Cíl dnešního výletu – zámek Hořovice

Druhý den ředitelského volna na naší škole využily děti školní družiny k dalšímu výletu do blízkého okolí, aby poznaly další památky našeho regionu. Dnes jsme se seznámili s historií města, ale i obou zámků. Zámek, který jsme navštívili je nazýván zámek nový. V Hořovicích se totiž nachází ještě jeden zámek. Starý zámek se nachází asi 200 m od nového zámku. Jeho umístění nám ukazuje, že původně býval panským dvorcem. První písemná zmínka o něm se váže k roku 1233, kdy panství vlastnili páni ze Žirotína. Náš cíl byl však nový zámek a jeho prohlídkový okruh s názvem „Hry a hračky malých aristokratů“. Čtěte více »


Nástěnka milých vzkazů

Byla, je a bude. Navazujeme na loňský Valentýn, kdy kdokoli mohl komukoli napsat hezký vzkaz na nástěnku školy. Toto zpestření mělo úspěch, a proto využíváme a letos opakujeme, pro změnu však jindy, a to právě teď – máj je lásky čas. Možnost má každý ve škole od začátku tohoto měsíce. Letos se zapojili i učitelé, protože wellbeing u nás frčí. Vzhledem k tomu, že měsíc nekončí, je teprve v třetině, a nástěnka se už zaplnila, bude její plocha rozšířena.

Milých vzkazů není nikdy dost:-)


Zážitkový okruh Spejbla a Hurvínka

Okruh vede lesy a kolem rybníků na severu Plzně. Připomíná nám dva nejslavnější plzeňské rodáky, loutky Spejbla a Hurvínka, ale i jejich tvůrce Josefa Skupu. Nacházíme se na trase dvou chráněných území – přírodní rezervace Kamenný rybník, přírodní památka Doubí. Další zajímavostí je historická kolomazná pec, arboretum Sofronka. Naučná stezka začíná na hrázi Šídlovského rybníka v Plzni – Bolevci. Trasa je dlouhá něco málo přes pět kilometrů. Čtěte více »


Vyhlášení voleb do Školské rady

logo školy

Vyhlášení voleb do Školské rady při Základní škole, Beroun – Závodí, Komenského 249 pro období 12.7.2024 – 11.7.2027.

Ředitelka základní školy v souladu s §167 zákona č.561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením Rady města Beroun č. 202/38/RM/2024 a číslem 204/38/RM/2024 ze dne 17.4. 2024 oznamuje vyhlášení řádných voleb do Školské rady.

Řádné volby do školské rady se konají z důvodu uplynutí tříletého funkčního období.

Volební komise:

Mgr. Hana Kozohorská – předsedkyně volební komise

Mgr. Marcela Stehlíková – členka volební komise

Mgr. Jiří Beneš – člen volební komise

Časový harmonogram a způsob volby:

  • Zveřejnění kandidátů za pedagogické pracovníky školy a za zákonné zástupce nezletilých žáků školy: 13.5. 2024
  • Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky školy: 23.5.2024 a 24.5.2024 (volba proběhne tajným hlasováním – vhození volební listiny do zapečetěné urny; volební právo mají pouze pedagogičtí pracovníci školy).  Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna polovina všech oprávněných osob.
  • Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků školy: 23.5.2024 a 24.5. 2024 (volba proběhne tajným elektronickým hlasováním přes systém Bakaláři; o způsobu hlasování budou zákonní zástupci informováni dne 22.5.2024 přes systém Bakaláři; volební právo mají pouze zákonní zástupci žáků). Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob.

Případná opakovaná volba: 18.6.2024 a 19.6. 2024

V Berouně dne 9.5. 2024

Mgr. Hana Kozohorská, ředitelka

 

Kandidátní listiny (zveřejněno 13. 5. 2024):

– zákonní zástupci nezletilých žáků

– pedagogičtí pracovníci

 


Přijímací zkoušky na SŠ – 2.kolo

logo školy

Vážení rodiče,

dne 15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení na střední školy
a konzervatoře, tedy zveřejnění informace, kteří uchazeči byli přijati a nepřijati a zveřejnění
výsledků za všechny části přijímacího řízení v DiPSy a na veřejně přístupném místě ve střední
škole. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě se v 1. a 2. kole přijímacího řízení
nevyhotovují a uchazečům a jejich zákonným zástupcům se nezasílají.

Leták – “Nevzali mne na střední, co můžu dělat”

Leták – “Nevzali mne na střední, co můžu dělat” (UK)

https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

Čtěte více »


Den Evropy ve školní družině

Evropa slaví velký den, který připadá na 9. května. Den Evropy je jeden symbol, který oslavuje jednotu a mír. Je připomínkou 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představil myšlenku mírové spolupráce Evropy. Tento den si připomíná celá Evropa. Vznikl v Itálii v roce 1985. Důvodem bylo zachovat sjednocenou Evropu. Cílem dne je neustále si připomínat mír a jednotu v Evropě. Evropa by se měla stát společenstvím kultury a skutečnou demokracií. Čtěte více »


Přestupy žáků do 6. ročníku pro šk. rok 2024/25

Kritéria pro přijímání

Termín podání žádosti

 


Projekt “Dnes vaříme podle žáků”

V týdnu od 13. do 17. května si mohou žáci vybrat jídlo, které vyhrálo díky hlasování. Podle naší školy se bude vařit v úterý, a to burrito s trhaným vepřovým masem.

Hovězí burger nás čeká v pondělí, kuřecí gyros ve středu, špagety s masovými kuličkami ve čtvrtek a v pátek se můžeme těšit na bonusový císařský trhanec s vanilkovou omáčkou a slaným karamelem.

Dobrou chuť!


Vítání ptačího zpěvu proběhlo i ve školní družině

Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici z roku 1983 v Birminghamu, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. O něco déle tuto akci převzali partneři BirdLife International v celé Evropě. Vítání se tak stalo nejmasovější ornitologickou akcí. Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Na mnoha místech se připravují vycházky do probouzející se přírody. Cílem této akce je propagace ochrany ptáků. Vítání ptačího zpěvu se stalo tradicí i v naší školní družině. Čtěte více »


Sdílení? Proč ne!

Na naší škole si ceníme zkušeností. A to zkušeností nejen vyučujících, ale také zkušeností našich žáků. Právě proto dnes proběhlo první setkání deváťáků s osmáky.

Žáci devátých ročníků sdíleli se žáky 8.A praktické informace ohledně přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Do tématu “Příprava na výběr střední školy” se nám tato aktivita skvěle hodila.

Žáci jsou si navíc věkově blízcí, zkušenosti a cenné rady z úst vrstevníků jsou vesměs kladně přijímány.

Deváťáci nám povídali o tom, jak si vybírali střední školu, jak dlouho se připravovali na jednotnou přijímací zkoušku i o tom co dělali proti nervozitě těsně před zkouškou.

Diskuze probíhaly v menších skupinkách a tak měli osmáci možnost se přímo doptávat jednotlivých “sdílejích”. Sdílející deváťáci mezi skupinami rotovali a tímto způsobem nebyl nikdo ochuzen o žádné informace.

Tímto bych ráda poděkovala prvním odvážlivcům z 9.A, kteří se do tohoto projektu zapojili a skvěle odprezentovali své zkušenosti.

Sdílení sklidilo mezi žáky velký úspěch a deváťáci se už těší na žáky z 8.B a 8.C!