ÚvodJak strom vyměnil listí za jehličky

Období podzimu, který hýří pestrými barvami mají děti velmi rády. Vždyť podzim je nejlepším malířem všech dob a je motivací pro ostatní.

A tak dnes se děti ve školní družině věnovaly ročnímu období – podzim. Nejprve si povídáme o tom, čím je pro nás podzim charakteristický a co nám všechno přináší. Především jsme se zaměřili na stromy a ve skupinách i zasoutěžili. Nejprve jsme poznávali šestnáct druhů stromů podle listů, v některých případech i podle jejich plodů. Potom jsme v deseti větách hledali skryté názvy stromů. Tento úkol byl lehký a všichni jej splnili na sto procent. Poslední soutěž byla poněkud těžší a náročnější. Každá skupina obdržela 22 druhů listů stromů. Protože na podzim hodně fouká vítr, rozházel a rozfoukal všechna písmenka jejich názvů. Naším úkolem bylo zjistit, jak se strom jmenuje. Nakonec se vše podařilo a my si mohli zapsat poslední body. A nakonec, než se body spočítají, jsme si přečtli pohádku s názvem „Jak strom vyměnil listí za jehličí“. V pohádce se dostáváme do lužního lesa, který byl domovem mnoha zvířátek. Ty v něm nacházela nejen úkryt, ale i obživu. Uprostřed lesa rostl i jeden krásný urostlý, vysoký listnatý strom. Ten stárnul, vypadalo to, že svůj život již dokončuje. Jeho kořeny však byly stále živé, silné a plné života. Lidé si mysleli, že strom onemocněl a bude se muset pokácet. Okolo procházel ježek, který viděl, jak strom je smutný. Ptal se ho, co se děje. Strom mu vše vypověděl a ježek mu poradil, aby si z toho nic nedělal a počkal v klidu a pohodě do rána. Strom spal, ježek běžel za vílou a vše jí vypovídal. Ta jej vyslechla a něco si zabroukala a třikrát zaklepala na spící strom. To bylo všechno. Když se strom ráno probudil, ani sám sebe málem nepoznal. Listnatý stromek se proměnil na jehličnatý. Tak ani dřevorubci se k jeho kmeni nedostali a nemohli ho ani porazit. A tak jehličí ochránilo strom, jako malého ježka jeho bodlinky.

no images were found