Týden lesů v družině skončil

16. Týden lesů ve školní družině byl ukončen. Tématem letošního ročníku bylo: „Zdraví z lesa“. Tak i my se snažili být co nejvíce v lese nebo na jeho okraji, či v přírodě vůbec. Týdny lesů slouží jako připomenutí si práce lesníků. Kteří neúnavně obnovují naše lesy i za ztížených klimatických podmínek. Lesníci se snaží o zachování a pokračování lesa pro příští generace. Pečují o třetinu našeho území. To jsou lesy. Čtěte více »


Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les, tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tak začíná známá báseň Josefa Václava Sládka Lesní studánka. Mnozí z nás se jí již učili ve škole zpaměti. Lesní studánky mají volně přístupný zdroj pitné vody s mnohasetletou historií a tradicí. Před vlastním otevřením studánky vždy po zimě přichází děti ze školní družiny, aby očistily studánku a upravily její okolí po zimě. Tradiční datum, ke kterému se tato tradice váže, 31. května, ale slavnosti otvírání studánek probíhají i dříve či naopak později. Čtěte více »


Muzejní odpoledne ve školní družině

Na mnoha místech naší republiky zítra 19. 5. proběhnou v muzeích různých měst „Muzejní noci“. Tato noc proběhne i v našem městě a jistě některé děti s rodiči tuto tradiční akci navštíví. Letošním tématem akce jsou pověsti a legendy z regionu. Akce, která proběhla dnes v naší školní družině je tradiční, a my ji nazýváme „muzejní odpoledne ve školní družině“. Čtěte více »


Putování Krkonošským národním parkem

Krkonošský národní park byl vyhlášen vládním nařízením 17. května 1963. Právě dnes uplynulo 60 let od jeho vyhlášení, a to se stalo i motivací dnešního odpoledního putování po Krkonoších. Ochrana unikátní krkonošské přírody se datuje ještě mnohem více do minulosti. Krkonošská příroda v sobě nese poklady světového významu. „Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního bohatství. Zejména ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování vzhledu krajiny.“ Čtěte více »


Historická exkurze napříč Berounem

 

Žáci 2. stupně ZŠ, Beroun – Závodí se vydali napříč královským městem, aby se seznámili nejen s jeho historií, ale i s jeho významnými památkami. Toto jsou slova některých z nich:

Čtěte více »


Plavecko – běžecký pohár

Okresní kolo této soutěže se uskutečnilo dne 12.5.2023 v Hořovicích. Naši školu reprezentovalo 8 žáků ve složení Marija Filipovič, Mariana Dostálová, Anežka Pěluchová, Tereza Žáčková, Kateřina Žáčková, Antonín Foltýn, Ondřej Tejkl, Jakub David..
V kategorii dívek 4. – 5. třída zvítězila po výborném finiši Marija Filipovič, a v kategorii 8. – 9. obsadila Kateřina Žáčková 2. místo. Obě žákyně postupují do krajského kola .


Včely ve školní družině

Pondělní odpoledne v naší školní družině jsme věnovali včeličkám. Význam včel není jen v tom, že produkují biologicky cenné a lidskému zdraví prospěšné látky – med, pyl, propolis, mateří kašičku, včelí jed a vosk, ale především v tom, že monitorují kvalitu životního prostředí. Krom toho zabezpečují 97% opylení kulturních plodin a volně rostoucí vegetace. Přínos opylení rostlin je i důležitou součástí našeho potravního řetězce a zachování druhové rozmanitosti rostlin. Kromě zachování potravního řetězce lidí a zvířat, jde i pro udržení biodiverzity ve volné přírodě. Čtěte více »


Berounský koláč

Berounský koláč v letošním roce i s hrnčířskými trhy se konal již po deváté. Do roku 2019 jsme ho všichni znali pod názvem Koláčofest. Jde o přehlídku souborů z České republiky, Německa a Polska. Čtěte více »


Týden lesů i ve školní družině

Právě dnes byl započat 16. ročník Týdne lesa, jehož tématem je heslo „Zdraví je z lesa“. Kdo pak by nechtěl udělat něco pro své zdraví? Kdo by nechtěl vyrazit do lesa! Kdo by nechtěl pobývat v zeleni, která ovlivňuje náš zdravotní i duševní stav. Týdny lesů slouží jako připomenutí si práce lesníka, kteří obnovují naše lesy i za ztížených klimatických podmínek. Již v minulosti se snažili a snaží se i dnes o zachování lesa pro další generace. Čtěte více »


Děti z družiny přejí maminkám k svátku

Den matek je den, kdy vzdáváme poctu maminkám a mateřství. Slaví se na mnoha místech světa, ale v různé dny. Tento den vychází z různých tradic. V Česku se tento den slaví podle amerického vzoru druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit Den matek v roce 1923. jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl tento den zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen. V roce 1989 se zase začal slavit veřejně a slavíme jej dodnes. Čtěte více »