ÚvodVolby do Školské rady – 2. kolo

logo školy

2. kolo voleb do Školské rady při Základní škole, Beroun – Závodí, Komenského 249 pro období 12.7.2024 – 11.7.2027.

Ředitelka základní školy v souladu s §167 zákona č.561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s usnesením Rady města Beroun č. 202/38/RM/2024 a číslem 204/38/RM/2024 ze dne 17.4. 2024 oznamuje vyhlášení řádných voleb do Školské rady.

2. kolo voleb do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků se koná z důvodu neplatnosti voleb v 1. kole. Voleb se nezúčastnila alespoň pětina respondentů. O neplatnosti voleb byli všichni respondenti informování  dne 27. 5. 2024 a zároveň byla předána informace o termínu 2. kola voleb 18.6.2024 a 19.6.2024.

Volební komise:

Mgr. Hana Kozohorská – předsedkyně volební komise

Mgr. Marcela Stehlíková – členka volební komise

Mgr. Jiří Beneš – člen volební komise

Časový harmonogram a způsob volby:

  • 2. kolo voleb členů Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků školy proběhne ve dnech 18.6.2024 a 19.6.2024 (volba proběhne tajným elektronickým hlasováním přes systém Bakaláři; o způsobu hlasování budou zákonní zástupci informováni přes systém Bakaláři; volební právo mají pouze zákonní zástupci žáků).
  • Počet oprávněných voličů 373.
  • Zákonný zástupce disponuje tolika hlasy, kolik má ve škole dětí = školních účtů (tzn. přístupů) do školního systému Bakaláři. (příklad: 2 děti = 2 přístupy)

V Berouně dne 14. 6. 2024

Mgr. Hana Kozohorská, ředitelka

 

Kandidátní listina:

– zákonní zástupci nezletilých žáků

 

Volební řád Školské rady

Dodatek č.1 – zřizovací listina ŠR