ÚvodSvatomartinské odpoledne ve školní družině

Svatý Martin z Tours byl římský voják, poustevník a biskup. Narodil se roku 316 v Savari (dnešní Maďarsko), zemřel 8. listopadu 397 v Cades (dnešní Francii). V katolické církvi patřil mezi první nemučedníky označené za svaté, je známý i díky legendě, podle které se rozdělil o svůj plášť se žebrákem. Je ochráncem vojáků, žebráků, jezdců, podkovářů, vinařů, cestujících, zajatců, abstinentů, domácích zvířat a hus, ale i úrody na poli. Svatý Martin se těší značné oblibě, je mu zasvěceno přes 4,5 tisíce kostelů a kaplí po celém světě.

Životopis sv. Martina byl připomenut ve všech odděleních, k tomu přibylo i několik historických informací. Poté jednotlivá oddělení pracovala dle svého plánu. V 1. oddělení si nejprve přečetli povídání o sv. Martinovi, pak si připomenuli a vysvětlili pranostiky, které se vztahují ke dni 11. 11. Naučili se básničku a vyrobily jsme si bílého koně, na kterém by měl přijet svatý Martin.

Ve 4. oddělení proběhlo skoro stejné připomenutí sv. Martina. Děti se seznámily s legendou a pověsí O sv. Martinovi, vyrobily si bílého koně jako plochou loutku, na kterém sv. Martin přijel. Po vyhodnocení odpoledne jsme se společně vyfotili.

Ani děti z 2. oddělení o legendu O sv. Martinovi nepřišly. Seznámily se s pověstí, zasoutěžily si a pak se vrhly do výtvarného ztvárnění koně sv. Martina ťupkovací metodou. Po vyhodnocení této části odcházíme ven a zahráli jsme si společně hru sv. Martina, s názvem „Martine, chytni koníčky“. Koně stojí na jedné straně hřiště, na druhé straně stojí Martin. Po slovech „V ten stejný čas, tak jako vloni, přijíždí Martin na bílém koni“. Martin i koně se rozběhnou proti sobě a Martin se snaží chytit. Co nejvíce koní. Ty pak hrají s Martinem až do úplného závěru. Druhá část Svatomartinského odpoledne v tomto oddělení patřila procházce na Městskou horu, kde pro širokou dětskou veřejnost po celý týden probíhá Svatomartinská cesta. A tak dnes 10. 11. jsme se na cestu vydali a snažili se splnit požadované úkoly. Na každém stanovišti po správné odpovědi jsme získaly symbol, který na konci stezky pomocí nápovědy jsme převedli na písmena a vyšla nám tajenka. Krásná trasa lesoparkem po Svatomartinské cestě se nám líbila a my se opět vracíme zpět. Své výsledky zašleme pořadateli hry, kterým je Dům dětí a mládeže Beroun a budeme čekat na vyhodnocení. Děkujeme pořadateli za tuto cestu, která se nám líbila. Krom luštění tajenky jsme plnili i různé úkoly.

I 3. oddělení se zúčastnilo našeho Svatomartinského odpoledne. Seznámení s pověstí, přísloví a také vyrábění koně sv. Martina.

Takto děti naší školní družiny oslavily příchod sv. Martina, který dle pranostiky přijíždí na bílém koni. To vychází na zítřek 11. 11.