ÚvodDen bez aut ve školní družině

Den bez aut je mezinárodní den, který se slaví 22. září. Doprovodné akce mají poukázat na lepší způsoby dopravy a podpořit omezování městského automobilismu. Počátky spadají do padesátých let minulého století. Den bez aut je součástí Evropského týdne mobility, který probíhá od 16. 9. – 22. 9. 2022.

Po skončení vyučování se schází děti školní družiny na chodbě 2. poschodí na koberci a mezi sebou srdečně vítají zaměstnance Městské policie Beroun v čele se zástupcem velitele panem Davidem Karamarinovem. Ještě před tím, než příslušníci MP dostali slovo, jsme si zopakovali, jak i my můžeme přispět k lepšímu způsobu dopravy. Děti se zamyslily a pak padala řada názorů. Od používání městské dopravy, chození do školy pěšky, větší využívání vlaku, kola, koloběžky atd. Vždyť tím, že budeme chodit do školy pěšky, zdravě a aktivně strávíme začátek dne, ale i pomůžeme našemu životnímu prostředí. Pak se již ujímají slova příslušníci MP. Ty nás doslova vtáhli jako chodce do silničního provozu. Zopakovali jsme si přecházení, bezpečný pohyb na ulici – chodníku, stezce či silnici. Zopakovali si, kde a jak chodíme jako jednotlivci či útvar, jaké je vhodné oblečení při pohybu venku, abychom byli vidět a řadu dalších a dalších příkladů vhodného chování. Ať je to chodec, či cyklista nebo člověk jedoucí na koloběžce.
V další části jsme se dověděli, co udělat, když objevíme injekční stříkačku či jehlu na veřejnosti, komu co oznámíme a jak se zachováme. Zopakovali jsme si i to, co dělat, když u nás zastaví auto a bude nás lákat, abychom přišli blíže, nebo nás i začne obtěžovat. Nelze toto si nechat jen pro sebe, my se musíme s tím, co se přihodilo svěřit někomu dospělému.
V další části jsme zjistili, jak se zachovat a co udělat, když se nám do cesty připlete pes, který utekl svému pánovi anebo se z něj stal tuláček. Nesmíme jej k sobě přivolávat, nehladit, ale též hned oznámit na MP. Po krátkém povídání přišla i řada na dotazy, prohlédli jsme si výstroj a výzbroj příslušníků a poté odešli ven, kde jsme měli možnost si prohlédnout a prozkoumat auto příslušníků MP. Ve voze jsme si mohli i chvíli posedět a zjistit, co se kde nachází.
Na závěr jsme se s příslušníky MP rozloučili, slíbili si, že jistě naše tato společná akce nebyla poslední, že se zcela určitě ještě někdy setkáme. Od příslušníků jsme obdrželi malou odměnu za naši snahu při různých odpovědích na otázky. Věřme, že nám všem tato společná akce něco přinese a že v našich hlavičkách nám i něco zůstane. Věřme, že naše poznatky mohou být v další naší činnosti zúročeny.

no images were found