ÚvodOzvěny z lesa

Již několik let je naše školní družina zapojena do mezinárodního projektu Les ve škole, škola v lese. Program, který dětem dává velkou dávku informací o přírodě v přírodě. V přírodě se dá dělat naprosto všechno a děti mají z toho požitek. Prohlubuje se i jejich vztah přírodě, ale i ochraně životního prostředí. A o to jistě jde nám všem.

I v letošním roce, přestože byl narušen velmi často distanční výukou, jsme se snažili s dětmi pracovat co nejvíce v přírodě. Děti poznávaly, zkoumaly, vytvářely a bylo nám vždy dobře. Koncem roku, který se nám velmi přiblížil, byla zhodnocena činnost v přírodě a plnění našeho programu Les ve škole. Nastal okamžik, kdy se dětem i vychovatelům, kteří program podporují, poděkování a získání mezinárodního certifikátu Lesní třída. Jsme pyšní na to, že všechna naše oddělení tento „Certifikát Lesní třídy“ obdržela. Vždyť pro nás všechny je příroda nade vše. Proto poděkování patří: 1. oddělení školní družiny, která pracuje pod vedením Jany Novákové, Veverušákům – 2. oddělení s vychovatelkou Květou Hrbáčkovou, 3. oddělení s jejich vychovatelkou Lucií Heroutovou a v neposlední řadě i 4. oddělení s vychovatelkou Miroslavou Pacákovou. „Certifikát Lesní třídy“ je nejen poděkování za práci, ale k certifikátu každé oddělení získalo darem patronaci nad 10 metry čtverečních Nového pralesa na Jizerském hřebeni. Společně s ostatními se stáváme patrony 35 ha Nového pralesa pod Ještědem po dobu jednoho roku. Je to velký závazek pro příští školní rok, který nás čeká.