ÚvodPodzim v lese – povídání známé i neznámé

Děti ze třetí třídy si v polovině listopadu připomněly, co se děje v lese na podzim a v zimě. Ale dozvěděly se i spoustu nového a zajímavého.

Pozvali jsme k nám do třídy pana Jana Herana, který dětem velmi rád přišel povyprávět o svém koníčku  – myslivectví. Děti se ptaly na období honů, na život lesní zvěře, na to, jak se chovat v určitých situacích, se kterými se můžeme setkat při svých procházkách a poslouchaly napjatě poutavé vyprávění o průběhu proměn života lesa a jeho obyvatel po celý rok. Témata se měnila od vyprávění o zbraních používaných při honech až po zakládání do krmelců, neunikli jsme ani povídání o shozech srnců a jelenů. Poslechli jsme si zvuky vábniček, prohlédli paroží jelena a každý dostal drobný dárek na památku. Moc jsme si to užili, děkujeme!