Zápis do 1. ročníku / зарахування на 1 курс – 2022/2023

pro děti s dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině / навчальний рік

дітей, які перебувають на тимчасовому захисті у зв’язку з війною в Україні

  proběhne / Відбудеться

 15. 6. 2022

od  14:00 –  do 17:00 hod.

 K zápisu je třeba/ Для реєстрації необхідно:

– rodný list dítěte/doklad v podobě víza nebo podobného dokumentu/свідоцтво про народження дитини/документ у вигляді візи чи подібного документа

– prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě/декларацію власника про те, що особа проживає у зазначеному місці

– průkaz totožnosti zákonného zástupce/opatrovníka dítěte/посвідчення особи законного представника/опікуна дитини Čtěte více »


Zápis pro šk. rok 2022/2023 – přestupy

logo školy

Zápisy na přestupy do 6. ročníků

Základní školy, Beroun – Závodí, Komenského 249

                proběhnou dne 20. 5. 2022.

Žádost o přestup lze podat osobně, mailem nebo datovou schránkou. Podobu žádosti včetně seznamu příloh naleznete zde

Kapacita pro přestupy do 6. ročníků ZŠ činí pro školní rok 2022/2023 36 míst.

Třídy jsou plněny do počtu dle zákona.

Kritéria pro přestupy naleznete zde

V případě, že dojde k vyššímu počtu doručených žádostí, než je volná kapacita, budou uchazeči, v rámci kritéria, v němž dojde k překročení kapacity, vybíráni formou losování. Losování provádí osoba určená ředitelem/ředitelkou školy. O losování se provádí zápis. Zápis je podepsán osobou provádějící losování a jeho průběh je ověřen podpisem ředitele/ředitelky školy. Zápis je uložen v dokumentaci školy.

V případě losování budou všichni uchazeči informováni a budou se ho moci zúčastnit jako pozorovatelé.

Výše uvedený postup je v souladu se zněním legislativních předpisů ČR.

Dne 13. května 2022

Mgr. Hana Kozohorská, ředitelka školy

 


Den „D“ nastal 27. května 1942

27. května 1942 spáchali členové skupiny Anthropoid atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Parašutistům, kteří byli na tento vojenský úkol speciálně vycvičeni, se nepodařilo opustit Prahu. Nakonec zahynuli v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje. Čtěte více »


Den netopýrů ve školní družině

Rok 2022 vyhlásil Český svaz ochránců přírody „Rokem netopýrů“. Chce upozornit na tyto pozoruhodné živočichy, kteří mají mnoho zajímavých vlastností a mnohdy s námi žijí v těsné blízkosti. Na tyto živočichy dopadají důsledky řady lidských aktivit, pověr a předsudků, které vedly k jejich úbytku, a proto se následně zařadily mezi zvláště chráněné živočichy. Čtěte více »


TALENT 2022

Uplynulo několik dnů od vernisáže výstavy „mladých výtvarníků“ z berounských škol, při níž proběhlo i vyhodnocení nejlepších prací. Krom základních škol se akce pravidelně zúčastňuje i ZUŠ v Berouně. V rámci základních škol se nachází na výstavě i práce dětí školní družiny. Čtěte více »


Družina poznávala květiny

Rostliny jsou významnou složkou našeho života. Jsou spolutvůrcem klimatu, zlepšují mikroklima, podílí se na tvorbě půdního procesu, ovlivňují míru zadržování vody, působí na snižování prašnosti, hlučnosti a jsou estetickým prvkem parků, zahrad, ale i našeho obydlí. Čtěte více »


Návštěva Muzea Českého krasu

S odstupem několika málo dnů si děti z 1. a 3. oddělení naší školní družiny připomenuly návštěvou Muzea Českého krasu Mezinárodní den muzeí. Tento den připadá na 18. května. Než děti vyšly do muzea, ještě si v družině řekly několik informací a zajímavostí. Čtěte více »


Mezinárodní den muzeí

Mezinárodní den muzeí si připomenula i naše školní družina. Tento den se slaví od roku 1977. Dne 18. května 2022 jsme si připomenuli i ve všech odděleních školní družiny Mezinárodní den muzeí. Letošní téma „Síla muzeí“ chce změnit svět k lepšímu a stát se nositelem společenského, kulturního nebo environmentálního pokroku. Tento den se slaví po celém světě a v každé zemi si jej slaví muzea po svém. U nás se tento den připomíná muzejní nocí. Čtěte více »


Dear friends, ……

Dear friends, ……

 

Jak jistě všichni víte, naše škola již několik let podporuje studium indické dívky Sariny Fernandes.

Sarina pochází z indického spolkového státu Karnataka (jižní část Indie). Žije se svými rodiči a dvěma sestrami ve městě Mirjan.

Díky naší podpoře mohla Sarina chodit do školy a následně vystudovat zdravotnickou školu. Čtěte více »


“Terezy zazářily”

Duben 2022 byl měsícem plným rozličných soutěží. Mezi  stálice v těchto žákovských kláních patří samozřejmě matematika. Letos se podařilo umístit na výborném druhém místě v okresním kole MaO Tereze Špírkové z 8. A a Tereza Jungová z 9. A byla dokonce úspěšnou řešitelkou v krajském kole MaO.
Jen tak dál, děvčata:) Záludné matematické úlohy, kvízy a rébusy čekají.

Na kole dětem

Pod zamračeným nebem, s trochou obav jsme se vydali na program pana Zimovčáka do místního kulturního domu Plzeňka.

Čtěte více »