Nezařazeno

ÚvodŠkolní výuka od 4. ledna 2021

logo školy

Vážení rodiče, od 4. ledna 2021 bude prezenční výuka probíhat pouze pro žáky 1. a 2. ročníku včetně školní družiny, školní jídelny (obědy, svačiny). Pro ostatní žáky (3. – 9. ročník) platí opět distanční výuka. Rozvrh distanční výuky bude stejný jako v předchozím období distančního vzdělávání. Rozvrh hodin – distanční výuka 2. stupeň od 4.1.2021 Rozvrh […]

ÚvodOrganizace školní výuky od 4. ledna 2021

logo školy

– v případě, že i nadále bude pokračovat výuka v tzv. rotačním režimu, bude výuka na naší škole probíhat podle pravidel a rozvrhů zavedených od 30. 11. 2020.

ÚvodVánoční prázdniny – informace

logo školy

Prezenční i distanční výuka končí v pátek  18. prosince 2020. Vánoční prázdniny začínají v pondělí 21. 12. 2020 Školní družina                               – od 21.12.2020 – 3.1.2021 nebude v provozu.                          […]

ÚvodPřestup žáka základní školy do jiné základní školy

logo školy

Základní škola, Beroun-Závodí, Komenského 249 zveřejňuje termín pro žádosti o přestup do 6. tříd nebo jiných ročníků ZŠ. Termín pro podání žádosti o přestup žáka základní školy do jiné základní školy dle §49 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je stanoven na 20. května daného školního roku. Tedy […]

ÚvodOrganizace školní výuky od pondělí 30. 11. 2020

logo školy

1. stupeň 1. – 5. ročník – prezenční výuka 2. stupeň 9. ročník – třídy IX.A,  IX.B – prezenční výuka 6. ročník – 8. ročník – rotační prezenční výuka (střídání prezenční a distanční výuky celých tříd po týdnech)

ÚvodHodnocení za 1. čtvrtletí školního roku

logo školy

Hodnocení prospěchu za 1. čtvrtletí školního roku 2020/21 obdrží zákonní zástupci a žáci od třídních učitelů ve dnech 16. 11. – 19. 11. 2020.  Ve čtvrtek 19.11. proběhnou online třídnické hodiny. V období od 20. 11. do 30. 11. 2020 si mohou zákonní zástupci domluvit online individuální konzultaci s jednotlivými vyučujícími    (viz. dopis ředitelky školy […]

ÚvodRozvrh hodin – distanční výuka od 10.11. 2020

logo školy

Vážení rodiče, žáci,  vzhledem k tomu, že distanční výuka nadále pokračuje, máme připravený nový rozvrh, který je rozšířen o další online hodiny. Jsou posíleny hodiny českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, fyziky, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, chemie.                              Podle nového rozvrhu vyučujeme od 10.11.2020.  […]

ÚvodInformace – rada školy

logo školy

Vážení rodiče, zde najdete aktuální informace MŠMT k funkčnímu období stávající školské rady: https://drive.google.com/file/d/1gH_2ZyuexI_f5Sle3mo4m6ABZ71S8ywU/view?usp=sharing

ÚvodDistanční výuka – pokračuje

logo školy

Vážení rodiče, na základě usnesení vlády č. 1112 ze dne 30. 10. 2020  se do 20. listopadu zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Distanční výuka ve všech ročnících tedy pokračuje. Sledujete webové stránky.                              Děkujeme za pochopení a spolupráci.         […]

ÚvodInformace k online výuce

logo školy

Vážení rodiče, vážení žáci, od dnešního dne byly naplánovány konzultace v online připojení. Bohužel připojení se úplně nezdařila. Chyba není na straně školy, ale je dána problémem provozovatele v dané lokalitě.