ÚvodKonzultační hodiny pedagogických pracovníků

V případě zájmu o konzultaci kontaktujte vyučujícího přes jeho školní emailový účet nebo telefonicky (viz. záložka KONTAKT )

Jméno den čas
Mgr. Andršová Dagmar pondělí 14,15 – 15,00
Mgr. Beneš Jiří úterý 7,00 – 7,45
Berková Michaela pondělí 14,00 – 14,45
Bc. Dufková Pavla pondělí 14,00 – 14,45
Ing. Heroutová Lucie úterý 12,00 – 12,35
Hrbáčková Květa pátek 10,40 – 11,30
Kadaník Karel pondělí 14,00 – 14,45
Mgr. Klikarová Tereza úterý 13,00 – 13,45
Mgr. Kalivoda Jan úterý 14,00 – 14,45
Mgr. Krhůtková Dagmar pátek  7,00 – 7,45
Mgr. Landa Milan pondělí 14,00 – 14,45
Ing. Landová Zdeňka úterý 14,00 – 14,45
Nováková Jana pondělí 10,55 – 11,40
Mgr. Opálecká Kateřina pondělí  13,00 – 13,45
Pacáková Miroslava úterý 16,00 – 16,45
Mgr. Petříková Miroslava úterý  7,00 –  7,45
Mgr. Piana Alice čtvrtek 13,00 – 13,45
Mgr. Radová Jana pátek 14,00 – 14,45
Mgr. Rousová Lenka pondělí 14,00 – 14,45
Mgr. Staňková Dagmar pondělí 12,15 – 13,00
Mgr. Stehlíková Marcela pátek 7,00 – 7,45
Stejskalová Michaela pátek 7,00 – 7,45
Mgr. Ulrychová Ivana pondělí 13,00 – 13,45
Mgr. Vlček Antonín pondělí 14,00 – 14,45
Mgr. Vokáčová Miroslava pondělí 7,00 – 7,45