Školní družina

ÚvodPutování po cyklostezce Českým krasem, ale i Po stopách českých králů

Vápencové území Český kras bylo vyhlášeno roku 1972 za Chráněnou krajinou oblast. Jedinečná krajina s rostlinnými a živočišnými společenstvy, ale i svou historií a geologickou minulostí. Tato oblast je obývána nepřetržitě již od starší doby kamenné. Zdejší příroda má však i původ v lidské činnosti. Bez zásahu člověka by bylo území druhově chudé. A tak Český kras láká turisty k návštěvě mnoha zajímavých […]

ÚvodHororová čítanka je dočtena

Krátce po zahájení nového školního roku se Veverušákům dostala do ruky kniha Jana Nejedlého s ilustracemi Jaromíra Plachého. Zapůjčil nám ji do oddělení nový žáček, který též chodí do družiny se slovy: „Máte rádi napětí? Bojíte se strašidel? Máte rádi horor? Tak je to kniha pro vás jak vyšitá! Přečtěte si ji.“

ÚvodPodzim se stal motivací pro naši činnost

Měsíc podzim se svými pestrými barvami, které rozsvítí a rozjasní naši přírodu, se stal motivací pro rukodělnou činnost šikovných a pracovitých ručiček našich dětí ve školní družině. Nešlo jen o výtvarnou činnost, ale i pracovně technickou činnost.

ÚvodDružina si připomenula Den stromů

Den stromů slavit vznikl v polovině 19. století ve Spojených státech. Zdejší krajina byla před 150 lety popisována jako krajina „bez stromů“. Proto jeden z místních osadníků v okolí svého domu začal pěstovat různé druhy stromů, keřů a květin. V Čechách se poprvé Den stromů začal slavit počátkem dubna 1906. Tradice, která byla přerušena válkou byla opět obnovena až v roce […]

ÚvodOdpoledne s dopravní výchovou

Nepostradatelnou součástí činnosti školní družiny je i dopravní výchova. Nikdy není tolik informací, abychom si je nemuseli opakovat. Když se podíváme na provoz dopravy v silničním systému, jehož součástí jsou nejen dopravní prostředky, ale též lidi a děti, zjistíme, že staré rčení je jasné. „Opakování – matka moudrosti“. A tak naše školní družina uspořádala odpoledne dopravní výchovy.

ÚvodDrakiáda ve školní družině

První zmínka o pouštění draků pochází ze 4. století př. n. l. a to z Číny. Podle legend bývaly z počátku používány jako spojení mezi bohy a lidmi, někdy měli draci zahánět blížící se bouře anebo zastrašit nepřítele. V našich končinách patří pouštění draků již mnoho let k velmi oblíbené zábavě malých i velkých dětí, ale i dospělých. Jakmile začne foukat ze strnišť a zvedne […]

ÚvodDěti z družiny si užívají již zimních radovánek

Podzim před několika málo týdny převzal svoji vládu a děti z družiny si ještě mnoho podzimního neužily. A již dnes si užily první zimní radovánky. Tohoto druhu snad ne poslední, ale kdo ví, jak v Berouně bude zima a kolik zde bude sněhu.

ÚvodZOO Praha oslavila 90 let

Historie ZOO Praha sahá do roku 1881. v tu dobu vyšla výzva hraběte Sweerts – Sporka, aby v Praze byla zřízena zoologická zahrada. To se mělo stát u příležitosti sňatku prince Rudolfa a belgické princezny Štěpánky. ZOO působí v době, kdy je stále a stále více ohrožena druhová pestrost ekosystémů. Právě ony se zabývají průzkumem, proč se to děje a co to […]

ÚvodSvětový den zvířátek ve školní družině

Světový den zvířat je dnem narození svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tento Den se slaví po celém světě. V roce 1931 jej vyhlásili v Italské Florencii, jako památku patrona všech zvířat Františka z Assisi. Ten celý život pečoval o opuštěná a nemocná zvířata. Zvířata stejně jako my cítí bolest, strach a utrpení. Soucit se zvířaty není oddělený od soucitu s lidmi.

Úvod11. Týden čtení dětem je u konce

11. Týden čtení dětem utekl jak voda. Přesto si i nadále děti naší školní družiny budou číst knihy napříč literárním spektrem. Četba různých knih se mnohdy stává i motivací jiných zábavných činností.