ÚvodMyslivost – environmentální program

Pro 1. – 9. ročník probíhaly na naší škole ve dnech 20.6. a 21.6. přednášky s praktickými ukázkami z myslivosti (tradice, hudba, literatura, zbraně, kynologie, sokolnictví a ochrana přírody) se společností Myslivost ZS, s.r.o.. Během dne žáci postupně navštívili 4 různá stanoviště, na kterých byli aktivně zapojováni do besed.

Na prvním stanovišti na hřišti se žáci seznámili se zástupci dravců naší přírody a uvědomili si jejich důležitost v ekosystémech jako vrcholových predátorů v potravní pyramidě a nutnost jejich ochrany. Pak se zde dozvěděli také o výcviku plemen loveckých psů, jejich výcviku a jejich významu (např. při plašení zvěře na loukách a polích před sečením, kdy může zvěř zahynout pod sekačkami). Na druhém stanovišti si poslechli o mysliveckých tradicích a troubení na lesní roh. Na dalším se seznámili s lesní zvěří a jejím chováním, prohlédli si kůže a parohy. Na čtvrtém stanovišti si žáci 1. stupně poslechli úryvek z knihy o přírodě „Vyprávění od starého dubu“, který přečetla sama autorka paní Jitka Vaňková Přibylová a na to navázali aktivitami s plyšovými zvířátky. Dále zde určovali zvěř podle stop nebo srsti a obdivovali dřevěné makety krmelců, posedů a krmítek. Pro 2. stupeň bylo toto stanoviště další den změněno na nauku o loveckých chladných a střelných zbraních. Žáci si tady prohlédli tři pušky (kulovnici, brokovnici a kozlici) a dozvěděli se o střelivu, pravidlech držení zbraní a jejich používání při honech.

Všichni jsme viděli, jak důležitá je práce myslivců pro celý ekosystém lesa. Tato práce je jejich hlavní náplní, často celoživotní, založená na odborných znalostech i praktických zkušenostech. Ukázali nám, že tu péči dělají s láskou a nadšením a že lov je pro většinu z nich až to poslední.