Nezařazeno

ÚvodStředočeská In-line brusle 2023 v Hořovicích

Ve středu 20. 9. se na letišti v Tlustici soutěžilo v jízdě na In-line bruslích. Za naši školu nastoupilo 17 dívek a chlapců. V nejmladší kategorii chlapců s jasnou převahou vyhrál Radek Macháček, Honza Heran se umístil na krásném 7. místě a Honza Václavek na 10. místě.  Mezi nejmladšími dívkami se na třetím místě umístila […]

ÚvodDen otevřených dveří

ÚvodDopravní vycházka

Ve škole se neučíme jenom češtinu a matematiku, ale také dopravní výchovu.

ÚvodZapojení do projektu Hrdá škola

  Naše škola se v letošním roce zařadila do projektu Hrdá škola, který pořádá organizace Schools United. Cílem tohoto projektu je oživit školní život a zahnat každodenní stereotyp. Zažijeme tedy školu jinak. Vzhledem ke snaze o sbližování lidí ve škole se ujal patronátu školní parlament. Vstříc novým zážitkům! Mgr. Jana Radová  

ÚvodOrganizace začátku školního roku

4. září zahájení školního roku 2023/24 – výuka do 8,45 5. září a 6. září 1. stupeň výuka do 11.40h 2. stupeň výuka do 12,35h od 7. září  výuka podle rozvrhu Náhled rozvrhu od 4. 9. 2023 Provoz ŠD a ŠK v plném rozsahu od 5.9. 2023.

ÚvodDopis Jungmannovi

V jarních měsících jsme byli vyzváni, abychom se účastnili soutěže v rámci 250. výročí narození Josefa Jungmanna.

ÚvodOP JAK, Výzva č.02_22_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I

OP JAK, VÝZVA Č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I   Základní škola, Beroun – Závodí, Komenského 249, se sídlem Komenského 249, 266 01 Beroun je realizátorem projektu s názvem: Vzdělávání zaměstnanců školy, reg.č. CZ.02.02.02/00/22_002/0006580 v rámci Výzva č. 02_22_002 pro Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 2 – Vzdělávání, Operační program Jan […]

ÚvodInformace o změně cen obědů od 1.9.2023

Informace o změně ceny obědů od 1.9.2023 Vážení rodiče, dovolujeme si vás informovat, že z důvodu razantního nárůstu cen vstupních surovin pro přípravu jídel, jsme nuceni upravit cenu obědů ve školní jídelně ZŠ Beroun – Závodí, Komenského 249/4. O této změně, jejích důvodech a konkrétních podmínkách jsme jednali se zřizovatelem a nalezli jsme shodu, která […]

ÚvodPoznáváme Český kras

Při příležitosti Dne Země zorganizovalo město Beroun dne 3. května 2023 pro žáky městských základních škol autobusovou exkurzi pod názvem Poznáváme Český kras. Exkurze byla spojena se soutěží v oblasti životního prostředí. Každou školu reprezentovalo šestičlenné družstvo složené ze tří žáků 1. stupně: Antonín Svoboda, Václav Církva a Josef Beran a ze tří žáků 2. […]

ÚvodSlavnostní předání pamětních listin

Dnes za přítomnosti paní ředitelky Mgr. Hany Kozohorské, paní zástupkyně Mgr. Hany Řeřichové a výchovné poradkyně Ing. Zdeňky Landové byly předány pamětní listiny členům školního parlamentu v tomto školním roce. Díky za celoroční práci a snahu patří všem. Integrace žákovského parlamentu vede k osobnostnímu rozvoji žáků, ale i k pozitivnímu klimatu celé školy a školní […]