ÚvodPtačí hodinka i ve školní družině

Ptačí hodinka je název každoročního sčítání ptactva, které organizuje Česká společnost ornitologická. V letošním roce toto sčítání probíhá od 6. 1. – 8. 1. 2023 a jde již o pátý ročník. Sčítání je prováděno i dobrovolníky z široké veřejnosti a zapojit se může kdokoliv. Proto i naše školní družina se již po páté do akce zapojila a děti ze všech odděleních se vydaly na svá místečka, aby mohly v klidu pozorovat. Každoroční sčítání probíhá nejen u krmítek, ale lze pozorovat i na zahradě, parku, ale i v dalších lokalitách. Pozorování probíhá po celou hodinu a zapisuje se nejvyšší počet prokazatelných jedinců. Za každý druh se nahlašuje jen jedno číslo. Cílem Ptačí hodinky je zimování ptáků v Česku a pokusit se zjistit, co jejich výskyt a chování ovlivňuje. Jde i o to, aby do této akce byla zapojena co největší veřejnost, která by pomohla při jednoduchém vědeckém výzkumu. Česká společnost ornitologická zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost.Proto i my ve školní družině se snažíme do akce zapojit naše děti. To však nejen při společném pozorování, ale vzhledem k tomu, že je akce rozšířena ještě i o sobotu a neděli, vždy se nám podařilo do akce vtáhnout rodiče s dětmi. Je po výuce a děti jsou po obědě. Školní družina vychází na akci. Každé oddělení má svůj určitý rajon, který během jedné hodiny pozoruje a zapisuje výsledky. I když se nám zpočátku zdálo, že se jednotlivým oddělením mnoho nezadaří, protože ptáčci jako by se zalekli a od nového roku jich mnoho nebylo vidět. Přesto dnešní naše výsledky nejsou špatné. Děti si vytvořily malé skupinky a rozdělily si úseky pozorování. A jak to vypadalo? 4. oddělení sledovalo na oválu poblíž Berounky 18 holubů, 1 morčáka, 2 potápky, 8 kachen, 1 straku, kosa a hrdličku. Na svém druhém stanovišti nad jezem u Berounky děti viděly: 5 holubů, 11 kachen, 1 kormorána.
Děti z 1. oddělení se vydaly na bývalé autobusové nádraží a k lávce. Zde mohly pozorovat: 5 holubů, 7 sýkorek koňader, 1 kosa, 2 straky, 3 hrdličky, 1 brhlíka, 4 labutě, 1 zvonka, 3 vrabce a velké množství kachen.
Děti z 2. oddělení od Veverušáků vzaly větší úsek svého pozorování a zjistily: přelet 33 kusů holubů nad školním parkem, nedaleko Berounky u oválu – 3 hrdličky, 2 vrabce domácí, 4 labutě, 55 kachen, 64 holubů, 1 sýkorku koňadru, 8 hrdliček, 1 straku a 2 kosi.
Děti z 3. oddělení se nasměrovaly též k Berounce, ale blíže k zábavnému parku U Štiky. Zde svoji hodinku pozorovaly opeřence a pilně zapisovaly.
K vyhodnocení naší Ptačí hodinky ve školní družině se zcela určitě ještě vrátíme, a to po víkendu, kdy mohou přinést výsledky pozorování děti s rodiči z jednotlivých oddělení.

no images were found