Světový den zvířátek ve školní družině

Světový den zvířat je dnem narození svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tento Den se slaví po celém světě. V roce 1931 jej vyhlásili v Italské Florencii, jako památku patrona všech zvířat Františka z Assisi. Ten celý život pečoval o opuštěná a nemocná zvířata. Zvířata stejně jako my cítí bolest, strach a utrpení. Soucit se zvířaty není oddělený od soucitu s lidmi. Čtěte více »


11. Týden čtení dětem je u konce

11. Týden čtení dětem utekl jak voda. Přesto si i nadále děti naší školní družiny budou číst knihy napříč literárním spektrem. Četba různých knih se mnohdy stává i motivací jiných zábavných činností. Čtěte více »


Světový festival ptactva

Světový festival ptactva si připomínají již několik let i děti naší školní družiny. Jde o projekt, který má upozornit na ptačí migraci a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách čekají. Festival připadá na první říjnový víkend, kdy organizátoři pořádají různé vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem. Festival pořádá Česká společnost ornitologická již od roku 1993. Čtěte více »


Finanční gramotnost

Jak hospodařit s penězi? Mnozí z nás neví. Proto v projektovém dni navštívily čtvrtou a pátou třídu odbornice na finance a naučily nás to. Čtěte více »


Dopravní výchova

Naši školu navštívila dopravní psycholožka. Jsme ve věku, kdy smíme jezdit na kole bez doprovodu dospělé osoby. Abychom znali všechny dopravní předpisy a nezpůsobili žádnou dopravní nehodu, musíme se neustále vzdělávat v oblasti bezpečnosti v dopravě.  Čtěte více »


Svatá Ludmila

16.9. uplynulo 1100 let od zavraždění sv. Ludmily na Tetíně. Život Ludmily i její dobu si připomněli žáci čtvrté a páté třídy v programu na Plzeňce i přímo na Tetíně. Čtěte více »


Podzimní Andersenovo odpoledne ve školní družině

Vzhledem k hygienickým opatřením v loňském školním roce byla omezena i velmi oblíbená akce Noc s Andersenem. V naší školní družině však pořádáme každým rokem Andersenovo odpoledne. První jeho část proběhla již v polovině dubna 2021, ale dnes se k akci vracíme znovu, abychom si ji ještě více užili. Čtěte více »


Mezinárodní den seniorů si připomenuly i děti v družině

Tento den je věnován našim prarodičům. Je to den, kdy bychom si měli uvědomit problematiku seniorů, s čím se dnes a denně potýkají. Nikdo z nás si neuvědomuje a ani nepřipouští, že budeme také jednou staří. Svátek seniorů byl schválen Valným shromážděním OSN 14. prosince 1990. Poprvé se však slaví od 1. října 1991 a letos je to již 30 let. Čtěte více »


Stezka za pokladem svaté Ludmily

Ještě poslední okamžiky, kdy vzpomínáme na patronku českou svatou Ludmilu. Mnoho akcí v měsíci září bylo motivováni touto významnou osobou pro český národ. Není vzor přetrvává až do dnešních dnů a jistě budou pokračovat její ideály jako vzor i do budoucna. Čtěte více »


Loučení s létem

Je čas, kdy se musíme rozloučit s letním obdobím a velmi rychle se ujímá vlády „podzim“. Vzpomínáme na naše posli jara, kteří začínají v březnu přilétat a již v srpnu někteří z nich nás opouští a stěhují se do teplých krajin. Tam přečkají v teple, teplíčku naše zimní období a zase se nám vrátí.

Čtěte více »