes odpoledne vydaly po stopách svatého Václava, českého knížete a patrona naší země. O Václavovi toho mnoho nevíme, ale legendy ho popisují jako skvělého knížete a křesťana, který se stal jednou z nejznámějších postav naší historie. Čtěte více »


Národní den železnice

Tento den, který připadl v letošním roce na 24. září si připomenuly i děti naší školní družiny. Oficiální oslavy probíhaly v Plzni, ale u nás v družině jsme si je připomenuli až 26. září. Čtěte více »


Hmyzí odpoledne ve školní družině

Právě dnes nastává podzimní rovnodennost, končí astronomické léto a začíná podzim. Den bude stejně dlouhý jako noc. V dalších týdnech se budou noci až do zimního slunovratu prodlužovat, ale dny se budou krátit. A tak děti školní družiny chtěly prozkoumat, zda i takováto změna se hned v počátku projeví ve volné přírodě. A jak se s tím vypořádaly? Čtěte více »


Den bez aut ve školní družině

Den bez aut je mezinárodní den, který se slaví 22. září. Doprovodné akce mají poukázat na lepší způsoby dopravy a podpořit omezování městského automobilismu. Počátky spadají do padesátých let minulého století. Den bez aut je součástí Evropského týdne mobility, který probíhá od 16. 9. – 22. 9. 2022. Čtěte více »


Loučení s létem i tažnými ptáky – vlaštovkiáda

Odlet tažných ptáků započal již ve třetí dekádě srpna. Jako první odlétají čápi, ale postupně se přidávají další tažní ptáci. I vlaštovky nás již opustily. Rozloučily se s létem u nás a pospíchají odtud za teplem, aby mohly přežít zimu. Zjara se k nám opět vrátí. Čtěte více »


Stezkou po Závodí za pokladem

V měsíci září každým rokem probíhá Závodská stezka s bojem o poklad. Jde nám o to, aby se nejmenší děti z družiny seznámily se čtvrtí Beroun – Závodí, kde žije většina dětí naší školy. Akce se stala tradicí a vždy ji připravuje nejstarší oddělení. V letošním roce nastala změna. Trasa byla pro děti předem připravena. Čtěte více »


Družina si zahrála na Danu a Emila Zátopkových

Významné osobnosti sportu Dana a Emil Zátopkových se stali motivací ve sportovním klání dětem ve školní družině. Narodili se ve stejný den i rok – 19. září1922. Dana Ingrová ve Fryštátu u Karviné a Emil Zátopek v Kopřivnici. Dana pocházela z vojenské rodiny, Emil však vyrůstal v chudé rodině. Ve stejný den i rok – 24. července 1952 získali v Helsinkách, už jako manželé Zátopkovi, zlaté olympijské medaile. Emil vyhrál běh na pět kilometrů a Dana soutěž v hodu oštěpem. Oba sportovci se stali vzorem mnoha ostatním sportovcům nejen u nás, ale i na celém světě. Čtěte více »


Děti školní družiny si připomenuly Tomáše Garrigua Masaryka

O několik dnů déle si děti z 2. a 4. oddělení naší školní družiny připomenuly osobnost Tomáše Garrigua Masaryka. Od úmrtí prvního prezidenta Československé republiky uplynulo 14. září přesně 85 let. T. G. Masaryk byl československý státník, filozof, sociolog a pedagog. Po nástupu do prezidentského úřadu si vysloužil přezdívku – prezident Osvoboditel. Říká se mu také tatíček Masaryk. Čtěte více »