ÚvodInformace pro rodiče žáků 9. třídy

Na konci prvního pololetí 31. ledna 2023 žáci 9. třídy a zájemci o studium osmiletého gymnázia z 5. třídy obdrží tyto dokumenty:

  1. dvě přihlášky – s vyplněnými osobními údaji a prospěchem
  2. zápisový lístek
  3. potvrzení pro zákonné zástupce o přijetí přihlášek a zápisového lístku (zák. zástupci podepíší a vrátí výchovné poradkyni Ing. Zdeňce Landové)

Informační portál:
www.infoabsolvent.cz

Informace k přijímacímu řízení:
JPZ cermat