ÚvodVzpomínka na Mistra Jana Husa

Město Beroun společně s městským kulturním centrem, tak jako každým rokem, uspořádalo ve čtvrtek 20. června 2024 tradiční vzpomínkovou akci na Mistra Jana Husa. Již tradičně se jí zúčastnili i zástupci naší školy – děti školní družiny.

Vzpomínková akce probíhala na Husově náměstí v Berouně, u sochy Mistra Jana Husa. Jsme po obědě, chvíle odpočinku a odcházíme na tuto akci. Úderem 14 hodiny vše začalo. Po krátkém uvítání se ujímá slova paní starostka Soňa Chalupová, která nám velmi krátce připomenula odkaz Mistra Jana Husa. Krátký úvod k této akci měla i farářka Markéta Macháčková. Po položení květin u sochy na Husově náměstí jsme se všichni vydali do nedaleké modlitebny Českobratrské církve evangelické. Zde již na nás čekal připravený program, o který se postarali studenti místní střední pedagogické školy. Svými písněmi nám přiblížili život Jana Husa, tak jak probíhal časem.

Po skončení kulturního programu odcházíme všichni společně zpět. Dnešní akce se nám všem velmi líbila a byla pro nás přínosem. Společně jsme se prošli životem našeho velikána Mistra Jana Husa, který nám je příkladem.