Školní družina

ÚvodDen „D“ nastal 27. května 1942

27. května 1942 spáchali členové skupiny Anthropoid atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Parašutistům, kteří byli na tento vojenský úkol speciálně vycvičeni, se nepodařilo opustit Prahu. Nakonec zahynuli v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje.

ÚvodDen netopýrů ve školní družině

Rok 2022 vyhlásil Český svaz ochránců přírody „Rokem netopýrů“. Chce upozornit na tyto pozoruhodné živočichy, kteří mají mnoho zajímavých vlastností a mnohdy s námi žijí v těsné blízkosti. Na tyto živočichy dopadají důsledky řady lidských aktivit, pověr a předsudků, které vedly k jejich úbytku, a proto se následně zařadily mezi zvláště chráněné živočichy.

ÚvodTALENT 2022

Uplynulo několik dnů od vernisáže výstavy „mladých výtvarníků“ z berounských škol, při níž proběhlo i vyhodnocení nejlepších prací. Krom základních škol se akce pravidelně zúčastňuje i ZUŠ v Berouně. V rámci základních škol se nachází na výstavě i práce dětí školní družiny.

ÚvodDružina poznávala květiny

Rostliny jsou významnou složkou našeho života. Jsou spolutvůrcem klimatu, zlepšují mikroklima, podílí se na tvorbě půdního procesu, ovlivňují míru zadržování vody, působí na snižování prašnosti, hlučnosti a jsou estetickým prvkem parků, zahrad, ale i našeho obydlí.

ÚvodNávštěva Muzea Českého krasu

S odstupem několika málo dnů si děti z 1. a 3. oddělení naší školní družiny připomenuly návštěvou Muzea Českého krasu Mezinárodní den muzeí. Tento den připadá na 18. května. Než děti vyšly do muzea, ještě si v družině řekly několik informací a zajímavostí.

ÚvodMezinárodní den muzeí

Mezinárodní den muzeí si připomenula i naše školní družina. Tento den se slaví od roku 1977. Dne 18. května 2022 jsme si připomenuli i ve všech odděleních školní družiny Mezinárodní den muzeí. Letošní téma „Síla muzeí“ chce změnit svět k lepšímu a stát se nositelem společenského, kulturního nebo environmentálního pokroku. Tento den se slaví po celém […]

ÚvodKřížem, krážem naším lesem

Druhý květnový týden byl věnován Týdnu lesů i v naší družině. Vždyť všichni víme, že les je pro nás všechny druhým domovem. Jedná se již o 15. ročník Týdne lesů, který v termínu 9. – 15. května probíhal. Snad neexistuje nikdo, kdo by les nebo dřevo neměl rád. Pokud nám má dřevo sloužit, musíme si uvědomit, že […]

ÚvodTentokrát obrazy, fakt ne fotky

Takto byla nazvána výstava výtvarnice paní Ireny Bucharové, která se koná v Holandském domě v Berouně. Na tuto výstavu se vypravil i kroužek „dovedných ručiček“. Paní Bucharová žije a tvoří v jedné z berounských částí Hostím.

ÚvodMěstská galerie Beroun patří dětským talentům

V Městské galerii Beroun, která se nachází v Duslově vile byla ve středu 11. května zahájena tradiční výstava Talent 2022. Nachází se zde nejlepší práce žáků a studentů berounských základních škol, uměleckých škol, ale i výtvarných kroužků.

ÚvodBeseda s ilustrátorkou knihy

Není to tak dlouho, kdy se dětem do školní družiny dostala kniha od spisovatelky Daniely Melicharové, kterou ilustrovala Veronika Veleva „Příběhy čerta z uhláku“. Děti se s knihou seznámily i určitou část přečetly, ale hlavně si prohlédly krásné obrázky, které celou knihu zpestřují. Od té doby uplynuly dva týdny a děti ze všech odděleních naší školné družiny […]