ÚvodSvětový den pozdravů

21. listopad připadá na Světový den pozdravů. Tento svátek slavíme již od roku 1973, takže téměř 50 let. Vznikl jako iniciativa amerických studentů Harvardské university, kteří chtěli zabránit válce mezi Araby a Izraelci, která panovala na Blízkém východě. Chtěli zkrátka komunikovat s cizími lidmi. Je lepší spolu mluvit než spolu bojovat. Bratři McCormarkovi vymysleli sociální aktivitu, která má proběhnout v den Světového dne pozdravů. Každý člověk by měl pozdravit aspoň 10 cizích lidí. Jde o důležitost osobního kontaktu s ostatními lidmi, jež podporuje stabilitu světového míru. Tento svátek se slaví ve 180 státech světa. Letos si jej připomenuly i děti naší školní družiny.

Po obědě se schází děti 2. oddělení v družině, aby si připomenuly Světový den pozdravů. Nejprve si trochu povídáme o tomto dni, pak během krátké doby zavzpomínáme, kolik lidí jsme již dnes pozdravili. A nebylo to málo. Zkusili jsme si zopakovat, kolik pozdravů společně dáme dohromady. Bylo jich hodně, ale i pozdravy v jiných jazycích. Od češtiny, angličtiny, francouzštiny, ale i němčiny a ruštiny, a naši ukrajinští kamarádi nám sdělili i jejich pozdravy na Ukrajině. Připomenuli jsme si i to, že nejde pouze o mluvené pozdravy, ale mohou to být i neverbální pozdravy, které jsou nemluvené – úklon hlavy, smeknutí klobouku, zamávání atd. Zvládli jsme i pravidla zdravení. U nás platí společenské pravidlo slušnosti – podřízený zdraví nadřízeného, mladší zdraví staršího, muž zdraví ženu atd. Řekli jsme si i zajímavé pozdravy ve světě a pak se dali do soutěže. Naším úkolem bylo přiřadit 10 pozdravů k zemi, která výraz používá. V další soutěži jsme měli odpovědět na 13 otázek z oblasti pozdravů. Vcelku se nám to povedlo. Tématem pozdravů jsme pokračovali i při praxi se studentkami. Krátké zopakování a pokročili jsme dál. Po celé odpoledne nás dnes provázela kniha s názvem: Mistr E – Pohádková etiketa – Ladislav Špaček, Jiří Chalupa. Zakotvili jsme v sedmé kapitole s názvem: „Co byste měli určitě vědět“: O tom, jak se chovat ve školce a ve škole. Bylo jednou jedno Království Etikety. Každý zde věděl, jak se ve všech možných i nemožných situacích správně chovat a jak vždycky udělat právě to, co se sluší. Ovšem jednoho dne království začaroval zlý černokněžník a všechno vědění se do země propadlo. Jedině poradce Jarouše VI., Mistr E, směl putovat po světě. Chtěl ze zakletí království vysvobodit. Proto i my jsme se s Mistrem E vydali a seznamujeme se se základy etikety zdravení. Vždyť přeci si připomínáme Světový den pozdravů.
Naše praktikantky nám předváděly různé scénky pozdravů, poté i různé situace, při kterých jsme měli správně určit, jak zde zdravení opravdu proběhne. Potom jsme si zasoutěžili. V prostoru družiny máme rozmístěné kartičky s otázkami a třemi možnostmi odpovědí. Mezi nimi jsme si měli vybrat ty správné. Po skončení soutěže si vyhodnocujeme a připisujeme body. Soutěžili jednotlivci, ale jejich body se objevují i v celkovém bodování skupiny.
Seznámili jsme se i s různými typy pozdravů v jiných koutech světa. Na 10 kartičkách máme napsané státy a k nim i pozdrav, který zde používají. Naším úkolem bylo vytvořit dvojice se správnou odpovědí pozdravu. Po bodování jsme si ještě zahráli i několik her na téma pozdrav. Odpoledne nám uteklo a my získali mnoho zajímavých informací. Věříme, že je v životě dokážeme použít a budeme vědět, jaká je etiketa zdravení.