Informace k přijímacímu řízení na SŠ

logo školy

Vážení rodiče,

níže najdete informaci MŠMT ČR – Opatření obecné povahy –  k přijímacímu řízení na SŠ.

Optaření obecné povahy – přijímací řízení

 


Školní výuka od 4. ledna 2021

logo školy

Vážení rodiče,

od 4. ledna 2021

bude prezenční výuka probíhat pouze pro žáky 1. a 2. ročníku včetně školní družiny, školní jídelny (obědy, svačiny).

Pro ostatní žáky (3. – 9. ročník) platí opět distanční výuka. Rozvrh distanční výuky bude stejný jako v předchozím období distančního vzdělávání.

Rozvrh hodin – distanční výuka 2. stupeň od 4.1.2021

Rozvrh hodin – distanční výuka 1. stupeň od 4.1.2021

Distanční výuka je povinná. Opět bude možné se domluvit si s jednotlivými vyučujícími zanechání studijních materiálů pro žáky na recepci školy.


Za zimními spáči se školní družinou

V posledních dnech 2. týdne nového roku 2021se děti školní družiny vydaly po stopách zimních spáčů. Nejprve to byli medvědi na Městské hoře u příležitosti jejich 21. narozenin a dnes to byli naši bodlináči, ježci.

Čtěte více »


Zimní radovánky

Opravdová zima přišla tentokrát i do Berouna. Ve čtvrtek ráno, 14. 1., když jdeme do školy, vypadá to v Berouně a jeho okolí, jakoby k nám zavítala opravdová Paní Zima. Všechno krásně bílé a docela na první pohled i hodně sněhu. Budeme doufat, že nám sníh vydrží až do odpoledne. Alespoň chvíli, abychom si mohli užít bobování.

Čtěte více »


Medvědí narozeniny s družinou

Právě dnes je tomu 21 let, co se narodili medvědí bráškové Vojta, Kuba a Matěj. Zpočátku žila u pana Chaloupka, když ale vyrostla, našla nové bydlení právě zde, na berounské Městské hoře.

Čtěte více »


Jaroslav Seifert a jeho verše ve školní družině

Jaroslav Seifert byl český básník, spisovatel, novinář a překladatel. Narodil se v roce 1901 v Praze na Žižkově. Patřil mezi členy hnutí Devětsil, byl mluvčím tohoto uměleckého hnutí. Studoval gymnázium, ale nedostudoval. Začal pracovat jako novinář a literát. Je nositelem Nobelovy ceny za literaturu. Cena mu byla udělena v roce 1984.

Čtěte více »


Cesta Tří králů plná úkolů

Ano, svátek Tří králů máme již za sebou, ale Tříkrálová sbírka jako charitativní akce potrvá do konce ledna. Proto i děti z 1. a 3. oddělení se dnes vydaly na Cestu Tří králů plnou různých úkolů. Tu připravil Dům dětí a mládeže jako akci pro rodiče s dětmi, ale my v družině jsme se o ní dověděli také. Proto jsme nelenili a v průběhu odpoledne dne 11. 1. se vystřídali v okolí Domu dětí a mládeže v Berouně, kde stezka zůstala a my si ji mohli projít.

Čtěte více »


Kuře Napipi a jeho přátelé

Kdo by neznal Ondřeje Sekoru a jeho Ferdu Mravence, Brouka Pytlíka, Berušku a další hrdiny obrázkových knih, mezi které patří i podnikavé Kuře Napipi. V knížce na malé čtenáře čeká veselé vyprávění o dětech a zvířátkách, obrázkové seriály, řada hádanek a kvízů.

Čtěte více »


Ptačí hodinka

Právě dnes začínáme již po třetí sčítat ptáky na krmítku. Projekt, který organizuje Česká společnost ornitologická o víkendu 8. – 10. ledna. Do zimního sčítání ptáků, se již po třetí zapojuje i naše školní družina. Jde o hodinku pozorování nejen na krmítku, ale i v jeho blízkém okolí.

Čtěte více »


Třikrálové odpoledne ve školní družině

Každoročně 6. ledna se koná svátek Tří králů. Jde o svátek Zjevení Páně. Ve skutečnosti jde o tři mudrce, kteří v Betlémě navštívili krátce po narození Ježíše a jako dary mu přinesli zlato, myrhu a kadidlo. V mnoha zemích obchází po vesnicích tři postavy králů, které zastupují tři mudrce. Zastaví se u každého domu a těm, kteří krále obdarují, napíší králové posvěcenou křídou nad dveře formuli požehnání K + M + B. Tři králové, kteří obchází domy, většinou zastupují charitativní sbírku. V letošním roce sice sbírka probíhá, ale tradice pochodujících králů s doprovodem jistě ne.

Čtěte více »


Jůhelácké odpoledne ve školní družině

Bylo by asi velmi podivné, kdyby někdo neznal kamarády Jů a Hele. To přeci znají i naši rodiče. Nejenom, že existuje kniha Jů a Hele Velká kniha, ale tyto hrdiny známe i z televizních obrazovek pod názvem Studio Kamarád. A protože 4. 1. 2021 uplynulo 40 let od toho, kdy začalo měnit vysílání pro děti ve Studiu Kamarád a plyšové postavy Jů a Hele byly u toho.

Čtěte více »