Školní družina

ÚvodOdpoledne plné netopýrů

Podzim již nastal, a někteří živočichové a zvířata se připravují k zimnímu spánku. Stejně tak tomu je u netopýrů. Podzimní období přináší změnu teplot, vzduch se ochlazuje, sluníčka je méně a netopýři si připravují prostor k zimnímu spánku, k zimnímu přečkání dlouhého zimního období. A tak po krátkém povídání se děti školní družiny pustily do soutěží. Soutěží opět […]

ÚvodSvatováclavské putování ve školní družině

Děti z 2. oddělení školní družiny od Veverušáků se dnes odpoledne vydaly po stopách svatého Václava, českého knížete a patrona naší země. O Václavovi toho mnoho nevíme, ale legendy ho popisují jako skvělého knížete a křesťana, který se stal jednou z nejznámějších postav naší historie.

ÚvodNárodní den železnice

Tento den, který připadl v letošním roce na 24. září si připomenuly i děti naší školní družiny. Oficiální oslavy probíhaly v Plzni, ale u nás v družině jsme si je připomenuli až 26. září.

ÚvodHmyzí odpoledne ve školní družině

Právě dnes nastává podzimní rovnodennost, končí astronomické léto a začíná podzim. Den bude stejně dlouhý jako noc. V dalších týdnech se budou noci až do zimního slunovratu prodlužovat, ale dny se budou krátit. A tak děti školní družiny chtěly prozkoumat, zda i takováto změna se hned v počátku projeví ve volné přírodě. A jak se s tím vypořádaly?

ÚvodDen bez aut ve školní družině

Den bez aut je mezinárodní den, který se slaví 22. září. Doprovodné akce mají poukázat na lepší způsoby dopravy a podpořit omezování městského automobilismu. Počátky spadají do padesátých let minulého století. Den bez aut je součástí Evropského týdne mobility, který probíhá od 16. 9. – 22. 9. 2022.

ÚvodLoučení s létem i tažnými ptáky – vlaštovkiáda

Odlet tažných ptáků započal již ve třetí dekádě srpna. Jako první odlétají čápi, ale postupně se přidávají další tažní ptáci. I vlaštovky nás již opustily. Rozloučily se s létem u nás a pospíchají odtud za teplem, aby mohly přežít zimu. Zjara se k nám opět vrátí.

ÚvodStezkou po Závodí za pokladem

V měsíci září každým rokem probíhá Závodská stezka s bojem o poklad. Jde nám o to, aby se nejmenší děti z družiny seznámily se čtvrtí Beroun – Závodí, kde žije většina dětí naší školy. Akce se stala tradicí a vždy ji připravuje nejstarší oddělení. V letošním roce nastala změna. Trasa byla pro děti předem připravena.

ÚvodDružina si zahrála na Danu a Emila Zátopkových

Významné osobnosti sportu Dana a Emil Zátopkových se stali motivací ve sportovním klání dětem ve školní družině. Narodili se ve stejný den i rok – 19. září1922. Dana Ingrová ve Fryštátu u Karviné a Emil Zátopek v Kopřivnici. Dana pocházela z vojenské rodiny, Emil však vyrůstal v chudé rodině. Ve stejný den i rok – 24. července 1952 […]

ÚvodDěti školní družiny si připomenuly Tomáše Garrigua Masaryka

O několik dnů déle si děti z 2. a 4. oddělení naší školní družiny připomenuly osobnost Tomáše Garrigua Masaryka. Od úmrtí prvního prezidenta Československé republiky uplynulo 14. září přesně 85 let. T. G. Masaryk byl československý státník, filozof, sociolog a pedagog. Po nástupu do prezidentského úřadu si vysloužil přezdívku – prezident Osvoboditel. Říká se mu […]

ÚvodPo stopách povodní

Děti naší školní družiny si po odděleních prošly a prohlédly naučnou stezku „Po stopách ničivých povodní“. Město Beroun si po dvaceti letech připomíná ničivou povodeň z roku 2002. Ta zasáhla mnoho míst v našem regionu. V Berouně se se záplavami lidé potýkají od nepaměti. V některých letech i dvakrát do roka.