Školní družina

ÚvodDen Země ve školní družině

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně slaví a připomíná 22. dubna. Vzhledem k tomu, že na školách probíhá distanční výuka, jednotlivé třídy rotují, to samé se odráží i na činnosti školní družiny. Proto naše školní družina s připomenutím si Dne Země započala již nyní v 1. a 4. oddělení. Jde o ekologicky motivovaný svátek, který upozorňuje lidi na dopady […]

ÚvodMezinárodní den ptactva

Každým rokem v měsíci dubnu si připomínáme ve školní družině Mezinárodní den ptactva. Tento den se slaví více než 100 let, vždy 1. dubna. V ten den roku 1906 byla podepsána mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva. Hlavním cílem je obrátit pozornost veřejnosti k nebezpečím ohrožujícím ptáky na celém světě a pomoci jejich ochraně, ale i ochraně jejich stanovišť.

ÚvodLegendy našeho města Berouna

Dnes, se děti z 1. a 4. oddělení školní družiny, vydaly na historickou stezku Berounem s názvem, Legendy města Berouna. Akci pro veřejnost připravil Dům dětí a mládeže a my ji využili k plnění úkolu celodružinové akce, kterou je Mezinárodní den památek a historických sídel. Tento den sice připadá až na 18. 4. V tento den se historické památky otvírají veřejnosti a pořádají se […]

ÚvodAndersenovo odpoledne – uplynulo 110 let od narození Václava Čtvrtka

4. dubna uplynulo 110 let od narození známého dětského spisovatele Václava Čtvrtka. Toto výročí si s několikadenním odstupem připomenuly i děti naší školní družiny ze 4. oddělení. Pohádky Václava Čtvrtka nejsou pouze o Rumcajsovi. Neměli bychom zapomenout třeba i na Makovou panenku a motýla Emanuela, Pohádky z mechu a kapradí, O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi nebo […]

ÚvodAndersenovo odpoledne – vzpomínka na Václava Čtvrtka v 1. oddělení ŠD

Rotační výukou pokračujeme dál v plnění školních povinností, ale i v činnosti školní družiny. Uplynula docela dlouhá doba a my se opět scházíme v prvním oddělení školní družiny. Během distanční výuky jsme si mohli připomenout řadu výročí, mohli jsme zavzpomínat na mnoho osobností, na které bychom neměli zapomenout.

ÚvodPožární ochrana očima dětí

Tak se nazývá výtvarná a literární soutěž, kterou organizuje již mnoho let Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro děti do 18 let. Nositelem úkolů je Okresní sdružení hasičů Beroun. Přestože nám naše plány zhatíla pandemická vlna koronaviru, přesto jsme v družině zvládli i něco z výtvarné činnosti.

ÚvodBřezen – měsíc čtenářů

Paní Zima pomalu končí svoji vládu a začíná se pomalu a jistě hlásit o slovo jaro. Jarní měsíc březen, který odedávna je znám jako Březen – měsíc knihy. Od roku 2009 známe již Březen – měsíc čtenářů a internetu. Jde o celostátní akce, které podporují a propagují četbu. Vyvrcholením tohoto měsíce je vždy Noc s Andersenem.

ÚvodSurikata Máňa poznává své kamarády a my ji

Nastává období, kdy zvířata přivádí na svět své potomky, nejen ve volné přírodě, ale i v ZOO. Nejinak tomu je i v ZOO Tábor, kdy na přelomu roku se zde narodili dva zubři. My však víme, že ZOO Tábor se zaměřila ve svém projektu k tomu, aby jejím hlavním posláním byla ochrana ohrožených druhů zvířat. Především ji jde o to, aby […]

ÚvodPřipomněli jsme si Svatopluka Čecha

Dnes, 23. 2. 2021, si děti školní družiny připomněly spisovatele Svatopluka Čecha, jehož osobnost je sice jen krátkou dobu spjata s městysem Liteň v našem regionu. Do Litně přišel Čech jako šestiletý chlapec s velmi početnou rodinou. Jeho otec působil jako správce liteňského panství. Malý Čech zde poznal mnoho zajímavostí, ale ze všeho nejvíce ho učarovala lípa na […]

ÚvodKrtečkovo odpoledne ve školní družině

Po jarních prázdninách se děti vrací zpět do školy, odpoledne do školní družiny. A jak jinak mohlo proběhnout dnešní odpoledne, než pochopitelně s Krtečkem od Zdeňka Milera. Tento významný český režisér a výtvarník animovaných filmů pro děti před 100 lety narodil – 21. 2. 1921. Svoji činnost započal ve zlínských filmových ateliérech a v roce 1945, začal pracovat v barrandovském studiu […]