ÚvodSvatováclavské putování ve školní družině

Děti z 2. oddělení školní družiny od Veverušáků se dnes odpoledne vydaly po stopách svatého Václava, českého knížete a patrona naší země. O Václavovi toho mnoho nevíme, ale legendy ho popisují jako skvělého knížete a křesťana, který se stal jednou z nejznámějších postav naší historie.

Veverušáci však měli akci připravenou na ven, ale vzhledem k deštivým přeháňkám vše nakonec proběhlo v družině. Nejprve jsme si popovídali o tom, kdo vlastně svatý Václav byl a připomenuli si, že právě 28. říjen patří svatému Václavovi. Proto zítra slavíme státní svátek a nejdeme do školy. Po krátkém úvodním slovu jsme si přečetli Příběh svatého Václava, ve kterém jsme se dověděli mnoho zajímavostí. Přesto někteří z nás nám tuto část programu doplnila o své poznatky. V příběhu o svatém Václavu se seznamujeme i s jeho rodiči, knížetem Vratislavem a jeho ženou Drahomírou. Poznáváme i jeho bratra Boleslava. V této době bylo již u nás zakotveno křesťanství, a proto obě děti vychovávala babička Ludmila. Po otcově smrti zde vládne Drahomíra, která Ludmilu nemilovala a neměla ji v lásce. Obě ženy se přely o to, kdo bude vládnout. Proto i Drahomíra babičku Ludmilu uškrtila. Václav s Boleslavem měli každý jiné názory, proto i Boleslav pozval Václava do Staré Boleslavi na návštěvu. Svatý Václav šel 28. září na mši do kostela a zde byl bratrem Boleslavem a jeho družinou zavražděn. Od té doby se Boleslav nazýval též Ukrutný a stal se novým panovníkem. Václav však zůstal v srdcích lidí, kteří na něj nikdy nezapomněli. Stal se tak patronem české země, na jehož svátek 28. září slavíme také Den české státnosti.
Po této části jsme se dali do soutěže ve skupinách. Čekalo nás pět zajímavostí a pět otázek. Správné odpovědi jsme zaznamenávali do křížovky, ze které nám pak vzešla tajenka: BUDEČ. Jde o místo, kde se učilo starým zpěvům, věštění a kouzlům. Naši soutěž s křížovkou jsme vyhodnotili. Vítězem se stala 2. skupina.
Na úplný závěr padl ještě jeden úkol. Tím bylo složit verše o svatém Václavovi. Zde můžete nahlédnout.

Svatý Václav – 4. skupina – DIVOČÁCI
Svatý Václav mezi Přemyslovce patřil,
vzdělaný a chytrý byl.
On i jeho rytíři schovaní jsou,
v hoře Blaník se radujou.

Svatý Václav – 1. skupina – LIŠČATA
Svatý Václav chrání nás,
z hory vychází k nám.
Babičku má zlatou,
a maminku krutou.

Svatý Václav – 2. skupina – JEZEVCI
Ukaž se Václave, ukaž se nám.
Ukaž se, a pomodli se k nám.
Václav se k nám pomodlil,
a svatou Ludmilu obnovil.

no images were found