ÚvodZaměstnanci školy

 

Vedení školy
ředitelka školy Mgr. Hana Kozohorská kozohorska@zavodi.eu
zástupkyně ředitelky školy Mgr. Hana Řeřichová rerichova@zavodi.eu
ekonomka školy Ing. Petra Hrabětová  hrabetova@zavodi.eu
Ostatní odborní pracovníci
výchovná poradkyně, koordinátor spol.vzdělávání Ing. Zdeňka Landová landova@zavodi.eu
školní metodička prevence Mgr. Dagmar Andršová andrsova@zavodi.eu
metodik ICT Mgr. Milan Landa landa@zavodi.eu
metodik EVVO Mgr. Antonín Vlček vlcek@zavodi.eu
vedoucí ŠD Květa Hrbáčková hrbackova@zavodi.eu
Vyučující 1. stupně
Třída Jméno, příjmení Kontakt
1.A Mgr. Tereza Klikarová klikarova@zavodi.eu
1.B Mgr. Alice Piana piana23@zavodi.eu
2.A Mgr. Kateřina Opálecká opalecka@zavodi.eu
2.B Mgr. Dagmar Staňková stankova@zavodi.eu
3. Mgr. Ivana Ulrychová ulrychova@zavodi.eu
4. Mgr. Miroslava Vokáčová vokacova@zavodi.eu
5. Bc. Pavla Dufková dufkova@zavodi.eu
Vyučující 2. stupně
Třída Jméno, příjmení Kontakt
6. Mgr. Marcela Stehlíková stehlikova@zavodi.eu
7.A Mgr. Antonín Vlček vlcek@zavodi.eu
7.B Mgr. Milan Landa landa@zavodi.eu
8.A Mgr. Miroslava Petříková petrikova@zavodi.eu
8.B Mgr. Lenka Rousová rousovalenka@zavodi.eu
8.C Mgr. Jana Radová radova@zavodi.eu
9.A Mgr. Dagmar Andršová andrsova@zavodi.eu
9.B Mgr. Jan Kalivoda kocourek@zavodi.eu

 

Netřídní učitelé
Mgr. Jiří Beneš benes@zavodi.eu
Michaela Berková berkova@zavodi.eu
Mgr. Dagmar Krhůtková krhutkova23@zavodi.eu
Karel Kadaník  kadanik@zavodi.eu
Michaela Stejskalová stejskalova@zavodi.eu
Ing. Lucie Heroutová heroutova@zavodi.eu

 

Asistenti pedagoga
Miroslava Pacáková pacakova@zavodi.eu
Monika Smutná smutna@zavodi.eu
Bc.Věra Buonocore buonocore@zavodi.eu
Marcela Štollerová stollerova@zavodi.eu
Jana Kaháčková kahackova@zavodi.eu
Jana Biskupová biskupova22@zavodi.eu
Petra Carvanová carvanova22@zavodi.eu
Petra Pínová, DiS. pinova23@zavodi.eu
Petra Hartmanová hartmanova22@zavodi.eu
Světlana Polanková polankova23@zavodi.eu
Školní družina, školní klub
1. oddělení Jana Nováková novakovajana@zavodi.eu
2. oddělení Květa Hrbáčková hrbackova@zavodi.eu
3. oddělení Ing. Lucie Heroutová heroutova@zavodi.eu
4. oddělení Miroslava Pacáková   pacakova@zavodi.eu
školní klub Michaela Stejskalová stejskalova@zavodi.eu

 

Ostatní zaměstnanci
Pracovní zařazení Jméno, příjmení
školník Jan Zýt
recepce / úklid Lenka Konečná
recepce / úklid Libuše Cihelková
recepce / úklid Miroslava Šmídová
recepce Miroslav Hrbáček
úklid Nikola Hošková