Den bezpečí

Každý rok se všichni těšíme na Den bezpečí, který se koná vždy v červnu v kempu u řeky Berounky. Čtěte více »


Volby do Školské rady – 2. kolo

logo školy

2. kolo voleb do Školské rady při Základní škole, Beroun – Závodí, Komenského 249 pro období 12.7.2024 – 11.7.2027.

Ředitelka základní školy v souladu s §167 zákona č.561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením Rady města Beroun č. 202/38/RM/2024 a číslem 204/38/RM/2024 ze dne 17.4. 2024 oznamuje vyhlášení řádných voleb do Školské rady.

2. kolo voleb do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků se koná z důvodu neplatnosti voleb v 1. kole. Voleb se nezúčastnila alespoň pětina respondentů. O neplatnosti voleb byli všichni respondenti informování  dne 27. 5. 2024 a zároveň byla předána informace o termínu 2. kola voleb 18.6.2024 a 19.6.2024.

Volební komise:

Mgr. Hana Kozohorská – předsedkyně volební komise

Mgr. Marcela Stehlíková – členka volební komise

Mgr. Jiří Beneš – člen volební komise

Časový harmonogram a způsob volby:

  • 2. kolo voleb členů Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků školy proběhne ve dnech 18.6.2024 a 19.6.2024 (volba proběhne tajným elektronickým hlasováním přes systém Bakaláři; o způsobu hlasování budou zákonní zástupci informováni přes systém Bakaláři; volební právo mají pouze zákonní zástupci žáků).
  • Počet oprávněných voličů 373.
  • Zákonný zástupce disponuje tolika hlasy, kolik má ve škole dětí = školních účtů (tzn. přístupů) do školního systému Bakaláři. (příklad: 2 děti = 2 přístupy)

V Berouně dne 14. 6. 2024

Mgr. Hana Kozohorská, ředitelka

 

Kandidátní listina:

– zákonní zástupci nezletilých žáků

 

Volební řád Školské rady

Dodatek č.1 – zřizovací listina ŠR

 

 


Hmyzí odpoledne ve školní družině

Stejně jako v loňském roce, i letos Česká společnost entomologická vyhlásila hmyz roku. v letošním roce se jím stávají samotářské včely. Jsou námi přehlíženi, ale při tom jsou zcela nenahraditelní opylovači v naší krajině. Na veřejnosti jsou zastíněny včelou medonosnou. A tak dnes v naší školní družině proběhlo hmyzí odpoledne se zaměřením na včelu samotářku. K ní bez pochyby samozřejmě patří i včelí domečky. Čtěte více »


Děti školní družiny zavzpomínaly na Spejbla a Hurvínka

Počátkem měsíce května děti školní družiny vyrazily na výlet s názvem Stezka Spejbla a Hurvínka u Boleveckých rybníků. K těmto postavám patří i Mánička a pes Žeryk. Spejblem a Hurvínkem zakončily děti 2. oddělení školní družiny 14. ročník Týdne čtení dětem. Čtěte více »


Skanzen Vysoký Chlumec

Žáci prvních tříd v rámci “školy v přírodě ve škole” navštívili Skanzen Vysoký Chlumec. Žákům se historická exkurze líbila. Ochutnali tradiční české buchty, vyzkoušeli si spaní na teplé peci a pohádkové postavy je hravou formou seznámily s expozicí skanzenu. Žáci si vyzkoušeli zametání březovým koštětem, třídění luštěnin, kropení prádla, viděli proces mletí obilí a mnoho dalšího. Čtěte více »


Už jsme tady z výletu…

Po škole v přírodě, stejně jako po jiných akcích mluvíme s dětmi o tom, jak se jim líbilo, či nelíbilo. Zde jsou názory čtvrťáků: Čtěte více »


Týden čtení dětem již po čtrnácté

Oslava literatury a společného čtení začíná 31. května a protáhne se až do 7. června. Po celý týden jsou různě organizovány ve městech i obcích po celé naší republice akce, na kterých se četlo, vyprávělo, tvořilo, zpívalo a hrálo. Jde o tradiční akci, do které je zapojena od počátku i naše školní družina. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Čtěte více »


Drážďany a Königstein slavily u žáků úspěch

Osmáci a deváťáci si z poznávacího výletu do Německa odnesli spoustu zážitků. Zájem o návštěvu Drážďan a pevnosti Königstein byl velký, naplnili jsme dva autobusy! První byl vypraven ve středu 29. května a druhý následoval v pátek 31. května.

Čtěte více »


Škola v přírodě den 4.

Dnes jsme se opět rozdělili na dvě party. Starší děti šly na výlet a mladší zůstaly na místě. Čtěte více »


Škola v přírodě den 3.

Dnes jsme se rozdělili na dvě skupiny. Druháci vyrazili na hrad Zvíkov a… Čtěte více »