ÚvodO škole

Stručná historie ZŠ, Beroun – Závodí

O výstavbě školní budovy na Závodí bylo rozhodnuto v roce 1907, neboť v tehdejší době se v Berouně prudce rozvíjel průmysl, přibývalo obyvatel a s nimi i dětí.
Na jařobrazek1e roku 1908 byla zahájena výstavba školní budovy, kterou prováděl zednický mistr ze Závodí, pan J. Volf. Vyučování začalo 16. září 1909.
Tehdejší budova byla jednopatrová, nacházelo se v ní pět tříd a navštěvovalo ji 311 žáků ze Závodí a z Lištice. K budově patřilo pěkné hřiště.
V roce 1930 bylo do školy zavedeno elektrické osvětlení.
V únoru 1932 začala jednání o přístavbě druhého patra školy. Plány navrhl stavitel J. Volf. Stavba probíhala od května 1933 do konce srpna téhož roku. Stavbu provedla firma Jelínek a spol.
V době 2. světové války převzala školní budovu pražská firma Triola, vyrábějící prádlo. Ta si v přízemí zřídila své prostory, v prvním a druhém patře se vyučovalo.
17. dubna 1945 byla budova poškozena při náletu na Beroun, který uskutečňovalo spojenecké letectvo. Nálet těžce poškodil železniční nádraží na Závodí a několik domů. Před vchod do školního dvora dopadla puma, kde vyryla hluboký příkop. Byl pobořen zděný plot u školy (dodnes nebyl obnoven), rozbity rámy oken a okenní skla se vysypala. Z lidí, kteří se ve škole nacházeli, nebyl zraněn nikdo.obrazek2
Ve školním roce 1961 – 1962 byla v budově zřízena devítiletá škola pod názvem 4. ZDŠ Beroun. V tomto školním roce začali do 6. tříd dojíždět také žáci z Hýskova a Nižbora. Školu tehdy navštěvovalo 465 žáků. Protože tolik žáků nemohla budova pojmout, vyučovalo se na směny a to až do školního roku 1977 – 1978, kdy přestalo, ale ve školním roce 1980 – 1981 bylo opět obnoveno. Tyto stísněné poměry vedly k tomu, že se začalo uvažovat o další přístavbě školy. V roce 1983 byla zahájena rozsáhlá přístavba nové budovy, v níž se nacházelo 5 velkých světlých učeben, nová sborovna a prostorná jídelna. Stavbu prováděl OSP Beroun. Hrubá stavba byla dokončena v roce 1984, ale teprve 24. února 1986 byla nová přístavba otevřena.
Změny v učebním plánu, zvláště výuka cizích jazyků, si po roce 1989 vynutily další stavební úpravy školy.
1. června 1996 byly zahájeny práce na tzv. střešní vestavbě na nové přístavbě. Plány navrhla a stavbu prováděla berounská firma Spektra. 1. září 1997 byla přístavba slavnostně otevřena za účasti tehdejšího starosty města MUDr. Jiřího Bessera a senátora Rückla. Touto vestavbou škola získala moderně zařízenou učebnu jazyků, učebnu práce na PC (dnes druhá učebna jazyků) a dvě prostorné herny pro školní družinu.
Od září 1996 se podle školské reformy škola rozrostla na devítiletku, k 1. 7. 2003 získala právní subjektivitu jako příspěvková organizace města a název Základní škola, Beroun – Závodí.
obrazek3V roce 2004 se rekonstrukce a modernizace dočkalo školní hřiště, které žáci využívají nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i k relaxaci a odpočinku.

V současné době je škola postupně modernizována, počet tříd se rozrostl na 15 (7 na prvním a 8 na druhém stupni), které navštěvuje 380 žáků nejen z Berouna, ale i z jeho okolí.