Zaměstnanci školy

 

Vedení školy
ředitelka školy Mgr. Hana Kozohorská kozohorska@zavodi.eu
zástupkyně ředitelky školy Mgr. Hana Řeřichová rerichova@zavodi.eu
ekonomka školy Ing. Petra Hrabětová  hrabetova@zavodi.eu
Ostatní odborní pracovníci
výchovná poradkyně, koordinátor spol.vzdělávání Ing. Zdeňka Landová landova@zavodi.eu
školní metodička prevence Martina Jerneková jernekova@zavodi.eu
metodik ICT Mgr. Milan Landa landa@zavodi.eu
metodik EVVO Mgr. Emil Šnaidauf snaidauf@zavodi.eu
vedoucí ŠD Květa Hrbáčková hrbackova@zavodi.eu
Vyučující 1. stupně
Třída Jméno, příjmení Kontakt
1. Mgr. Marta Kolářová kolarova@zavodi.eu
2. Mgr. Hana Boučková bouckova@zavodi.eu
3. Kateřina Opálecká opalecka@zavodi.eu
4.A Mgr. Ivana Ulrychová ulrychova@zavodi.eu
4.B Mgr. Miroslava Vokáčová vokacova@zavodi.eu
5. Mgr. Jana Jungmannová jungmannova@zavodi.eu
Vyučující 2. stupně
Třída Jméno, příjmení Kontakt
6.A Bc. Pavla Dufková dufkova@zavodi.eu
6.B Mgr. Marcela Stehlíková stehlikova@zavodi.eu
7.A Ing. Zdeňka Landová landova@zavodi.eu
7.B Mgr. Milan Landa landa@zavodi.eu
8.A Mgr. Miroslava Petříková petrikova@zavodi.eu
8.B Mgr. Antonín Vlček vlcek@zavodi.eu
9.A Mgr. Jiří Beneš benes@zavodi.eu
9.B Mgr. Dagmar Andršová andrsova@zavodi.eu
Netřídní učitelé
Martina Jerneková jernekova@zavodi.eu
Mgr. Jan Kocourek kocourek@zavodi.eu
Mgr. Jindřich Pavlík
pavlik@zavodi.eu
Mgr. Lenka Rousová rousovalenka@zavodi.eu
Mgr. Emil Šnaidauf snaidauf@zavodi.eu
Berková Michaela berkova@zavodi.eu

 

Asistenti pedagoga
Mgr. Jiří Kovanda kovanda@zavodi.eu
Ing. Lucie Heroutová heroutova@zavodi.eu
Miroslava Pacáková pacakova@zavodi.eu
Monika Smutná smutna@zavodi.eu
Bc.Věra Buonocore buonocore@zavodi.eu
Michaela Stejskalová stejskalova@zavodi.eu
Marcela Štollerová stollerova@zavodi.eu
Školní družina, školní klub
1. oddělení Jana Nováková novakovajana@zavodi.eu
2. oddělení Květa Hrbáčková hrbackova@zavodi.eu
3. oddělení Ing. Lucie Heroutová heroutova@zavodi.eu
4. oddělení Miroslava Pacáková   pacakova@zavodi.eu
školní klub Michaela Stejskalová stejskalova@zavodi.eu
Ostatní zaměstnanci
Pracovní zařazení Jméno, příjmení
školník Josef Smolka
recepce / úklid Lenka Konečná
recepce / úklid Jitka Korbelová
recepce / úklid Miroslava Šmídová
recepce Jana Součková