ÚvodKontakty

ZŠ Beroun – Závodí, Komenského 249
Komenského 249
266 01 Beroun

Tel.: 311 545 111
E-mail: zs@zavodi.eu

ID datové schránky: kd4dywt

Ředitelství školy
ředitelka školy  
Mgr. Hana Kozohorská 311 545 110
725 745 115
kozohorska@zavodi.eu
zástupkyně řed. školy  
Mgr. Hana Řeřichová 702 011 324 rerichova@zavodi.eu
ekonomka školy  
Ing. Petra Hrabětová  311 545 111 hrabetova@zavodi.eu

 

Ostatní odborní pracovníci
výchovná poradkyně  
Ing. Zdeňka Landová 725 463 814 landova@zavodi.eu
školní metodička prevence  
Martina Jerneková 311 545 111 jernekova@zavodi.eu
metodik ICT  
Mgr. Milan Landa 725 463 814 landa@zavodi.eu
metodik EVVO  
Mgr. Antonín Vlček 311 545 112 vlcek@zavodi.eu
vedoucí ŠD  
Květa Hrbáčková 725 745 144 hrbackova@zavodi.eu
školní psycholog  
Mgr. Pavel Kroy 702 071 370 kroy@2zsberoun.cz
 (13.00 – 17.00 hod.)

 

Sborovna:                           311 545 112

Kabinet TV:                         311 545 114

Školní družina 1:                311 545 117

Školní družina 2:                311 545 116

 

Pověřenec: Mgr. Vladimír Oliberius – oli.poverenec@volny.cz