ÚvodStezkou po Závodí za pokladem

V měsíci září každým rokem probíhá Závodská stezka s bojem o poklad. Jde nám o to, aby se nejmenší děti z družiny seznámily se čtvrtí Beroun – Závodí, kde žije většina dětí naší školy. Akce se stala tradicí a vždy ji připravuje nejstarší oddělení. V letošním roce nastala změna. Trasa byla pro děti předem připravena.

Je konec vyučování a děti po obědě se vrací do školní družiny. Dnes je pro nás připravena cesta za pokladem. Po třinácté hodině se vydáváme se svými vychovatelkami na stezku. Nejprve s předstihem putují děti z 2. a 4. oddělení. Letošní ročník stezky je věnován podzimnímu období. Je značen šipkami a v místech, kde se nachází nějaké zpráva je kolečko, do kterého je vepsáno číslo zprávy. Když jsme dopis s číslem ve své barvě našli, museli jsme dbát na správné odpovědi. Špatné odpovědi by nevedly k získání pokladu. Postupně se na stezce vystřídala všechna oddělení školní družiny. Všichni splnili úkoly, a tak se mohli vrhnout na hledání pokladu. A našli! Super. A pak již nastalo jen spravedlivé rozdělení odměny a návrat zpět ke škole. Boj o poklad je za námi.