Úřední hodiny o prázdninách

Logo kulaté malé

úterý  3. července 2018

úterý 10. července 2018

úterý  17. července 2018

                  úterý 21. srpna 2018

                  úterý 28. srpna 2018

             vždy od 9.00 do 11.00 hod.

Vedení školy spolu s celým pedagogickým sborem a ostatními zaměstnanci školy přeje všem žáků a jejich rodičům krásné léto plné pohody a sluníčka.

Těšíme se na všechny opět 3. září 2018.


Rozloučení s žáky 9. ročníku


Konec školního roku se přibližuje a děti školní družiny sbírají úspěchy

družina-n

Ještě několik dnů chybí do závěru letošního školního roku. Děti školní družiny během celého roku ani trochu nezahálely. Jejich činnost byla pestrá, bohatá, mnohdy až vyčerpávající. O tom mohou své říci děti ze všech oddělení, které měly chuť soutěžit a zapojily se do plnění Odznaku všestrannosti. Plnili jsme v rámci této části projektu devět disciplín a k tomu jednu ze tří volitelných. Znamená to, že jsme splnili deset disciplín.

Čtěte více »


Pěvecký sbor KECKY se loučí se školním rokem

družina-n

Vyvrcholením celoroční činnosti pěveckého sboru KECKY bylo uspořádání pěveckého vystoupení toho sboru dnes pro rodiče a jejich přátele. Hezká tradice, která seznamuje širokou veřejnost s tím, co se děti během školního roku naučily.

Čtěte více »


Vyhodnocení Týdne míčových her spojený se zápasem ve vybíjené

družina-n

Minulý týden skončil „Týden míčových her“. Dnes nás již čeká pouze vyhodnocení a s tím i velký zápas dětí školní družiny proti školnímu klubu.

Čtěte více »


Projekt „Zvířátka“

družina-n

Pondělí, 18. 6. 2018 a nám ve škole odbijí poslední dny letošního školního roku. Jistě se všichni již těší na vytoužené dvouměsíční prázdniny, zejména naši malí prvňáčci, kteří mají téměř rok za sebou. Rok perné práce, vždyť když nastoupili, neuměli ani číst, psát a ani počítat. A dnes jsou z nich již právoplatní školáci. Za rok udělali kus poctivé práce a dnes se již mohou zapojit do běžného režimu školy.

Čtěte více »


Týdenní putování druháků

Novou tradicí se u nás na 1. stupni stal Týden výletů, který nahradil „lotroviny“ ve škole v přírodě. Čtěte více »


Pohádkového putování do Knihozemě

družina-n

Během měsíce května letošního roku vstoupily děti školní družiny svým netradičním putováním do Knihozemě. Putování nás provedlo do tajů dvanácti nejočekávanějších dětských titulů tohoto roku.

Čtěte více »


Fotbalovým turnajem končí Týden míčových her

družina-n

Fotbalovým turnajem pomalu končí Týden míčových her ve školní družině. Hra s míčem na sto procent patří k dětem. Děti míč milují.

Čtěte více »


Pískací vysvědčení

družina-n

V letošním školním roce 2017 – 18 začal při školní družině pracovat kroužek hry na flétnu pod vedením vychovatelky Miroslavy Pacákové. Kroužek pravidelně navštěvovalo devět dětí, které měly zájem o hru na flétnu. A co se všechno naučily? O tom nás dnes přesvědčil jejich první koncert.

Čtěte více »


Florbalový turnaj školní družiny

družina-n

Další den „týdne míčových her“ ve školní družině pokračoval tentokrát florbalovým turnajem. Další oblíbená hra mezi dětmi mladšími i staršími. Po jednodenním odpočinku, který byl vyhlášen pro nepřízeň počasí, dnes pokračujeme. Čtěte více »