ÚvodInformace MŠMT k přijímacímu řízení na SŠ 2024

logo školy

 

Termín pro podávání přihlášek se prodloužil o 1 den

– do 21.2.2024. 

Změna v uvedeném termínu je stanovena vyhláškou  č.34/2004Sb., kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb.

Vyhláška nabývá účinnosti  dne 21.2.2024 a vyjde dnes ve Sbírce zákonů.

 

Vážení rodiče,

v roce 2024 může uchazeč podat přihlášku

nejdříve 1. února 2024.

 

  • Přihlášku je možné podat třemi způsoby:
  1. elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),
  2. v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě),
  3. na tiskopisu, který stanovilo ministerstvo a zveřejnilo jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (včetně příloh v listinné podobě).

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.

Podrobné informace MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy v roce 2024 najdete v ZDE nebo na odkazech uvedených níže (včetně tiskopisů příloh k přihlášce na SŠ ke stažení) :

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

https://www.prihlaskynastredni.cz/dotazy.html

Algoritmus přijetí na SŠ:

https://youtu.be/uHeUsdQGPm4?si=901SHW4J0-ZIArro

Další zdroje informací:

https://www.youtube.com/watch?v=vRHfOhAKOYY&t=1s

https://drive.google.com/file/d/1cDMXd21XqMlCczFNy0kKGHSYTVAYuRL0/view?usp=sharing