Les ve škole

Les ve škole je dlouhodobý mezinárodní program pro školy, do kterého je zapojeno více než 300 škol z České republiky. Jinak je do projektu zapojeno více jak 7 300 škol z 26 zemí světa. Tento program funguje již 20 let. Motivuje nás všechny k tomu, abychom ještě více chodili ven a měli možnost se učit, zvídat a sledovat vše „o lese v lese“. Do tohoto programu je zapojena i celá naše školní družina, která se snaží plnit ideje programu již 6 let oficiálně a před tím již několik let. Vždyť les je pro nás nade vše.

Šest let se snaží všechny oddělení naší školní družiny dle vlastního plánu plnit podmínky tohoto projektu. Vždyť to, co se naučíme venku, nám dává daleko více, než když o tom budeme hovořit v družině. A že toho udělají oddělení družiny během celého roku mnoho, je i možné vidět z přírodovědné činnosti školní družiny. Vždy koncem roku vyhodnotí paní vychovatelky svoji činnost a podstoupí ji koordinátoru „Les ve škole“. Ne jinak tomu bylo i letos. A právě dnes se nám dostalo ocenění nejvyšší. Jednotlivá oddělení, která pracují na programu „Les ve škole„ se svými paní vychovatelkami, obdržela mezinárodní certifikát a titul „Lesní třída“. Jako dárek jsme od Lesního týmu získali patronaci nad 10 m čtverečními Nového pralesa na Ještědském hřebeni. Společně s dalšími třídami z celé České republiky se na jeden rok stáváme patrony 35 ha Nového pralesa pod Ještědem! Velké uznání, které se nám za naši práci dostalo, nás však zavazuje i nadále v tomto programu pokračovat. Budeme se i nadále snažit, abychom toto ocenění udrželi a stejný titul získali i v novém školním roce 2018 – 19.