ZŠ Beroun – Závodí, Komenského 249

přijme od 1. září 2019

asistenta pedagoga

Čtěte více »


Úřední hodiny o prázdninách

od úterý  27. srpna do pátku 30. srpna  2019

     vždy od 9.00 do 14.00 hod.

Vedení školy spolu s celým pedagogickým sborem   a ostatními zaměstnanci školy přeje všem krásné léto                          plné pohody a sluníčka.

                   Těšíme se na všechny opět 2. září 2019.


Ředitelské volno

Ředitelské volno

od 26. 6. 2019 do 28. 6. 2019

Čtěte více »


Ohlédnutí za naší prací

Konec školního roku ve škole znamená zhodnocení naší práce známkami a vysvědčením. Ve školní družině nic takového neexistuje, ale každé oddělení se ohlíží za svojí prací a zamýšlí se nad tím, co se nám podařilo a co bude ještě třeba dopilovat.

 

Školní rok 2018 – 19 je za námi. Do prázdnin zbývají poslední hodiny a pak hurá! Děti naší školní družiny, děti ze všech oddělení, se nemusí v letošním školním roce stydět za svojí vykonanou prací. Nebylo toho zase tak málo, nebylo nic zadarmo a stálo nás to mnoho úsilí. Ve všech odděleních se boduje činnost jednotlivců, jednotlivé skupiny v odděleních během roku prochází svou etapovou hru a za dobré výsledky si zamalovávají políčka dle barvy své skupiny. Právě na konci se vše hodnotí. A takto to proběhlo ve všech odděleních naší školní družiny.
1. oddělení vychovatelky Jany Novákové
Jednotlivci:
1. Terezka Huňáčková
2. Natálka Šimonová
3. Karel Havelec
V etapové hře zvítězila skupina Včelky.
2. oddělení vychovatelky Květy Hrbáčkové
Jednotlivci:
1. Vašek Tejkl
2. Zuzana Prokopová
3. Matyáš Fortuník
V etapové hře zvítězila skupina zelená Bukvínci.
3. oddělení vychovatelky Lucie Heroutové
Jednotlivci:
1. Toník Foltýn
2. Nora Hájková
3. Eliška Jechová
V etapové hře zvítězila skupina Citrónci.
4. oddělení vychovatelky Miroslavy Pacákové
Jednotlivci:
1. Klára Trojanová
2. Sofie Tinglová
3. Natali Krupková
V etapové hře zvítězila skupina čtvrtá.
Teď si již popřejeme krásné prázdniny a budeme se těšit na další školní rok. Copak nám nového asi přinese? Tak uvidíme.


Jeden den míčových her

Tento týden měl být ve znamení míčových her dětí školní družiny. Tato sportovní akce je již tradiční u nás několik let. Vzhledem k velmi teplému počasí, se celý týden míčové hry nekonaly. Přesto nám vyšel pátek, 21. 6., kdy se počasí po večerní bouřce trochu zchladilo, a my mohli jít hrát.

Čtěte více »


Sliby se mají plnit

Sliby se mají plnit nejen o Vánocích. Toho si jsou děti naší školní družiny dobře vědomy. Proto také dnes se vydala delegace dětí z jednotlivých oddělení, aby v knihovně Beroun paní Zajícové a paní ředitelce předaly slíbené výtvarné práce. Obrázky „Naschválníčků“, které po besedě a četbě děti namalovaly.

Čtěte více »


Skřítkové Naschválničci prošli školní družinu

9. týden čtení dětem jsme ve školní družině zahájili v pondělí 3. 6. 2019. V ten den k nám zavítala knihovnice, paní Alena Zajícová. Její povídání i čtení byl směrováno k Františku Nepilovi, neboť je rodák z nedaleké obce Hýskov. Ovšem více méně jsme se zaměřili na jeho velice známou knihu Naschválníčci. Kdopak by neznal knihu, kdopak by neznal skřítky „Naschválníčky,“ které si z nás dělají legraci a provádí všelijaké naschvály. A to jsme ještě nevěděli, že skřítkové mají také svůj veliký svátek. Vždyť 30. květen je vyhlášen Mezinárodním dnem skřítků.

Čtěte více »


Další ocenění naší práce ve školní družině

K činnosti naší školní družiny patří i literární výchova. V každém oddělení probíhá vcelku jinak. Malé děti v 1., 3. a 4. oddělení si skoro každý den něco přečtou z různých knih. Většinou jsou knihy pohádkové. Starší děti se zaměřují trochu na jinou činnost literární výchovy, ty zase v knihách hledají různé nové informace.

Čtěte více »


Prázdniny na dosah

Prázdniny se mílovými kroky blíží do svého startu. Za nedlouho dostaneme vysvědčení a pak hurá! Dva měsíce prázdnin. Odpočinek, pohoda a klídek. Ale než opravdu prázdniny začnou, než děti dostanou vysvědčení, musí se vyhodnotit i činnost zájmových kroužků, činnost školní družiny, ale i jednotlivých oddělení. Čtěte více »


Koncert pěveckého sboru KECKY

Malý koncert si pro své rodiče a prarodiče připravil i pěvecký sbor KECKY, který pracuje pod vedením vedoucí Jaroslavy Dušilové. I oni se chtěli pochlubit s tím, co se během roku naučili.

Čtěte více »


Návštěva Městské galerie Beroun

V Městské galerii v Berouně se nachází výstava našich nejmladších umělců, výtvarníků, z berounských základních škol a ZUŠ. Na vernisáži této výstavy byly i děti naší školní družiny, pouze však delegáti. Výstava TALENT 2019 však stojí za to ji vidět.

Čtěte více »