ÚvodPutování Krkonošským národním parkem

Krkonošský národní park byl vyhlášen vládním nařízením 17. května 1963. Právě dnes uplynulo 60 let od jeho vyhlášení, a to se stalo i motivací dnešního odpoledního putování po Krkonoších. Ochrana unikátní krkonošské přírody se datuje ještě mnohem více do minulosti. Krkonošská příroda v sobě nese poklady světového významu. „Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního bohatství. Zejména ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování vzhledu krajiny.“

Je 17. květen 2023 a děti školní družiny dnes odpoledne putují po stezkách Krkonošského národního parku. Scházíme se na školním hřišti, rozdělujeme se do skupin, tak jak jsme vždy zvyklí. Na počátku naší stezky je seznámení se s naším národním parkem a zjistit, co vše o něm známe či neznáme. Někteří z nás již Krkonoše – naše české hory s vrcholkem Sněžky 1 603 m.n.m již navštívila. Hory, které jsou krásné v každém ročním období. Zpočátku jsme získávali informace či fakta o KRNAP, které nás překvapují. Celková výměra je 550 km čtverečných, nachází se v nadmořské výšce 400 m až 1603 m (Sněžka). Průměrná roční teplota se pohybuje od +6°C až 0 °C, srážky za rok jsou 800 – 1600mm/rok, sníh 150 – 300 cm a leží zde až 180 dní v roce. Nachází se zde 1300 kvetoucích druhů rostlin, žije zde 240 druhů obratlovců – 57 druhů savců a 165 druhů ptáků. Značených turistických cest je 800 km, lyžařských tratí 500 km.
Po krátkém informačním přehledu jsme si přečetli pohádku Antonína Pochopa Krakonošova mísa, kterou nám přinesl Honzík Václavek. Zde se seznamuje právě s ochráncem, vládcem, démonem či bájným duchem. Krakonoš, dohlíží na horskou krajinu, drží ochranu nad její přírodou, obyvateli i návštěvníky. Po přečtení pohádky jdeme soutěžit. Nejprve hrajeme štafetovou hru, kde se seznamujeme s jelenem lesním a putujeme po jeho stopě. Ve druhé hře putujeme za utrženou arnikou až do cíle. Jde o štafetovou soutěž skupin, kde postupně v cíli sepisujeme body. Ve druhé části našeho soutěžního zápolení bylo mezi skupinové pexeso zvířat a rostlin, kde se opět boduje. Z každé skupiny soutěží několik jednotlivců. Ostatní členové skupin mají vymyslet příběh z Krkonoš, kde se v textu musí nacházet slova: Krkonoše, Sněžka, Krakonoš, hory, 60 let Krkonošského národního parku. Na vytvoření příběhu jsme měli 20 minut. Po sepsání si navzájem naše příběhy přečteme a vyhodnotíme. Nejprve dětské porota a ve druhé části porota paní vychovatelek. Opět sepíšeme body a nastává slavnostní okamžik. Vyhlášení vítězů jednotlivých skupin. A jak to dopadlo?
1. místo – 3. skupina 66 bodů
2.místo – 2. skupina 54 body
3. místo – 4. skupina 45 bodů
4. místo – 1. skupina 43 body
Na závěr malá odměna a poděkování za dnešní odpoledne. Takto si děti naší družiny připomenuly 60. výročí vzniku Krkonošského národního parku.

no images were found