Ředitelské volno – 28. 3. 2018

Logo kulaté malé

Dne 28. března 2018

ředitelské volno

                      z organizačních důvodů

           


Den otevřených dveří


Loučení s Paní Zimou a vítání jara

družina-n

Jednou z hezkých tradic dětí školní družiny a klubu je vítání jara a loučení se s Paní Zimou. Dnes to ovšem přišlo takové zvláštní. Loučit se se zimou, když ta potvora nechce pořád pryč. Přesto nás jaro již vylákalo před několika týdny do přírody a ven. Přesto dnešní smutné počasí a poměrně chladné nás od ničeho neodradila a my se sešli i s rodiči, kterým velice děkujeme, na naší tradiční akci.

Scházíme se dnes všichni i s rodiči v parku před naší školou, kde ještě místy leží poslední zbytky sněhu, abychom se definitivně rozloučili s Paní Zimou a mezi námi již přivítali jaro. Po úvodní písničce o jaru se ujímá slova Tobík Gruber, aby mezi námi přivítal přítomné a popřál jim krásný kulturní zážitek. Děti ze školní družiny a klubu si připravily pod vedením svých vychovatelek krátké představení. Básně střídají písničky, hra na flétnu pod vedením vychovatelky Mirky Pacákové. Společně zazní i další jarní písně, které vystřídá i vystoupení pěveckého sboru Kecky, pod vedením Jaroslavy Dušilové. Postupně se střídají všechna oddělení. Vystupuje i taneční kroužek pod vedením vychovatelky Jany Novákové. Velice nás těší zájem rodičů o naši činnost, kterou nám dali na vědomí svou přítomností. Vždyť každého zahřeje u srdíčka, když vidí svou ratolest, co dokáže. I děti potěší přítomnost rodičů, když vidí, že je se zaujetím sledujete. Před ukončením dnešního odpoledne se loučíme, a všichni si společně zazpíváme píseň Čtvero roční období. Pak se již řadíme a průvodem odcházíme k řece Berounce, kde posíláme naši Moranu Jolandu po řece pryč. Vždyť již chceme to vytoužené jaro, plné sluníčka a radosti. Po vhození Morany do Berounky ještě chvíli sledujeme její cestu a pak prokřehlí zimou, odcházíme s rodiči do svých domovů. A od zítřka již chceme jaro.


Světový den vody

družina-n

Světový den vody se koná každoročně 22. března k připomenutí významu vody a udržitelnému nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním OSN 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Péče o zdroje pitné vody jsou nejvyšším veřejným zájmem. Při této příležitosti se připravují po celé zemi oslavy. Veřejnosti se otvírají prostory, které jsou během roku nepřístupné veřejnosti. Tento svátek si připomněly i děti školní družiny a klubu.

Scházíme se dnes všichni společně, abychom si připomněli významný den, kterým je Světový den vody. Po krátkém úvodním slově, kdy se dozvídáme význam vody pro lidský život, její využití a nutnost šetření vodou. Vždyť ne všechny země mají stejné podmínky a ne všichni mají stejnou možnost využití vody jako my. Proto je nutné vodu chránit, ale i vodou musíme šetřit. Pak se dostáváme k dalšímu programu, kde zhlédneme krátký film o tom, jak se voda dostává do našich domácností, co všechno musí překonat, abychom ji mohli používat. Vidíme úpravnu pitné vody, čističku odpadní vody a vůbec celý koloběh vody v přírodě. Po skončení filmu se rozdělujeme na 4 skupiny, a pokračujeme v meziskupinové soutěži. Čekají nás čtyři velké úkoly, na kterých mohou jednotlivě pracovat všechny věkové kategorie. Jedním takovým úkolem je vytvoření sloganu na téma pitné vody. Jedná se o tzv. reklamu na pití obyčejné vody z kohoutku. Dalším úkolem je několik kvízových otázek, ke kterým musíme vybrat tu správnou odpověď. Ve třetím úkolu doplňujeme chybějící slova k popisu vodních živočichů, kdy závěrem máme zjistit, o jakého živočicha se jedná. V posledním úkolu se zamýšlíme nad koloběhem vody v přírodě. Po skončení si navzájem přečteme naše slogany a pak již čekáme na vyhodnocení celé soutěže. A jak to tedy dopadlo?
1. místo – 4. skupina 64 body
2. místo – 1. skupina 43 body
3. – 4. místo – 2. a 3. skupina 38 bodů
Vítězům blahopřejeme.


Příprava na Vítání jara

družina-n

Právě dnes jsme vstoupili do jarní rovnodennosti. Den i noc jsou stejně dlouhé a nám začíná jaro. Ve skutečnosti to ovšem vůbec nevypadá. Sníh, který nás od minulého týdne trochu potrápil, ještě na některých místech zůstal ležet. Ovšem to nic nemění na tom, děti školní družiny i klubu se připravují na slavnostní Vítání jara a vhození Morany do řeky Berounky.

Slavnostní vítání jara proběhne již 22. 3. a na tuto událost, kde se děti loučí s vládou Paní Zimy, jež předává vládu jaru, jsou pozváni i rodiče. Děti si připravovaly na tento den svá vystoupení ve svých odděleních a dnes odpoledne vyrobily figurínu Morany, kterou hodí do Berounky. Všichni si již přejeme, aby Paní Zima se vzdala své vlády a nastoupilo opravdové jaro, se sluníčkem a se vším, co k jaru patří.


Světový den poezie ve školní družině

družina-n

Měsíc březen – je již dlouhá léta nazýván měsícem čtenářů. V tomto měsíci si připomínáme i Světový den poezie. Vždyť čtenář čte nejen prózu, ale i poezii. My jsme si tento den připomněli právě dnes, i když je určen na 21. března. Z hlavních cílů tohoto svátku je podpora jazykové různorodosti a zviditelnění ohrožených jazyků v místě jejich používání. Cílem je návrat k tradici ústního přednesu básní, obnovit dialog mezi představiteli básnického umění a ostatních uměleckých směrů jako je divadlo, tanec, hudba a malířství. Čtěte více »


Záchrana života v teorii i v praxi

První březnový týden byl ve znamení záchrany života, tedy první pomoci. Čtěte více »


I Závodí má svoji Ledeckou – v zeměpise

Dne 20.února 2018 se tři vybraní žáci II. stupně zúčastnili Okresního kola zeměpisné olympiády na 1. ZŠ Hořovice. Čtěte více »


Poslední zvonění a konec LVZ 2018

lyžař

3. březen v kalendáři nám dává na srozuměnou, že dnes skončil LVZ 2018 v Bedřichově v Jizerských horách. Sníh byl, sice různé kvality, lyžovali jsme, jezdili na snowboardu, běžkovali a právě o to šlo. Počasí bylo různorodé, od minus 15°C až po krásné sluníčko a azurové nebe, i když mrzlo. Ale nyní je již všemu konec. Čtěte více »


Pěvecká soutěž prvního stupně

Jako každý rok byly děti vyzvány k účasti na pěvecké soutěži. Letos se přihlásilo mimořádné množství pěveckých adeptů. Čtěte více »