ÚvodTýden lesů

Každým rokem si připomínáme ve druhém či třetím týdnu měsíce května Týden lesů. Tento Týden lesů si každoročně připomínají i jednotlivá oddělení naší školní družiny. Letos se jedná již o 14. ročník Týdne lesů. Letos tento týden bude věnován úloze lesů při ochlazování světa kolem nás. Mottem letošního ročníku je Les – zelená klimatizace. I Země má své klimatizační zařízení, které ji pomáhá regulovat teplotu, ale i další vlastnosti vzduchu. Je jím bezesporu les. Zelený, chladný, krásný les, který utváří charakter naší krajiny. Jen pro zajímavost si připomeňme, že průměrný obyvatel České republiky navštíví během roku les 20x.

První oddělení během této doby si povídalo o lese, jeho významu a o tom, proč bychom les měli chránit. Neopomněli jsme ani na to, kdo v lese žije, co v lese roste. Při této besedě jsme se opíraly o znalosti dětí. A věřte, že jich je docela hodně. Na přírodovědné vycházce jsme se zaměřili na poznávání stromů, jejich rozdělení. Při výtvarné činnosti jsme si pak po skupinách vytvořili kvetoucí strom. Mimo to jsme si i zasoutěžili. V kvízovém zápolení jsme poznávali zvířata, ale i rostliny v lese. Při pracovně technické činnosti si děti vyrobily papírovou skládanou lišku jako origami. Další naší akcí byla vycházka k lesní studánce, kde jsme si o studánce povídali. Potom jsme si z přírodního materiálu jako skupinovou práci vyrobili studánkovou vílu. Nechyběla ani Kimovka o lesních zvířatech a soutěž, kdo dřív najde.
Ve druhém oddělení byl program podobný. Nejprve povídání o lese, se zaměřením na jeho ochranu, ale i práci lesníka ve srovnání s prací myslivce. Poznávali jsme rostliny, stromy a keře, ale i lesní zvěř a jejich stopy. Nezapomněli jsme ani na to, co se v lese smí a co ne. Vždyť prevence ochrany lesního porostu je velmi důležitá. A kdy začít, když ne nyní. Téměř denně probíhala nějaká soutěž. Les byl i tématem výtvarné činnosti – malovali jsme lesní skřítky, pak i skřítka Fousáčka, který pochází, ze Šumavy. A tak i s Fousáčkem, jsme společně se třetím oddělením, procházeli les a plnili různé úkoly. Fousáček navštívil děti v družině. Přinesl jim několik záludných úkolů, ale děti si s nimi věděly rady. Děti si v družině splnily i úkoly Týdne lesa, z připravené stezky kolem vrchu Ostrý, kterou připravil pro rodiče s dětmi DDM Beroun. Při plnění těchto úkolů jsme se dověděli mnoho zajímavých informací, které se nám jistě budou hodit i ve vyšším ročníku. Závěrem Týdne lesů, se děti 2. oddělení vydaly na čištění studánky v blízkosti berounské nemocnice, ale i její odemčení. Vyčistili jsme prostor před studánkou, a prohloubili korýtko, aby voda v případě většího množství mohla lépe odtékat.
Týden lesů si připomněly i děti z třetího oddělení naší školní družiny. Krom besedy zkoumaly i obrázky lesní zvěře a získávali jsme nové a nové informace. Každý z nás se mohl zapojit do besedy a povědět nám, co on sám v lese někdy zažil, nebo zda se s nějakou zvěří v lese setkal. Základní informace jsme získali i o lesních stromech a zjišťovali, jaký užitek z lesních stromů máme. Čím jsou pro nás tak důležité a co nám všechno přináší. Nezapomněli jsme ani na rostliny a pak následovala soutěž v poznávání. V závěru jsme též putovali se šumavským skřítkem Fousáčkem, plnili jeho úkoly. Na úplný závěr jsme zhlédli film o zpracování dřeva, výrobě papíru a funkci lesa.
Čtvrté oddělení zahájilo Týden lesů krátkou besedou, kdy jsme si společně připomenuli, čím je pro nás les významný. V parku u školy jsme poznávali stromy a keře. Pak jsme se odebrali svižným tempem směrem k nemocnici, kde jsme navštívili naši studánku a s radostí zjistili, že po několika letech opět studánka žije. Po třech letech se v ní objevila opět voda a to je dobře. Letošní počasí zařídilo, že letos se pramínek do studánky vrátil a ve studánce byla opravdu voda. Společně jsme si poslechli báseň J. V. Sládka – Lesní studánka. Naslouchali jsme zpěvu ptáčků, v blátě našli několik stop. Kolem lesní cestičky kvetly lesní jahody, ale byl tu i rozrazil a další a další květinky. V lese se nám velmi líbilo, ale my se museli vydat na cestu zpět. V dalších odpoledních jsme poznávali stopy lesní zvěře, luštili křížovku, ve které byla lesní zvířata a rostliny. Snažili jsme se též naučit báseň Lesní studánka. Zalehli jsme na koberec v družině, zavřeli oči a naslouchali lesní studánce. Potom jsme doplňovali vynechaná slova v textu. Nechyběla ani soutěž ve skupinách na 4 stanovištích, kde jsme přiřazovali k obrázkům správné názvy stromů, bylin, plodů, se kterými se můžeme v lese setkat. Nakonec jsme si namalovali les, do kterého budeme postupně dolepovat lesní zvířata a ptáky. Lesu jsme věnovali opravdu mnoho času.
Nesmíme zapomenout na to, že les je náš druhý domov a proto ho musíme chránit a vážit si jeho darů, které nám dává.