ÚvodKontakty

ZŠ Beroun – Závodí, Komenského 249
Komenského 249
266 01 Beroun

Tel.: 311 545 111
E-mail: zs@zavodi.eu

ID datové schránky: kd4dywt

Ředitelství školy
ředitelka školy  
Mgr. Hana Kozohorská 311 545 110
725 745 115
kozohorska@zavodi.eu
zástupkyně řed. školy  
Mgr. Hana Řeřichová 702 011 324 rerichova@zavodi.eu
ekonomka školy  
Ing. Petra Hrabětová  311 545 111 hrabetova@zavodi.eu

 

Ostatní odborní pracovníci
výchovná poradkyně  
Ing. Zdeňka Landová 725 463 814 landova@zavodi.eu
školní metodička prevence  
Mgr. Dagmar Andršová 311 545 112 andrsova@zavodi.eu
metodik ICT  
Mgr. Milan Landa 605 417 017 landa@zavodi.eu
metodik EVVO  
Mgr. Antonín Vlček 311 545 112 vlcek@zavodi.eu
vedoucí ŠD  
Květa Hrbáčková 725 745 144 hrbackova@zavodi.eu
školní psycholog  
Mgr. Pavel Kroy 702 071 370 kroy@2zsberoun.cz
 (13.00 – 17.00 hod.)
Další telefonní kontakty:
311 545 112
Mgr. Dagmar Andršová
Mgr. Jiří Beneš
Mgr. Miroslava Petříková
Mgr. Marcela Stehlíková
Mgr. Antonín Vlček
605 416 012
Ivan Berka
Mgr. Jan Kocourek
Ing. Olga Palkosková Kaiferová
Mgr. Václava Vaňková
605 416 050
Bc. Pavla Dufková
Bc. Markéta Potencová
Mgr. Jana Radová
Mgr. Lenka Rousová
Václava Vébrová
605 416 055
Michaela Berková
Karel Kadaník
Mgr. Jiří Kovanda
605 417 017
Bc.Věra Buonocore
Mgr. Milan Landa
Monika Smutná
Michaela Stejskalová
Marcela Štollerová
Školní družina
Ing. Heroutová Lucie  605 416 163
Květa Hrbáčková  725 745 144
Jana Nováková  605 415 609
Miroslava Pacáková  605 415 702
Recepce   605 415 116

Pověřenec: Mgr. Vladimír Oliberius – oli.poverenec@volny.cz