ÚvodSvatý Martin přijel …

11. listopad a svatý Martin přijel i do školní družiny mezi děti. Ano, přijel, ale ne na bílém koni, jak nám říká pranostika. Do Berouna svatý Martin přijel na šedém koni, neboť dopoledne v Berouně byla mlha a pranostika praví: „Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém koni (mlhy), bude zima střídavá. Přijede-li na žlutém (sucho), přijde zima tuhá a suchá.“ Tak se nakonec necháme přesvědčit, jaká ta letošní zima opravdu bude.

Po skončení výuky a po obědě se sešly děti ve svých odděleních, aby dnes dokončily „Svatomartinské odpoledne“. Některá oddělení totiž započala s touto motivací své činnosti již během týdne. Svatý Martin byl již motivací v době, kdy probíhala v odděleních praxe studentek SPgŠ Beroun. Děvčata postupně dětem četla a vyprávěla o životě sv. Martina a povídali si společně o tomto svátku. Děti již mnohé zvyky znaly. Pak si i o svatém Martinovi zazpívali společně písničku. Děti ve 4. oddělení si pak vystřihly koníka, kterého zdobily zmizíkovou technikou, nalepily a dokreslily pozadí sněhovými vločkami i zimními obrázky. V závěru si pak zahrály hru Na ztraceného koníka, kdy děvčata připravila dětem 4 různé, rozstříhané obrázky, označené 4 barvami. Děti měly za úkol najít kousky obrázku označené svou barvou a pak sestavit obrázek. Na každém byl jiný svatý Martin na koni. Za získané body si namalovali záznam do celoroční etapové hry.

Děti z druhého oddělení se též během týdne připravovaly na Svatomartinské odpoledne ve školní družině. Vyráběli jsme bílé koně sv. Martina, povídali si o jeho životě, přečetli si legendu o svatém Martinovi a dnes vše vyvrcholilo. Proběhla velká soutěž, ve které jsme si již jen zopakovali to, co jsme se během týdne dověděli. Nejprve jsme měli vyluštit název města, ve kterém se Martin narodil. Ve druhé soutěži jsme zavzpomínali na Martina, který potkal žebráka a chtěl mu pomoci. Ovšem neměl u sebe vůbec nic. Proto ze sebe svlékl svůj plášť a mečem jej rozdělil na dvě stejné poloviny. Jednu si nechal a druhou daroval žebrákovi. Naším úkolem bylo rozdělit šest obrazců na polovinu tak, jako to učil sv. Martin. Třetím úkolem bylo najít kříž, který neměl dvojníka. Sv. Martin se totiž nechal pokřtít a rozhodl se odejít z armády. Blížila se však bitva a on nechtěl, aby se o něm vyprávělo, že utíká ze zbabělosti. Po odchodu z armády se stal Martin poustevníkem. Pomáhal lidem a ve Francii zakládal první kláštery. Proto byl zvolen biskupem. Praví se, že se schovával před svým jmenováním ve chlévě s husami, které ho svým kejháním prozradily. Existuje však ještě jedno vysvětlení, které jsme měli najít ze zbylých písmen vyluštěné osmisměrky. To znělo: HUSY KEJHALY PŘI KÁZÁNÍ. V předposlední soutěži jsme obdrželi 10 otázek a na ně jsme odpovídali a správné odpovědi psaly do připravené křížovky. Tajenkou nám vyšlo slovo: POUSTEVNÍK. Poslední úkol, který nás čekal bylo správné zodpovězení na 15 otázek kvízu o svatém Martinovi. Pak již jen společná kontrola, spočítání bodů a vyhlášení vítězů. A jak to dopadlo? První se umístila 3. skupina, druhá byla 4. skupina a 3. místo obsadila 2. skupina. Nyní již malá odměna a konec Svatomartinského odpoledne.
Do Svatomartinského odpoledne se zapojily i děti z 1. a 3. oddělení, naši nejmenší. Ty též během týdne sledovaly život svatého Martina a dnes to vyvrcholilo. Ve třetím oddělení vyráběli bílého koně a v 1. oddělení svou skupinovou prací vyzdobili nástěnku, která znázorňuje, jak sv. Martin přijíždí do města.
Takto proběhla v naší družině oslava svátku sv. Martina. Ovšem nepřijel na bílém koni, nýbrž na koni šedém. Tak uvidíme, jaká bude zima.