Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2024/25

logo školy

se uskuteční

5. dubna 2024 od 14:00 – do 17:00 hod.
6. dubna 2024 od 9:00 – do 11:00 hod.

Informace k zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2024/25

 


Portál proskoly.cz

Naše škola zakoupila licenci pro všechny žáky naší školy u společnosti portál Proškoly.cz . Smyslem této licenci je, aby žáci mohli procvičovat zdarma znalosti, dovednosti a nejen to. Portál Pro školy.cz nabízí ucelenou řadu výukových testů, pracovních listů, kvízů a formulářů. Veškeré materiály jsou dostupné z každého počítače, tabletu nebo chytrého telefonu připojeného k internetu. Materiály jsou stále aktualizovány.

Seznamovací video o funkcích a přínosech portálu Proškoly.cz.

V těchto dnech každý žák od třídní učitelky/třídního učitele údaje.
Stálý odkaz na tento portál je: https://www.proskoly.cz/

Na školních stránkách najdete tento odkaz v záložce “procvičování”.


Kdo nic nedělá, nic nemá…

Máme za sebou měsíc březen, který je vždy vyhlášen jako měsíc čtenářů či měsíc knihy. Během tohoto měsíc proběhlo mnoho akcí, mnoho soutěží. Vyvrcholením tohoto měsíce byla Noc s Andersene. Ne jinak tomu bylo i v naší školní družině. I když v družině neproběhla Noc s Andersenem, nýbrž Andersenovo odpoledne. Čtěte více »


Hledání jara 2024

Celostátní akce všech příznivců přírody je zaměřena na „Hledání jara“. Tato akce je vždy směrována na druhý víkend v dubnu a každým rokem se mění indicie, po kterých pátráme. Jedná se o projev jara, který v letošním roce se datuje na 12. 4. – 14. 4. 2024. Tuto celostátní akci vyhlašují každým rokem Mladí ochránci přírody pro všechny příznivce, kterým není lhostejná naše příroda. V letošním roce hledáme tři projevy jara: 1. kvete orsej jarní, 2. létají motýli, 3. lidé chodí v trávě bosí. Čtěte více »


Světový den zdraví ve školní družině

Každým rokem 7. dubna si lidé na celém světě připomínají Světový den zdraví. Všichni si uvědomujeme, že na celém světě je stále více ohroženo právo milionů lidí na zdraví. Je to z mnoha důvodů – válečné konflikty, přírodní katastrofy nebo i nedostatek vody. Letošní téma vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací „Moje zdraví, moje právo“ bylo zvoleno s cílem zdůvodnit právo každého jedince na kvalitní zdravotní služby, vzdělání a informace. V České republice je kvalitní zdravotní péče všem dostupná, ale hlavním problémem je nezdravý způsob života. proto i letos se k tomuto Světovému dni zdraví připojila svým odpoledním programem naše školní družina. Čtěte více »


Motýlí odpoledne ve školní družině k Roku motýlů

Rok 2024 byl vyhlášen Českým svazem ochránců přírody Rokem motýlů. Cílem je upozornit na tohoto zástupce hmyzu a tím se inspirovat k jejich ochraně a ochraně biotopů. Většina z nás si představí motýla na rozkvetlé louce. S dalšími druhy se však můžeme setkat i v lesích, mokřadech či vyprahlých skalních stepích. Žijí v nížinách i na horách a jejich vývojová stádia nalezneme různě na bylinách, stromech, ve vzduchu i pod zemí. Čtěte více »


Vynášení Morany a vítání jara se zpožděním

Vynášení Morany je jednou z nejoblíbenějších tradic postní doby. Zvyk je velmi starý a pochází z doby daleko před křesťanstvím. Morana je slovanská bohyně smrti, která představuje zimu a neúrodu. Lidé ji proto vynáší daleko od svých domovů, a to proto, aby se jim následující rok dařilo ve všech směrech, ať se jedná o zdraví, úrodu nebo mezilidské vztahy. Tato tradice patří také k nejoblíbenějším v naší školní družině. Na jejím vynášení se podílí děti ze všech oddělení, i když ji většinou vyrábí nejstarší oddělení dětí školní družiny. Čtěte více »


Beseda s ochráncem přírody

Ve dnech po 18.3. a út 19.3.2024 probíhaly na naší škole besedy pro 1. – 9. ročník s panem Petrem Moulisem ze Záchranné stanice volně žijících živočichů Rokycany a jeho asistentkou. Čtěte více »


Smrtka či Morana zdobená vejdunky

Již tradičně počátkem dubna se děti školní družiny připravují na vynášení Morany. Ovšem, než této akci dojde, je nutné Moranu vyrobit. Morana či Smrtka je figurína, často chápána jako zpodobnění smrti či zimy, která je upalována, topena či zakopávána. Jde o jarní lidový obřad vynášení smrti a vítání jara. Čtěte více »


Mezinárodní den ptactva si připomenuly děti ve školní družině

Tento ptačí svátek má dlouhou historii. Ta sahá až na počátek 20. století, kdy v roce 1902 byla v Paříži podepsána mezinárodní úmluva s názvem Úmluva na ochranu ptactva pro zemědělství užitečného. Tuto úmluvu nahradila v roce 1950 Mezinárodní úmluva na ochranu ptactva. V zámoří se svátek slavil v americkém městečku v roce 1984. brzy se rozšířil do Evropy. Neoficiálně se v některých zemích Den ptactva slavil mnohem dříve. V Rakousku – Uhersku již v roce 1900. mezinárodní den ptactva se slaví s cílem upozornit na úbytek druhů ptáků a jejich populace. Ne náhodou se slaví 1. dubna, kdy v tuto roční dobu je pohyb tažných ptáků v plném proudu. Vracejí se ze svých zimovišť. Čtěte více »


Čtvrtá třída v knihovně

Městská knihovna v Berouně  pro nás není neznámé místo. Chodíme tam moc rádi.  Čtěte více »


Světový den divadla si připomenula i školní družina

Tento den byl zaveden v roce 1961 Mezinárodním divadelním institutem. Každoročně se Světový den divadla slaví od roku 1962, 27. března. Předchází mu Světový den divadla pro děti a mládež, pro který byl zvolen 20. březen, a Světový den loutkářství, který připadá na 21. března. Iniciátory oslav jsou mezinárodní nevládní divadelní organizace přidružené k UNESCO, které každoročně připravují poselství k těmto divadelním svátkům. Čtěte více »