ÚvodŽáci naší školy na návštěvě v Poslanecké sněmovně

Na konci školního roku se vydali zájemci 2. stupně s paní ředitelkou Mgr. Hanou Kozohorskou na exkurzi do Poslanecké sněmovny. Ta začala v informačním středisku na Malostranském náměstí projekcí krátkého videa o její činnosti. Poté jsme se rovnou přemístili do samotné budovy Sněmovny, kde jsme měli možnost sledovat část mimořádné schůze. Zážitkem bylo setkání s místopředsedou Poslanecké sněmovny Ing. et Ing. Janem Skopečkem, Ph.D. Ten zodpověděl veškeré dotazy a vyfotografoval se s námi. Tato událost bude pěkným zážitkem na celý život a pokud to alespoň jednoho žáka inspiruje k veřejné aktivitě ve prospěch republiky, bude to úspěch.

Mgr. Jana Radová