ÚvodKonzultační hodiny pedagogických pracovníků

Konzultační hodiny pro šk. rok 2022/23 budou aktualizovány v týdnu od 29.8.

V případě zájmu o konzultaci kontaktujte vyučujícího přes jeho školní emailový účet nebo telefonicky (viz. záložka KONTAKT )

</tr

</tr

Jméno den čas
Mgr. Andršová Dagmar pondělí 14,15 – 15,00
Mgr. Beneš Jiří středa 14,15 – 15,00
Berková Michaela pondělí 13,40 – 14,25
Mgr. Boučková Hana pondělí 14,15 – 15,00
Bc. Čepelová Petra čtvrtek 7,00 – 7,45
Bc. Dufková Pavla úterý 14,00 – 14,45
Ing. Heroutová Lucie úterý 12,00 – 12,35
Hrbáčková Květa pátek 11,00 – 11,35
Kadaník Karel pondělí 13,40 – 14,25
Mgr. Klikarová Tereza pondělí 13,15 – 14,00
Mgr. Kocourek Jan středa 14,00 – 14,45
Koudelová Michala středa 12,00 – 12,45
Mgr. Kovanda Jiří pondělí 7,00 – 7,45
Mgr. Landa Milan středa 14,00 – 14,45
Ing. Landová Zdeňka úterý 14,00 – 14,45
Nováková Jana pondělí 11,00 – 11,35
Mgr. Opálecká Kateřina čtvrtek 13,00 – 13,45
Pacáková Miroslava pátek 12,00 – 12,35
Mgr. Petříková Miroslava úterý 7,00 – 7,45
Mgr. Radová Jana středa 14,00 – 14,45
Mgr. Rousová Lenka úterý 14,00 – 14,45
Mgr. Stehlíková Marcela úterý 7,00 – 7,45
Stejskalová Michaela středa 11,50 – 12,35
Mgr. Šnaidauf Emil pondělí 14,00 – 14,45
Mgr. Ulrychová Ivana pondělí 13,00 – 13,45
Mgr. Vlček Antonín středa 14,00 – 14,45
Mgr. Vokáčová Miroslava pondělí 7,00 – 7,45