Revolution Train 25.2. 2023

Vážení rodiče,

město Beroun připravilo ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií a Nadačním fondem Nové Česko program na téma protidrogové prevence, který proběhne 25. 2. 2023 od 10 hod. v Městském kině. Program je pro všechny účastníky ZDARMA.

Čtěte více »


Den otevřených dveří

Informace k zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2023/24

 


Informace pro rodiče žáků 9. třídy

Na konci prvního pololetí 31. ledna 2023 žáci 9. třídy a zájemci o studium osmiletého gymnázia z 5. třídy obdrží tyto dokumenty:

  1. dvě přihlášky – s vyplněnými osobními údaji a prospěchem
  2. zápisový lístek
  3. potvrzení pro zákonné zástupce o přijetí přihlášek a zápisového lístku (zák. zástupci podepíší a vrátí výchovné poradkyni Ing. Zdeňce Landové)

Informační portál:
www.infoabsolvent.cz

Informace k přijímacímu řízení:
JPZ cermat


Masopust se přiblížil i k Veverušákům do školní družiny

I v letošním školním roce pokračuje pedagogická praxe studentek SPgŠ Beroun ve školní družině Beroun – Závodí. Praxe probíhá pravidelně každý týden v úterý ve čtyřech oddělení. Děvčata si pro děti připravují vždy svůj vlastní program, a to pokaždé něco jiného. Jak se říká: „Změna je život“. Proto se i děti z družiny na naše praktikantky, budoucí vychovatelky, vždy těší. Čtěte více »


České pověsti se dostaly i do školní družiny

České pověsti se dostaly do družiny po akci ledová Praha, po pololetních prázdninách. Děti navštívily během prázdnin Pražský hrad a Muzeum Policie. Z vyhlídky na Pražském hradě jsme se rozhlédli široko daleko po okolí a snažili se najít historicky známá místa. Čtěte více »


Ledová Praha anebo Ledová deštivá Praha?

Tento již mnoho let starý projekt o pololetních prázdninách dává možnost všem zájemcům seznámit se s historií, pamětihodnostmi a zajímavostmi některých měst, které známe mnohdy jen ze školních lavic či našich učebnic. Poznat a seznámit se na vlastní oči s tím, jak to vlastně je. Čtěte více »


Podporujeme dobré vztahy

Pojďme díky fotografiím nahlédnout do zákulisí školního parlamentu, kde všechno vzniká…

Dnes 2.2. jsme vyhodnotili práci za 1. pololetí:

V září jsme se podívali do Senátu, kde jsme pohovořili s naším panem senátorem Jiřím Oberfalzerem.

Pro žáky 1.-3. ročníku jsme připravili poslední říjnový den oslavu Halloweenu, který se v poslední době v naší vlasti velmi rozmáhá.

V listopadu jsme si zpestřili pochmurné dny barevným týdnem, kdy jsme se každý den oblékli v jiné barvě.

V prosinci jsme připravili pro 1. stupeň mikulášskou nadílku a pro 2. stupeň jsme s tělocvikáři pomohli nachystat projekt “Sport, zdraví a bezpečí”.

Naší poslední akcí bylo předání vysvědčení ve slavnostním, neboť etiketu považujeme za důležitou.

Také jsme se dnes zaměřili na podporu dobrých vztahů, neboť každý by se měl chovat k druhému slušně. Během měsíce února může kdokoli ze školy vyvěsit na nástěnku školního parlamentu vzkaz, který druhého potěší. Předcházíme tak negativním vlivům a posilujeme pozitivní klima školy, protože chodit do ní je zkrátka prima.

 

Školní parlament

 


Ctíme etiketu

Dnes se píše v kalendáři 31. ledna – končí 1. pololetí! To znamená předání vysvědčení žákům – vyhodnocení prospěchu a chování za celé pololetí. Školní parlament vyhlásil předání ve slavnostním oblečení, neboť pravidla společenského chování jsou důležitá. Vyznat se v etiketě se určitě do života hodí:-)

Školní parlament


Světový den mokřadů si připomenula i školní družina

Každoročně je slaven Světový den mokřadů 2. února, na památku podepsání Ramsarské úmluvy o mokřadech z 2. února 1971, kdy malá skupina environmentalistů podepsána mezinárodní smlouvu na Ramsarském kongresu v Iránu. Den mokřadů byl ustanoven s jediným cílem, aby zvyšoval povědomí o jejich hodnotě pro lidstvo a planetu. Poprvé byl slaven v roce 1997. Pořádají se různé akce, jež jsou směrovány na ochranu mokřadů, zachování biologicky rozmanitých ekosystémů, jež jsou domovem mnoha živočišných a rostlinných druhů. Jde i ochranu půdy před povodněmi, ale i o přirozenou filtraci vody prostřednictvím rozpadu znečišťujících látek. Čtěte více »


Konec LVZ a jedeme zpět směr Beroun

Týdenní lyžařský výcvikový zájezd 8. ročníků je u konce. Uběhlo to jako voda. Do úterka pěší turistika a zábavné hry v terénu. Od středy první pokusy lyžování. Čtěte více »


Předposlední den LVZ a bude konec

Poslední den na svahu a pak již jen vzpomínky. Sníh vydržel a odpoledne i trochu sněžilo. Ale pozdě. Přesto můžeme říci, že jsme lyžovali, ač jsme museli šlapat, neboť vleky nejezdily. Ale dnešek ještě stál za to. Čtěte více »


Sníh nám zůstal

Ranní probuzení a pohled ven byl optimistický. Všude bílo a sníh nám zatím drží. Přes noc přebyl asi jeden centimetr. Ranní teplota klesla na -6°C. A tak snad zase půjdeme lyžovat. Čtěte více »