ÚvodRok konikleců 2023 je již za námi

Do konce roku 2023 chybí ještě několik měsíců, ale děti ze školní družiny právě dnes ukončily rok 2023, který byl Rokem konikleců. Je to v době, kdy probíhá poslední hlasování pro výtvory výtvarné i literární, které se dostaly do finálové skupiny. V této skupině mají své práce i děti naší školní družiny. Uvidíme jak po ukončení hlasování a spočítání hlasů na tom budou jednotlivé výtvory.

Po skončení výuky a obědě odchází děti 2. oddělení školní družiny do své družiny a zde již společně s nimi přichází i naše praktikantky s panem profesorem. Upravujeme si prostory, abychom se pak již nezdržovali a odcházíme na koberec. Po krátké organizační informaci se dovídáme, co nás dnes čeká.
Právě dnes společně ukončíme rok 2023, který byl na počátku nového roku vyhlášen jako Rok konikleců. Nejprve jsme si společně zopakovali dosud získané informace o této chráněné rostlině. Pak nám Vašek vysvětlil, podle čeho se koniklec jmenuje koniklec. Nejde vůbec o to, že by v kleci byl zavřený kůň, po kterém by vznikl tento název. A potom jdeme již na naše soutěžení.
Naší první soutěží byla osmisměrka, ve které jsme měli najít 10 druhů rostlin. Opět jsme bodovali a tentokrát nám všem šlo o rychlost. Kdo má dříve, má více bodů. A tak se všechny skupiny velice snažily. V druhé části na nás čekal malý test o konikleci. Pravdu jsme hledali v pěti otázkách. Opět nejrychlejší má více bodů. Ve třetí soutěži jsme měli 4 obrázky a naším úkolem bylo najít ten pravý, kde bychom koniklec mohli opravdu najít. Podařilo se všem, a tak můžeme pokračovat dál. Čtvrtá soutěž byla trochu jiná. Na kartě máme šest živočichů a naším úkolem je vybrat jednoho, který žije ve stejném prostředí jako koniklec. I zde jsme našli všichni správnou odpověď. Pátá soutěž byla trochu složitější. Na obrázku je skryto několik květů konikleců a naším úkolem je tyto květy najít a spočítat je. Kolik jich bylo? Bylo jich celkem 18. Pět soutěží skupin u stolečků skončilo, ještě jedno složení puzzle a my se přesouváme na koberec, kde na nás již čeká rozprostřené pexeso. Opět jdeme proti sobě po skupinách v kruhu, abychom na obrázky dobře viděli.  Musíme se snažit, aby stejných dvojic bylo co nejvíce. A o jaké pexeso se jedná? Jde o pexeso, které vyrobily děti ze školní družiny, které vzniklo z jednotlivých obrázků konikleců zaslaných do soutěže. Chvíle napětí, která může vše změnit a podle bodů promíchat i umístění skupin. Po určité době končíme, počítáme dvojice, přidělujeme body a koniklecové odpoledne na ukončení Roku konikleců je pomalu za námi. Uklízíme družinu a společně odcházíme ven. Zde ještě společná soutěž štafet skupin, kdy sbíráme očíslované kartičky dle své barvy a skládáme po číslech na startovní kartu. Když vše dokončíme, každá skupina nám sdělí, co jí vzniklo. Zapíšeme výsledek a pak spočítáme body. A co bylo ve skládačce za heslo? „NIC SPOLEČNÉHO S KOŇMI NEMÁM. PŮVODNĚ JSEM SE JMENOVAL PONIKLEC. PÍSMENO K SE TAM DOSTALO OMYLEM. PROTO JSEM NYNÍ KONIKLEC.“ A tak tímto heslem skončilo odpoledne. Na závěr, než se spočítají body a určí pořadí si společně zahrajeme s našimi praktikantkami jednu míčovou, ale i velmi pohybovou hru. Po ukončení hry následuje vyhlášení výsledků dnešního soutěžení. A jak to dopadlo? Na 1. místě se umístila 3. skupina se 156 b, na 2. místě 2. skupina se 131 b, 3. místo patřilo 1. skupině se 103 body a na 4. místě byla 4. skupina s 85 b. vítězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast.

no images were found