Po stopách povodní

Děti naší školní družiny si po odděleních prošly a prohlédly naučnou stezku „Po stopách ničivých povodní“. Město Beroun si po dvaceti letech připomíná ničivou povodeň z roku 2002. Ta zasáhla mnoho míst v našem regionu. V Berouně se se záplavami lidé potýkají od nepaměti. V některých letech i dvakrát do roka. Čtěte více »


Ekologie kolem nás

Hned v září jsme si připomněli, jak důležité je mít svět kolem sebe hezčí. Čtěte více »


Světový den první pomoci

Světový den první pomoci se od roku 2000 koná vždy druhou sobotu v září. V letošním roce tento významný den připadl na 10. září. A tak děti naší školní družiny si jej připomenuly v pondělí 12. 9. 2022. Světový den první pomoci vyhlašuje Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce. Akci organizuje u nás ČČK s dalšími partnery. Čtěte více »


Dny evropského dědictví si děti připomenuly i v družině

Dny evropského dědictví v letošním roce připadají na období 10. – 18. září 2022. V České republice jej organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Tématem letošního roku jsou „Udržitelné památky“. K hlavním cílům EHD patří ochrana kulturního dědictví, zlepšování informovanosti o jiných kulturách a jejich respektování. V neposlední řadě by nám všem mělo jít o ochranu kulturních památek, které jsou neustále ohroženy. V těchto dnech je možné zhlédnou celou řadu kulturních a stavebních památek, které nejsou běžně přístupné veřejnosti. V České republice se EHD konají od roku 1981 a staly se i tradiční akcí naší školní družiny. Čtěte více »


Zpátky do lavic

Prázdniny uplynuly jako voda a my jsme se zase vrátili zpět do školy. Začal běžný život ve školním roce. Rozjela se i činnost naší školní družiny, i když v našich hlavičkách máme ještě prázdniny. Děti ve školní družině navázaly na prázdniny a započaly tak další ročník Celé Česko čte dětem. Čtěte více »


MAP II.

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Beroun v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách projektu na tomto odkaze: http://www.mapberoun.cz/k-pripominkovani/.

Případné připomínky lze uplatnit do 11.9.2022 prostřednictvím formuláře dostupného na odkaze: MAP_Připomínkové řízení k dokumentaci pro ŘV MAP v 09/2022 (google.com).

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!


Výše úplaty ve školní družině a školním klubu od 1.9. 2022

Výše úplaty ve školní družině od 1.9.2022

ranní družina – 100Kč měsíčně, odpolední družina – 200Kč měsíčně, ranní i odpolední družina – 300Kč měsíčně

Výše úplaty ve školním klubu od 1.9.2022

ranní školní klub – 100Kč měsíčně, odpolední školní klub – 140Kč měsíčně, ranní i odpolední školní klub – 240Kč měsíčně


Organizace začátku školního roku

1. září

zahájení školního roku 2022/23 – výuka do 8,45

2. září a 5. září

1. stupeň výuka do 11.40h

2. stupeň výuka do 12,35h

od 6. září 

výuka podle rozvrhu

Náhled rozvrhu od 1. 9. 2022

Provoz ŠD a ŠK v plném rozsahu od 2.9. 2022.


Scolarest – změna ceny obědů

Vážení rodiče,

informaci o změně ceny obědů najdete zde .


Žáci naší školy na návštěvě v Poslanecké sněmovně

Na konci školního roku se vydali zájemci 2. stupně s paní ředitelkou Mgr. Hanou Kozohorskou na exkurzi do Poslanecké sněmovny. Ta začala v informačním středisku na Malostranském náměstí projekcí krátkého videa o její činnosti. Poté jsme se rovnou přemístili do samotné budovy Sněmovny, kde jsme měli možnost sledovat část mimořádné schůze. Zážitkem bylo setkání s místopředsedou Poslanecké sněmovny Ing. et Ing. Janem Skopečkem, Ph.D. Ten zodpověděl veškeré dotazy a vyfotografoval se s námi. Tato událost bude pěkným zážitkem na celý život a pokud to alespoň jednoho žáka inspiruje k veřejné aktivitě ve prospěch republiky, bude to úspěch.

Mgr. Jana Radová