Školní výuka 2. stupeň od 3. května

Vážení  rodiče,

od 12. 4. 2021 je umožněna výuka žákům prvního stupně rotačním způsobem.

V tento den nastupují třídy s označením B (tzn. VI.B. VII.B, VIII.B, IX.B).

Výuka bude probíhat podle tohoto rozpisu:

Týden od 3. do 7. května

– prezenční výuka – VI.B. VII.B, VIII.B, IX.B

– distanční výuka – VI.A. VII.A, VIII.A, IX.A

Týden od 10. do 14. května

– prezenční výuka – VI.A. VII.A, VIII.A, IX.A

– distanční výuka – VI.B. VII.B, VIII.B, IX.B

V následujících týdnech se rotačním způsobem bude výuka v těchto cyklech opakovat. Čtěte více »


Školní výuka 1. stupeň od 12. dubna

logo školy

Vážení  rodiče,

od 12. 4. 2021 je umožněna výuka žákům prvního stupně rotačním způsobem.

 

Na naší škole bude probíhat podle tohoto rozpisu:

Týden od 12. do 16. dubna

– prezenční výuka – 1. třída, 3. třída a třída 5. A

– distanční výuka – 2. třída, 4. třída a třída 5. B

Týden od 19. do 23. dubna

– prezenční výuka – 2. třída, 4. třída a třída 5. B

– distanční výuka – 1. třída, 3. třída a třída 5. A

V následujících týdnech se rotačním způsobem bude výuka v těchto cyklech opakovat. Čtěte více »


Děti z družiny nezapomněly na své maminky

Děti z naší družiny nezapomínají na své maminky. Vždyť 9. 5. se slaví Den matek. Je to den, kdy vzdáváme poctu maminkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě. Vychází z různých tradic. V Česku se slaví druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým maminkám květiny nebo dárky, většinou vlastnoručně vyrobené.

Čtěte více »


Zvířecí škola

Nedávno přijatá odměna, kterou je kniha Jany Novákové „Zvířecí škola“ je v poslední době hitem četby dětí naší školní družiny. Putuje po týdny vždy z oddělení do oddělení a děti se snaží ji co nejdříve dočíst.

Čtěte více »


Vítání ptačího zpěvu ve 3. oddělení

První květnový víkend je již tradičně věnován „Vítání ptačího zpěvu“. Děti z 3. oddělení naší družiny si tuto tradiční akci užili až tento týden. To jsme se sešli opět v družině. Vždyť s „Vítáním ptačího zpěvu“ je jaro veselejší.

Čtěte více »


Krtečkovi kamarádi z družiny

Děti z 3. oddělení naší školní družiny se vrátily k oblíbené postavě Zdeňka Milera – Krtečkovi. Vždyť Krteček našel kamarády v družině a děti z družiny si našly Krtečka. Tomu se nechce ani věřit, ale je to skutečnost.

Čtěte více »


Hurvínkova Nebesíčka

Děti z 2. oddělení školní družiny Veverušáci si našly ještě chvíli času na to, aby se pustily do četby knihy „Hurvínkova Nebesíčka“, kterou napsala Denisa Kirschnerová. Jde o knižní zpracování úspěšného loutkového představení Divadla Spejbla a Hurvínka. Vždyť postava Hurvínka si to opravdu zaslouží. A my nesmíme zapomenout na to, že 2. 5. 1926 se narodil. Jeho tatínek byl nejmladším tatínkem na světě. Bylo mu pouhých 6 let.

Čtěte více »


Svatý Florián – patron hasičů

Dne 4. května slaví svůj svátek svatý Florián – ochránce v nebezpečí ohně, vody a vílky, patron hasičů, kominíků a zedníků. Svatý Florián se stal patronem hasičů proto, že byl usmrcen vodou, která je protikladem ohně a používá se k hašení. Floriánovo „hasičství“ je také možné vyložit jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý Florián bývá zobrazován ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu.
„Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián“.

Čtěte více »


Vítání ptačího zpěvu u Veverušáků

O prvním květnovém víkendu bývá tradičně zvykem se scházet na vycházkách k Vítání ptačího zpěvu. Jaro je konečně tady, ptáci se postupně vracejí ze svých zimovišť. Vítání ptačího zpěvu většinou organizuje Česká ornitologická společnost s dalšími organizacemi společně. Vítání ptačího zpěvu již tradičně si připomínají i děti školní družiny.

Čtěte více »


Hurvínkova cesta do Tramtárie

Počátek měsíce května je ve znamení velké slávy. Hurvínek slaví 95. narozeniny. To je ale krásný věk. Toho se málo kdo dožije. A Hurvínek je pořád malý kluk. Jeho kamarádka Mánička oslavila 91. narozeniny. Hurvínek se narodil v roce 1926. Malý hrdina zcestoval téměř celý svět. Zažil proměny režimu i své vlastní. Má pět tatínků a jeden z nich je o šest let starší než on. Josef Skupa ho proslavil v celé zemi. Miloš Kirschner jej proslavil v celém světě. Martin Klásek z něj udělal současného kluka. Přivedl Hurvínka do současnosti. Novým rodičem je Ondřej Lážnovský a to od roku 2017. Hurvínka vytvořil Gustav Nosek, jako překvapení pro Josefa Skupu. Hurvínek byl rošťák, ale i uličník. Všichni ho však milovali a dosud všichni milují.

Čtěte více »


Opožděné čarodějnické odpoledne

Po týdenní pouze se opět do školy vrací děti z 2. a 3. oddělení naší školní družiny. Sice již máme po „svátku čarodějnic“ nebo i jinak po „Filipojakubské noci“, ale nic se nemění na tom, že by si děti nemohly zavzpomínat na „čarodějnice“ a projít si trasu „čarodějnické stezky“ s plněním různých úkolů právě dnes, již po svátku.

Čtěte více »