Informační schůzka

logo školy

rodičů žáků budoucího 

1.ročníku 2024/25

17. června 2024 v 16,30 hodin

                        v tělocvičně školy

                      (vchod z ulice Komenského)

                         


Vyhlášení voleb do Školské rady

logo školy

Vyhlášení voleb do Školské rady při Základní škole, Beroun – Závodí, Komenského 249 pro období 12.7.2024 – 11.7.2027.

Ředitelka základní školy v souladu s §167 zákona č.561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením Rady města Beroun č. 202/38/RM/2024 a číslem 204/38/RM/2024 ze dne 17.4. 2024 oznamuje vyhlášení řádných voleb do Školské rady.

Řádné volby do školské rady se konají z důvodu uplynutí tříletého funkčního období.

Volební komise:

Mgr. Hana Kozohorská – předsedkyně volební komise

Mgr. Marcela Stehlíková – členka volební komise

Mgr. Jiří Beneš – člen volební komise

Časový harmonogram a způsob volby:

  • Zveřejnění kandidátů za pedagogické pracovníky školy a za zákonné zástupce nezletilých žáků školy: 13.5. 2024
  • Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky školy: 23.5.2024 a 24.5.2024 (volba proběhne tajným hlasováním – vhození volební listiny do zapečetěné urny; volební právo mají pouze pedagogičtí pracovníci školy).  Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna polovina všech oprávněných osob.
  • Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků školy: 23.5.2024 a 24.5. 2024 (volba proběhne tajným elektronickým hlasováním přes systém Bakaláři; o způsobu hlasování budou zákonní zástupci informováni dne 22.5.2024 přes systém Bakaláři; volební právo mají pouze zákonní zástupci žáků). Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob.

Případná opakovaná volba: 18.6.2024 a 19.6. 2024

V Berouně dne 9.5. 2024

Mgr. Hana Kozohorská, ředitelka

 

Kandidátní listiny (zveřejněno 13. 5. 2024):

– zákonní zástupci nezletilých žáků

– pedagogičtí pracovníci

 


Přijímací zkoušky na SŠ – 2.kolo

logo školy

Vážení rodiče,

dne 15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení na střední školy
a konzervatoře, tedy zveřejnění informace, kteří uchazeči byli přijati a nepřijati a zveřejnění
výsledků za všechny části přijímacího řízení v DiPSy a na veřejně přístupném místě ve střední
škole. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě se v 1. a 2. kole přijímacího řízení
nevyhotovují a uchazečům a jejich zákonným zástupcům se nezasílají.

Leták – “Nevzali mne na střední, co můžu dělat”

Leták – “Nevzali mne na střední, co můžu dělat” (UK)

https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

Čtěte více »


Zápis do 1. ročníku – výsledky

logo školy

Výsledky zápisu

do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025:

Přijetí do 1. ročníku

Odklad školní docházky


První ročník kopané – rodiče x děti pokračuje i v 1. oddělení

První ročník turnaje v kopané rodiče x dětem dnes 20. 5. pokračuje i v 1. oddělení naší školní družiny. V říjnu tento turnaj proběhl u nejstarších dětí ve 2. oddělení. Nastoupilo 14 dětí z 1. oddělení ŠD, které pracuje pod vedením paní vychovatelky Jany Novákové. Složení družstva dětí: Mikuláš Eninger, Dennis Kintner, Tomáš Procházka, Dominik Říha, Jakub Stromský, Antonín Voldán, Lucka Dvořáková, Eda Kadeřábek, Antonín Macourek, Leonka Radová, Julie Kubová, Míša Rožánek a Liliana Kratochvílová. Čtěte více »


2. stupeň v archivu

Letošní historická exkurze zamíří do místního archivu. Protočí se zde všechny třídy 2. stupně. Na žáky 6. třídy čeká přednáška “K čemu archiv slouží”. Sedmáci a osmáci uslyší “Demografický vývoj, školství a průmysl v regionu 19.-20. století”. Naši nejstarší žáci mají téma “Politické procesy a političtí vězni”. Již nyní je v procesu příprav historická exkurze pro další školní rok, kdy si vzhledem k výraznému výročí konce 2. světové války připomeneme osudy obětí.


Mezinárodní den muzeí si připomenuly i děti školní družiny

Jako každým rokem je 18. květen vyhlášen jako Mezinárodní den muzeí. Tradici tohoto celosvětového svátku založil český muzeolog prof. Jelínek během svého působení coby předsedy celosvětového ICOM. Datum bylo zvoleno na počest otevření historické budovy Národního muzea veřejnosti v roce 1891. letošní téma „Muzea místa pro vzdělávání a výzkum.“ Muzea jsou životně důležitým prostorem, kde se vzdělání a výzkum sbližují, aby utvářely naše chápání světa. Čtěte více »


Týden lesů ve školní družině

„Týden lesů“ se koná pravidelně 2. či 3. týden v květnu. Lesníci v ČR se snaží o zvyšování zájmu veřejnosti o les, lesní hospodářství a o dřevo jako obnovitelnou surovinu. I my ve školní družině si tento týden připomínáme a po dobu jedno týdne plníme podmínky tohoto projektu v rámci přírodovědné činnosti školní družiny. Čtěte více »


Výstava Talent 2024 je již minulostí

V Městské galerii Beroun jsme mohli od 24. 4. – 17. 5. 2024 shlédnout výtvarné práce žáků z berounských základních škol TALENT 2024. Tato výstava se traduje již mnoho let a každým rokem je na co se dívat. Čtěte více »


Přednáška o rodinách politických vězňů

Dnes se žáci 9. ročníku zúčastnili během odpolední výuky přednášky o rodinách politických vězňů. Přijel za námi pan Vejražka, který o tomto tématu napsal tři knihy. Vyprávěl o zatýkání, jak se rodina musela dívat, jak se potomci vyrovnávali s pocitem, že rodiče jsou obviněni z rozvracení republiky, jak nevinní lidé byli perzekuováni. Navázali jsme tak na hodiny dějepisu, kdy každý žák nás blíže seznámil s jedním z mnoha osudů politických vězňů. Ve středu 22. května učiníme pomyslnou tečku za tímto tématem, kdy deváťáci navštíví místní archiv, aby se seznámili s politickými procesy v našem regionu.


Požární ochrana očima dětí

Takto je nazývána výtvarná a literární soutěž, kterou vyhlašuje Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska, které se mohou zúčastnit děti do 18 let školní i mimoškolní činnosti. V letošním školním roce jde o 50. ročník této soutěže. Shoda náhod nám též prozrazuje, že za nedlouho si budeme připomínat i 160. výročí vzniku dobrovolných hasičů v České republice. 22. května v roce 1864 ve Velvarech vznikl první český organizovaný sbor. Čtěte více »


Týden lesů započal i ve školní družině

Týden lesů se koná pravidelně 2. či 3. květnový týden. V rámci tohoto týdne se snaží lesníci v České republice zvyšovat nejen zájem veřejnosti o les, ale i o lesní hospodaření a o dřevo jako obnovitelnou surovinu. Týdny lesů slouží jako připomenutí práce lesníků, kteří neúnavně obnovují naše lesy i za ztížených klimatických podmínek. Lesníci se od jakživa snaží o to, aby les byl zachován pro příští generace. Aby si tato slova zapamatovaly i děti a široká veřejnost, o to se již několik let snaží i děti naší školní družiny. Vždyť pro nás je les druhý domov. Čtěte více »


Berounský koláč

Současně s Jarními hrnčířskými trhy již několik let probíhá na Náměstí Joachima Barranda folklorní slavnost Berounský koláč. Té předcházel Koláčofest, a před ním Staročeské máje. O nejlepší Berounský koláč soutěží berounské hospodyňky, které se v soutěži prezentují svým nejlepším výrobkem. Čtěte více »