ÚvodRada školy

Rada školy – pro období od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2020

Hirnerová Gabriela (předsedkyně rady školy, zástupce rodičů)

hirnerovi@volny.cz

Ing. Zelinková Harjanti (místopředsedkyně rady školy, zástupce zřizovatele)

poplatky1@muberoun.cz

Smejkalová Markéta (zástupce zřizovatele)

uprrg@muberoun.cz

Tejklová Pavla (zástupce rodičů)

pavla.tejklova@seznam.cz

Mgr. Beneš Jiří (zástupce pedagogických pracovníků)

benes@zavodi.cu

Mgr. Petříková Miroslava (zástupce pedagogických pracovníků)

petrikova@zavodi.eu

 

Zápisy z jednání