ÚvodDen stromů ve školní družině

Od poloviny 19. století se slaví po celém světě svátek Den stromů. Datum oslav se liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. V Česku připadá Den stromů právě na dnešek 20. října. Tento den si připomenuly i děti ve školní družině. Do Čech přinesl tuto myšlenku „Svaz spolků okrašlovacích“. Den stromů se masově slavil počátkem dubna 1906. Tradice přerušená válkou byla znovu obnovena až v roce 2000. S nápadem na obnovu tradice v České republice přišli bývalý ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy, Václav Větvička a dřevo sochař Martin Patřičný. Datum první oslavy bylo stanoveno na 20. října 2000. V mnoha lokalitách České republiky jde o nejvhodnější termín pro sázení stromů. Podzim je také časem, kdy jsou stromy nejkrásnější a hrají všemi barvami. Oslava svátku Dne stromů se stala tradicí i v naší školní družině.

Po skončení školní výuky odcházíme na oběd a máme před sebou odpoledne spojené se svátkem Dne stromů. Zpočátku si všichni myslíme, že akce proběhne v přírodě, opravdu mezi stromy, ale počasí nám zhatilo program, neboť prší. Nevadí, akce proběhne nejprve v družině, pak půjdeme do velké tělocvičny, kde budeme pokračovat.
Scházíme se v družině 1. oddělení. Po krátkém úvodním slově následuje beseda o tom, co všechno o stromech víme, jaké druhy máme, jak je rozděluje, co stromy pro nás všechno znamenají. Důležitost stromů nejen pro člověka, ale i pro celou živočišnou a rostlinnou říši. Po této oboustranné debatě jsme si ještě i zazpívali písničky, kde se zpívá o stromech, protáhli si tělo a zahráli si živé pexeso. A protože jsme již byli rozděleny podle skupin z jednotlivých oddělení, začali jsme psát body, abychom v závěru mohli vše vyhodnotit.
Po skončení živého pexesa odcházíme všichni společně do velké tělocvičny. Následuje nástup a seznámení se s tím, co nás zde čeká a nemine. Naše skupiny budou dál rozděleny, aby se do soutěžního odpoledne zapojili opravdu všichni. Prvňáci budou mít pro skupinu získat, co nejvíce uhodnutých dvojic pexesa, které se skládá z druhů stromů. Skupiny 2. a 3. třídy mají za úkol přiřadit správný název stromu, jehož listy nebo plody jsou na pracovním listu. Nejstarší děti 4. a 5. třídy procházejí stezkou kvízových otázek s názvem: „Poznej strom podle listů“. V daném prostoru jsme měli 15 testových otázek s obrázkem, které jsme hádali. Všechno jsme po splnění společně opravili a spočítali si získané body. V poslední disciplíně jsme hledali lístečky se slovy, která při složení nám dala krátkou báseň o stromech. Opět spočítali body a zapsali. A pak již chvíle čekání, než byly vyhlášeny konečné výsledky. Boj byl vyrovnaný, přesto již známe vítěze. A jak to dopadlo?
1. místo – 2. skupina 44 body
2. místo – 3. skupina 36 bodů
3. místo – 4. skupina 30 bodů
4. místo – 1. skupina 24 body
Malá odměna, poděkování za účast a blahopřání vítězům. Oslava Dne stromů v naší družině skončila.

no images were found