Den dětí ve školní družině

Mezinárodní den dětí se každoročně slaví 1. června. Má upozornit na práva a potřeby dětí. První podnět k založení dne, kdy jsou oslavovány děti, byl předložen v Turecku toku 1923. Vyhlášení celosvětového dne dětí bylo doporučeno roku 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. Oficiálně vyhlášen byl až v roce 1949. Mezinárodní den dětí je jeden z mála svátků, který se všude s velkou radostí slaví. Po celém světě se konají akce oslavující Mezinárodní den dětí, které jsou zaměřeny na děti všech věkových kategorií.

Čtěte více »


Týden lesů

Každým rokem si připomínáme ve druhém či třetím týdnu měsíce května Týden lesů. Tento Týden lesů si každoročně připomínají i jednotlivá oddělení naší školní družiny. Letos se jedná již o 14. ročník Týdne lesů. Letos tento týden bude věnován úloze lesů při ochlazování světa kolem nás. Mottem letošního ročníku je Les – zelená klimatizace. I Země má své klimatizační zařízení, které ji pomáhá regulovat teplotu, ale i další vlastnosti vzduchu. Je jím bezesporu les. Zelený, chladný, krásný les, který utváří charakter naší krajiny. Jen pro zajímavost si připomeňme, že průměrný obyvatel České republiky navštíví během roku les 20x.

Čtěte více »


Den otvírání studánek

Již dávno lidé vítali jaro otvíráním studánek. Symbolickým vyčištěním pramene po dlouhé zimě. To po čase zaniklo a dnes se vrací k této lidové tradici řada nadšenců, kteří se snaží tuto dlouhodobou tradici obnovit. Touto tradicí již několik let žije i naše školní družina. Každým rokem se scházíme k otevírání studánky v našem blízkém okolí, v lese nad nemocnicí v Berouně. Tři roky tomu nazpět děti zjistily, že studánka díky suchu, vyschla. Přesto jsme každým rokem ke studánce chodili a její okolí čistili.

Čtěte více »


Kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale také nic nemá …

To ovšem neplatí ani v dnešní době o dětech z 3. oddělení naší školní družiny, které pracují pod vedením vychovatelky Ing. Lucky Heroutové. Je to již téměř dva měsíce, kdy děti z tohoto oddělení se vrátily do školy na prezenční výuku a provoz školní družiny byl téměř na stejné úrovni jako před tím.

Čtěte více »


Hurvínek ve 4. oddělení školní družiny

Postavu Hurvínka nelze v dětském kolektivu opomenout. A to ještě v době, kdy slaví 95. výročí svého narození. Proto i děti ze 4. oddělení naší školní družiny se tomuto tématu věnovaly delší dobu.

Čtěte více »


Střípky berounského školství

Na poslední chvíli si děti z 2. a 3. oddělení školní družiny užily dalšího Putování po Berouně. S naším městem je spojeno mnoho historických osobností, o mnohých ani možná nevíme. Ovšem toto putování po osobnostech Berouna bylo pod názvem „Střípky berounského školství“.

Čtěte více »


Přijímací řízení pro šk. rok 2021/22

logo školy

Zápis do 6. ročníku pro šk. rok 2021/2022

dne 20. května 2021.


Informační schůzky

logo školy

3. června 2021

rodičů žáků budoucího 1.ročníku 

10. června 2021

                  rodičů žáků budoucího 2.ročníku 

               vždy od 16.00 hodin  na školním hřišti

                           


Ptačí závody, součást Vítání ptačího zpěvu

Děti 4. oddělení školní družiny Vítání ptačího zpěvu rozvrhly po celý týden v odpoledních hodinách. Formou sportovních her proběhly „ptačí závody“.

Čtěte více »


Střípky berounského školství

To je název dalšího putování Berounem. Start je u muzea Českého krasu na náměstí v Berouně. Naším úkolem je navštívit místa, která jsou propojena známými osobnostmi Berounských škol a školáky. Hledáme skrytou tajenku.

Čtěte více »