ÚvodŠkolní družina také hodnotila svoji celoroční činnost

Jaký by to byl odchod na prázdniny, kdybychom nevěděli, jak byla hodnocena celoroční činnost naší školní družiny. Nejprve hodnotila jednotlivá oddělení, pak jsme společně zhodnotili práci celé školní družiny.

Stalo se tradicí, že ještě, než děti ve škole obdrží vysvědčení, následuje před tím vyhodnocení práce jednotlivců a skupin v jednotlivých odděleních. V samém závěru jsme se pak sešli všichni společně, abychom udělali velkou tečku za letošním školním rokem 2021–2022. Aby se dalo hodnotit, je nutné mít podkladové materiály. Proto se v každém oddělení všechno boduje a body se společně zapisují. Bodují se nejen jednotlivci, ale při různých soutěžích s bodují i jednotlivé skupiny. V konci roku se body sečtou a vyhlašují se výsledky. Mnohdy je to docela náročné a boj je vyrovnaný. Nejinak tomu bylo i dnes, kdy jednotlivá oddělení hodnotila svoji činnost. Za celoroční práci v družině obdržely děti diplomy a drobné odměny. A jak to v odděleních dopadlo? Zde jsou výsledky.
1. oddělení – vychovatelka Jana Nováková
jednotlivci:
1. Honzík Kovářík
2. David Šimon
3. Patrik Vostárek
skupiny:
1. skupina č. 2
2. skupina č. 1
3. skupina č. 3
4. skupina č. 4
2. oddělení – vychovatelka Květa Hrbáčková
jednotlivci:
1. Marie Mejstříková
2. Karel Havelec
3. Nikola Junková
skupiny:
1. skupina č. 4
2. skupina č. 3
3. skupina č. 1
4. skupina č. 2
3. oddělení – vychovatelka Lucie Heroutová
jednotlivci:
1. Toník Svoboda
2. Vašek Církva
3. Vojta Kindl
skupiny:
1. Rychlíci
2. Roborakeťáci
3. Supersíla
4. Berounští
4. oddělení – vychovatelka Miroslava Pacáková
jednotlivci:
1. Klárka Hulová
2. Štěpán Švihálek
3. Adam Neliba
skupiny:
1. Motorkáři
2. Koloběžkáři
3. Vzduchoplavci
4. Koňaři
Každý z vyhodnocených obdržel malou odměnu. Odměnu si však zasloužily i jednotlivé skupiny. Děkujeme za práci a blahopřejeme.
Po vyhodnocení v jednotlivých odděleních se scházíme na školním hřišti. Zde proběhlo hodnocení celkové činnosti školní družiny, na jejíchž výsledcích se podílela i jednotlivá oddělení. Všichni jsme se shodli na tom, že za naši práci se nemusíme vůbec stydět. Uskutečnilo se mnoho celodružinových soutěží a aktivit, děti reprezentovaly školu na různých výtvarných soutěží a zúčastnily se mnoha městských akcí. Za to všem dětem v družině patří vřelé díky. O tom svědčí i to, že asi 30 dětí obdrželo „Pochvalu ředitelky školy“ za vzornou celoroční reprezentaci na veřejnosti. Blahopřejeme a věříme, že činnost v příštím školním roce bude alespoň na stejné úrovni, anebo ještě lepší.

no images were found