Světový den první pomoci

Od roku 2000 vyhlašuje každoročně tento den Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce na druhou sobotu v září. Při této příležitosti si všichni mají připomenout důležitost první pomoci. V letošním roce se tento den připomínal 8. září, ale my ve školní družině jsme si jej připomněli až 14. září.

Český červený kříž vyzývá k tomu, aby se lidé naučili první pomoc a pomohli tak snížit počet úmrtí a úrazů na našich silnicích. Přitom jsme všichni účastníci silničního provozu – chodci, řidiči i cestující. I my ve školní družině jsme se zaměřili na poskytnutí první pomoci, i když nejsme profesionálové. Říkali jsme si, jak se zachovat na místě nehody a jak postupovat, ale i jak poskytnout první pomoc. Mezi námi jsme přivítali pana Mirka, který nejen jako hasič, ale i jako zdravotník, nám ukázal a seznámil nás, co musíme udělat a na co nesmíme zapomenout. Nejprve jsme si zopakovali telefonní čísla hasičů, záchranky a policie. Neopomněli jsme ani na číslo 112, které je společné pro všechny na území Evropy a některé okolní státy. Názorně jsme viděli ukázku, když někdo upadne na ulici, jak to vypadá a co s ním musíme udělat. Jak zjistíme stav jeho životních funkcí a co s ním máme udělat. Pak jsme si každý, vyzkoušel resuscitaci – nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání. Někteří z nás zjistili, že to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Říkali jsme si, jak telefonovat a na co nesmíme zapomenout. Ale i to, že bychom neměli vyvolávat planá oznámení a podporovat zbytečné výjezdy. Na závěr někteří jedinci měli namaskovaná jednotlivá zranění. Byl to pro některé, velký zážitek. Ovšem po příchodu rodičů i velký šok, co se jim tu vlastně stalo. Je důležité si připomínat poskytování první pomoc, pomoci zraněným lidem, které někde uvidíme. Vždyť mnohdy jed o minuty pro záchranu jejich životů.