Literární dílna

Literární dílna na téma Máme rádi zvířata je za námi. Všichni se zapojili podle svých možností.

V první třídě hledali rýmy na zvířátka.

Ve druhé třídě tvořili básně, vyprávěli o zvířátkách, malovali je, doma vypracovávali referáty či vyhledávali knihy o zvířatech.

3. A. se zaměřila na psaní příběhů, čtení  a psaní bajek. Žáci malovali oblíbená zvířata i řešili slovní úlohy s živočichy.

Žáci ze 3. B. četli bajky, psali básně, hledali zvířecí vtipy, dokonce je vymýšleli. Vyhledávali podstatná jména, opisovali básně, dokončovali příběhy, doplňovali rýmy. Zjišťovali informace o různých zvířatech.

To ve čtvrté třídě se děti zaměřily na podvodní svět a vytvořily podvodní deník živočichů. Také se seznamovaly s bajkami, popisovaly živočichy. Vyhledávaly anglické názvy zvířat. V mapách pátraly po názvech měst a vesnic souvisejícími se zvířaty.

Páťáci vytvořili plakáty na Literární dílnu, namalovali své oblíbené zvíře, vyhledali všechna přídavná jména, která ho charakterizují.  Vymýšleli o něm báseň, kterou pak přepsali v hodinách informatiky.

Ve všech třídách bylo třídní kolo v recitaci. Nejodvážnější se pak pustili do soubojů v přednášení ve školních kolech. Nejúspěšnější si odnášeli květinu i drobné dárky a diplomy na památku.