Zápis do 1. ročníku – výsledky

Logo kulaté malé

Výsledky zápisu

do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019:

Čtěte více »


SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Tak jako v loňském školním roce i letos budeme sbírat starý papír. Čtěte více »


10.literární dílna

Tentokrát byla literární dílna dvakrát významná. Byla to desátá dílna v naší historii a byla zaměřena na 100. výročí naší republiky. Čtěte více »


Děti z družiny i klubu oslavují Den Země

družina-n

Den Země je věnovaný planetě Zemi, jež se koná každým rokem 22. dubna. Svátek je ovlivněn dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti a oslavovaly příchod jara. V této době jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie tohoto svátku sahá do roku 1969. První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. V roce 1990 se k Americe připojil zbytek světa a od té doby slavíme Mezinárodní den Země. Dnes se tento svátek slaví ve více jak 193 státech světa a připomíná si ho více než miliarda lidí. Svátek slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru národnost. Tento svátek si tradičně připomínají i děti ve školní družině a klubu.

Krásné sluneční odpoledne v pátek 20. 4. 2018 a děti z družiny i klubu se scházejí po obědě na školním dvoře. Dnes nás čeká společná oslava Mezinárodního dne Země, neboť tento svátek slavíme v neděli 22. 4. Paní vychovatelky si pro nás připravily zajímavé odpoledne. Po krátkém úvodním slově, kdy se seznamujeme s tím, proč tento svátek slavíme, co pro naši Zemi může každý udělat a co je pro Zemi důležité a co špatné. Pak již jdeme na soutěž. Rozdělujeme se opět do skupin, které budou věkově smíšené, tak jak jsme rozděleni v každém oddělení. A můžeme začít bojovat. První úkol, který nás čekal, bylo doplnění doby rozkladu u různých odpadů. Druhá disciplína byla o něco zajímavější, ale i trochu těžší. Skupiny měly nakoupit zboží pro velkou rodinu na víkend. Soutěží štafet běhají jednotliví členové skupiny pro nákup a shromažďují své potraviny do obálky. Když je vše vybráno, market se zavírá, skončila jeho prodejní doba. My jsme trochu unavení vedrem, a tak si musíme odpočinout. Během víkendu jsme všechno snědli, ale zbyly nám nějaké odpady. Naším úkolem bylo tyto odpady roztřídit do odpadových kontejnerů dle barvy. Část skupiny vytváří odpadový plakát, další část dětí se věnovala vytvoření plakátu ke Dni Země a další plní úkol, kde máme verši vyjádřit přání Zemi. Rozdělujeme se ve skupinách na další skupinky, které mají zpracovat další úkoly. Celkem máme na tuto práci 45 minut. Tak jdeme do toho. Čas rychle ubíhá a my se snažíme. Ano, máme všichni splněno! Jdeme hodnotit. Probíráme úkol za úkolem a kontrolujeme, zda jsou dané úkoly splněny, připisujeme body. Je vše splněno, zkontrolováno a jdeme na vyhodnocení. A jak to tedy dopadlo? Boj byl velmi vyrovnaný.
1. místo – 1. skupina – 53 body
2. místo – 2. skupina – 49 bodů
3. místo – 3. skupina – 45 bodů
4. místo – 4. skupina – 41 bod
Každý účastník obdržel malou pozornost. Všem soutěžícím blahopřejeme, neboť všichni do boje dali všechno. Na závěr ještě „přání naší Zemi“.

Matička Země
Matičko, matičko,
ty naše zlatíčko.
Ty si náš dar.
Dáváš nám vodu,
a velikou potravu.
Chceme tě chránit,
ale neumíme se bránit.
1. skupina

Přání Zemi
Už jsi tady mnoho let,
točíš se dokola, tam i zpět.
Sluníčko tě opaluje,
měsíček zas ochlazuje.
Plná zvěře, lidu a života.
Děkujeme Země kulatá.
Plná vody, potravy a všeho potřebného,
doufáme, že se ti nestane nic zlého.
2. skupina

Naše Země
Naše Země kulatá,
je i trochu strakatá.
A ta naše Země,
má barvičku zeleně,
také žlutou a bílou,
a je pořád nad vládou.
3. skupina

Země
Naše milá Země,
podívej se na mě.
Ať jsi čistá jako já,
budeme čistí oba dva.
Budeš čistá velice,
jako naše ulice.
4. skupina


Mezinárodní den památek a historických sídel

družina-n

18. duben vyhlásilo UNESCO za mezinárodní den památek a sídel poprvé v roce 1982. Na tento den se připravují různé akce, příležitostní setkání. Hlavně jde o zvýšení povědomí o památkách a památkové péči vůbec. Při této příležitosti si připomínáme naši historii a naše památky.

Mezinárodní den památek a historických sídel se dnes připomněly i děti ze školní družiny. Se svými odděleními se vydaly na vycházkový okruh po městě Beroun. Svými kroky se zapojily do projektu „Beroun mě bere“. Vždyť bychom si měli připomínat slavnou historii našeho města od prvopočátků, ale všímat si i toho, co se v posledních letech v našem městě vylepšilo, změnilo. Vždyť naše královské město se může pochlubit mnoha krásnými památkami. A tak se vydáváme od školy směrem přes lávku do Berouna. Sledujeme zbytky brodu přes řeku, kde v minulosti vedla cesta obchodníků na Plzeň. Postupujeme dál, vidíme Pražskou bránu a jdeme směrem na náměstí. Stavujeme se v Informačním centru, navštívili jsme radnici a šli se podívat na Klepáčka, malého skřítka, zda nám radnici střeží a hlídá. Procházíme po celém Husově náměstí a všímáme si zajímavostí našeho města. Při této příležitosti jednotlivé skupiny v odděleních odpovídají a pracují na otázkách k danému projektu. Čas nás honí a my se musíme pomalu a jistě vracet zpět do školy. Krásné počasí nám přeje a připomenutí naší historie nás určitě nezabije. Mezinárodní den památek a historických sídel se stává v naší družině tradiční akcí.


Odpoledne s dravci

družina-n

Dnes 18. 4. 2018 uskutečnila školní družina na naší škole odpoledne s dravci a sovami, které je 3. částí „sovího odpoledne“. Navštívil nás sokolník Ondra se svoji kolegyní, který je povoláním opravdu sokolník a věnuje se sokolnickému výcviku dravců, jež má více než tisíciletou tradici a proto právem patří do kulturního dědictví národa UNESCO. Chová místní i exotické druhy dravců a sov.

Po skončení vyučování honem rychle na oběd a potom na školní dvorek. Netrpělivě očekáváme vzácnou návštěvu. Sokolníka Ondrou s jeho kolegyní Klárou a svými opeřenci. Vždyť dnes se koná 3. část sovího odpoledne i s dravci. V 13:30 hodin odcházíme na naše hřiště, kde již vidíme krásné dravce a sovy a mezi sebou vítáme sokolníka Ondru. Ten se hned ujímá slova, seznamuje nás s historií sokolnictví, vypráví o tom, co všechno správný sokolník musí a kdy se jím může stát. Není to opravdu nic snadného, ale asi ani nic levného. Naučný program s dravci a sovami nás seznamuje s jejich životem a lovem, ale i jejich úlohu v přírodě. Naši opeření kamarádi se nám předvedou v letu a my obdivujeme jejich krásu. Vidíme je zblízka, můžeme si je pohladit, vidíme i napínavou ukázku lovu. Někteří z nás si i vyzkoušeli jejich přílet na koženou rukavici. Měli jsme co obdivovat. V plné kráse vidíme na vlastní oči z blízka: orla bělohlavého s jeho jménem Siky, samečka káněte Harissovo – Hary, samičku stejného druhu Ritu, sokolici Kondrád, puštíka obecného se svým jménem Oskar, sovu pálenou se jménem Ríša, výra velkého Boba a káně lesní Ruda. Přátelské odpoledne i s odborným výkladem bylo velmi krátké. Uteklo to velice rychle a počasí nám přálo. Azurová obloha se slunečním svitem byla jistě super i pro naše opeřence, kteří za námi přijeli. My se musíme se sokolníkem Ondrou a jeho kolegyní, včetně jejich miláčků rozloučit a poděkovat jim, že si na nás udělali čas. Děti školní družiny si pro ně jako malé poděkování připravily několik dárečků, včetně veršů a pohádek, ale i vlastnoručně vyrobeného dravčího a sovího pexesa. Již dnes jsme si slíbili, že to určitě nebude poslední jejich návštěva u nás, a že se zase někdy sejdeme. Děkujeme!


„Mládežnické setkání – Cyklotour 2018″ (9. – 19. 7. 2018)

2stažený soubor

Po úspěšném absolvování loňského „Mládežnického setkání Cyklotour 2017“ z Goslaru do Berouna, které organizovalo partnerské město Goslar, připravuje město Beroun v rámci rozvíjení spolupráce
a iniciativ v oblasti mládeže a sportu spolu s partnerskými městy Beroun, Brzeg / Pl a Goslar / SRN,
s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti, další ročník akce „Mládežnické setkání
- Cyklotour 2018“. Čtěte více »


Soví odpoledne ve školní družině a školním klubu

družina-n

Sýček obecný byl vyhlášen ptákem roku 2018, a proto i my ve školní družině a klubu se více ve své přírodovědné činnosti věnujeme sovám. Právě dnes 13. 4. 2018 proběhla druhá část sovího odpoledne. Čtěte více »


Rozloučení s bruslařskou školou

družina-n

Školní rok 2017 – 18 sice ještě nekončí, ale děti z naší družiny se dnes definitivně rozloučily s kurzy bruslení, které od října roku 2017 do 23. 3. 2018 pro nás zajišťovala Bruslařská škola „Zdravé děti“, která pracuje pod vedením pana Václava Roztočila. Čtěte více »


Světový den zdraví oslovil i školní družinu a klub

družina-n

Světový den zdraví byl vyhlášen roku 1950, kdy vznikla Světová organizace zdraví – WHO. Tento den je připomínkou toho, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň připomínkou toho, že WHO se snaží o vymýcení různých nemocí a o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. Především u sociálně slabších částí populace. Činnost této organizace je zaměřena na prevenci. Čtěte více »


Dovedné ručičky v Městské galerii v Berouně

družina-n

Od středy 28. března 2018 se koná v Městské galerii Beroun výstava berounského výtvarníka Karla Součka. Výtvarník Karel Souček žije na Závodí. Vždyť před několika lety nás v družině navštívil. Nyní děti navštívily jeho krásnou výstavu – OBRAZY RETROSPEKTIVA. Čtěte více »