ÚvodTýden lesů v družině skončil

16. Týden lesů ve školní družině byl ukončen. Tématem letošního ročníku bylo: „Zdraví z lesa“. Tak i my se snažili být co nejvíce v lese nebo na jeho okraji, či v přírodě vůbec. Týdny lesů slouží jako připomenutí si práce lesníků. Kteří neúnavně obnovují naše lesy i za ztížených klimatických podmínek. Lesníci se snaží o zachování a pokračování lesa pro příští generace. Pečují o třetinu našeho území. To jsou lesy.

Celý týden od 15. 5. – 19. 5. 2023 se všechna oddělení naší družiny věnovala problematice lesů a jejich činnost byla lesem také motivována. Nejprve jsme hledali definici, co je to les. Pak jsme si o lese povídali – jaký má význam pro člověka, co se v něm nachází, co se dá či nedá v lese dělat. Seznámili jsme se s obyvateli lesa, poznávali rostlinky, které v lese rostou. Získali jsme ještě více informací z této oblasti lesa. Nešlo mnohdy pouze o teoretické znalosti, ale i hledání a pozorování skutečných a živých živočichů. V některých odděleních přišlo i na zvířecí a rostlinné hry. Děti z 1. oddělení hrály hru zvířecí rodinka. Ve 2. oddělení se více soutěžilo a prohlubovaly se znalosti z oblasti lesnictví a přírodovědy vůbec.
Vyvrcholením týdenního průzkumu lesa bylo slavnostní otevření studánky v lese. Potom i závěrečné soutěžení skupin z jednotlivých oddělení. Paní vychovatelky pro nás připravily Lesní stezku, kde na 12 kartách byla otázka s třemi možnostmi pod určitým písmenem abeceda. Vše jsme pečlivě zaznamenávali do startovní karty, kterou jsme na konci stezky odevzdali. Pokud jsme správně odpovídali, vyšla nám tajenka: HNOJNÍK LESNÍ. Hurá, super! Všechny skupiny úkol splnily na výbornou. Můžeme říci, že tedy zvítězili všichni a týdenní práce byla zúročena. A to nám všem šlo. Na úplný závěr přišla poslední tečka Týdne lesů. Děti z 1. oddělení společně složily básničku na téma „les“.

Les
V lese stojí starý dub
a pod ním je plno hub.
Rostou tu i jahody,
borůvky i maliny.
Je tu prostě pohoda,
a to i pro medvěda,
lišku, sovu, zajíce.
Hrají si tam velice,
na schovku a na babu,
mají dobrou náladu.

16. ročník Týdne lesů skončil, ale my i nadále budeme v naší přírodovědné činnosti pokračovat. Do konce školního roku nás čekají ještě některé projekty, které musíme dokončit, ale i splnit. Vždyť rok 2023 je Rokem Poláka velkého. Rokem koniklece, Rokem tesaříka pižmového.

no images were found