Mezinárodní den bez aut

Tento den spadá pod týden Evropského týdne mobility, který začíná 16. září. Celý tento týden nám, stejně jako 22. 9., poukazuje na různé druhy dopravy, především na ty ekologické. Právě v tento den bychom si měli uvědomit dopad na životní prostředí z výfukových plynů. Tento den si připomněly i děti ze školní družiny. Vzhledem k tomu, že je počátek školního roku, a před námi je ještě mnoho a mnoho měsíců do konce roku, naši pozornost jsme zaměřili na dodržování pravidel silničního provozu a dalších aspektů spojených právě s dětmi. Vždyť i my jsme účastníky silničního provozu a naší nepozorností můžeme přivodit různá nebezpečí.

Je pondělí 17. 9. a děti školní družiny se scházejí v parku před školou, kde mezi sebou srdečně přivítaly velitele, Městské policie pan Alexandra Scherbera a jeho kolegu pana Karamrina. Ti se nám v samém počátku představili a seznámili nás s jejich náplní práce jako Městské policie. Úzce spolupracují s Policií ČR. Městská policie je ostatní složkou Integrovaného záchranného systému. Zopakovali jsme si čísla, která bychom si měli pamatovat. Seznámili jsme se s výstrojí a výzbrojí příslušníků Městské policie, prohlédli jsme si teleskopický obušek, pouta, viděli střelnou zbraň a pepřový sprej. To vše je pouze pro jejich potřebu při obraně. Dále jsme se zaměřili na přecházení – řízené a neřízené přechody, kde chodec má jít. Na pohyb v silničním provozu jako jednotlivec a skupina, na jízdu na kole, na kolečkových bruslích, prkně, koloběžce. Některé prostředky jsou řízeny řidičem, jiné jsou bány jako chodci. V další části jsme se zmínili i o pomoci příslušníků Městské policie v problematice se zvířaty, především odchyt malých, ale i velkých zvířat v provozu. Oba pánové nám sdělili své zážitky, které prožili na vlastní kůži. Neopomněli ani na styk s neznámými lidmi, povídání si s nimi, ale především sdělování jistých dat. Vždyť nikdo z nás nemůže vědět, kdy tito lidé toho mohou zneužít v jejich prospěch. Povídali jsme si i o kyberšikaně u počítačů a mobilů, která je též pro nás velice nebezpečná. Pokud se někdy někomu něco takového přihodí, měli bychom to sdělit svým rodičům nebo někomu, komu opravdu důvěřujeme. Část odpoledne nám utekla velmi rychle, zbyl čas i na naše dotazy a postřehy, ale pak jsme se museli již rozloučit. My srdečně děkujeme příslušníkům Městské policie, že si i přes mnoho dalších jejich povinností na nás udělali čas a opět po roce mezi nás zavítali. Vždyť jedině opakování těchto informací je pro nás „matka moudrosti“.