ÚvodCtíme etiketu

Dnes se předávalo vysvědčení za 1. pololetí. Žáci si jsou vědomi slavnostních okamžiků v tento den, a tak zvolili vhodné oblečení pro tuto příležitost. Etiketa tedy není vnímána žáky jako přežitek, ale soubor společenských zvyklostí, které dělají svět krásnějším.

Hodně štěstí, elánu a cílevědomosti ve výchovně vzdělávacím procesu během 2. pololetí. Vstříc novým zážitkům!