ÚvodInformace

logo školy

Vážení rodiče,

v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) jsme obdrželi informace z Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

  1. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
  2. v případě, že se žáci školy vrací z lokalit v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie a dalších lokalit s výskytem koronaviru (Covid – 19), ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Mgr. Hana Kozohorská, ředitelka školy