ÚvodFestival Dne poezie

Den poezie je festival, který se každoročně koná v listopadu na památku narození Karla Hynka Máchy. Festival vznikl v roce 1999. původně se jednalo o jednodenní festival a dnes se rozrostl již na dvoutýdenní program. Jedno veřejné čtení se vždy koná i sochy K. H. Máchy na Petříně. Den poezie zakotvil již několik let i v naší školní družině. V letošním roce je to již 24. ročník festivalu Dne poezie. Stalo se zvyklostí, že festival nosívá podtitul. Letos uplynulo již sto let od narození básníka Jana Skácela.

Děti školní družiny dnes svoji odpolední činnost zahajují v učebně literární dílny, kam společně odcházíme po obědě. Rozdělujeme se na čtyři skupiny, jak jsme zvyklí. Je nás ovšem více, tak více početné skupiny se ještě rozdělují na dvě či tři skupiny. Při bodování budeme počítat se všemi výsledky a dělat průměr bodování, aby výsledky byly spravedlivé. Po krátkém úvodním slově jsme si poslechli čtyři básničky s názvy: Stromy, Vrbový list, Vítr a Listopad. Verše jsme si dvakrát přečetli a pak byla soutěž. Paní vychovatelka vždy přečetla řádek básně a v některém řádku vynechala slovo a my museli daný rým či slovo doplnit. Každé doplněné slovo píšeme do startovní karty. Poznali jsme, jak kdo z nás sledoval recitaci a jak poté doplňoval slova. V další soutěži jsme obdrželi báseň Ježek a do básničky doplňovali vlastní rýmy. Naši nejmenší pak měli za úkol ježka namalovat. Vše se boduje a získané body pečlivě zapisují. Třetí soutěž byla též na vymýšlení co nejvíce rýmů k pěti slovům. Pokud se slova rýmovala, podle toho byly opět další body. Naši nejmenší měli opět něco jiného. S druhou paní vychovatelkou odchází na chodbu dle skupin a jejich úkolem je předvést danou báseň po řádcích. To bylo super a moc se nám to líbilo. Poslední soutěž byla v podobě vlastní tvorby. Naším úkolem bylo složit verše na téma „podzim“. Po ukončení časového limitu si poslechneme jednotlivé skupiny, jak se jim dařilo. Porota z vychovatelek dala hlavy dohromady a přidělila body. Musíme však říci, že boj byl vyrovnaný a rozhodování bylo velice těžké. Porota však spravedlivě vlastní tvorbu ohodnotila. Pak se již sečetly body a proběhlo vyhlášení vítězů. A jak to dopadlo?
1. místo – 2. skupina
2. místo – 3. skupina
3. místo – 4. skupina
4. místo – 1. skupina
Blahopřejeme, malá odměna a konec dnešního odpoledního festivalu Dne poezie. Na závěr jsme si ještě prohlédli knihy veršů od Františka Branislava Básně dětem a druhou knihu veršů s názvem Pomněnky našeho domova.

no images were found