Vánoce, Vánoce přicházejí….

Ano, je to tak. 21. 12. – konec školy a hurá na prázdniny. Ale u nás v školní družině ještě ne! Vánoce sice přicházejí, ale my jsme ještě nestačili připravit krásné Vánoce zvířátkům v lese. Vše tedy musíme napravit dnes odpoledne v družině.

Čtěte více »


Vánoční rozjímání v školní družině

V posledních dnech před Vánocemi se konají ve všech odděleních školní družiny vánoční besídky, kdy hodnotíme dosavadní činnost a práci oddělení, kdy si děti navzájem předávají dárky s kamarády a kdy se již opravdu nemůžeme dočkat Vánoc v kruhu rodinném.

Čtěte více »


Větrníkový den byl vyhodnocen

21. listopadu se každým rokem koná „Větrníkový den“. Tento den si připomíná celá Evropa a pořádá ho Klub CF. Jde o podporu nemocných CF, kterých v současné době u nás žije kolem 600. Všechna oddělení si na tento den připravují výrobu větrníků, které se pak všichni najednou snažíme rozpohybovat. Tím si připomínáme nemocné děti, které mnohdy takovou možnost nemají. Tato akce se v naší družině stala tradiční.

Čtěte více »


Minuta pro Zemi

Nemělo by nám být jedno, jaké bude naše životní prostředí. Zda budeme žít v parku nebo na smetišti. Životní prostředí kolem nás je naší vizitkou! Nestačí si pouze o životním prostředí povídat nebo se učit, ale pojďme všichni přiložit ruku k dílu, a pojďme pro naše životní prostředí, pro naši Zemi také něco udělat. Vždyť každý může nějak k této činnosti přispět. Nad tím se zamyslely i děti naší školní družiny a již několik let jsou zapojeny do projektu „Minuta pro Zemi“. Nejde o žádnou soutěž, ale jde o porovnání výsledků, kdo co a kde udělá. My, jsme se zaměřili na naše nejbližší okolí. Zaměřili jsme se i na pomoc naší zvěři, našim ptáčkům zpěváčkům, ale i na úklid naší nejbližší studánky.

Čtěte více »


Beseda se strážcem přírody

Již během měsíce listopadu proběhly v školní družině besedy se strážcem přírody. V prosinci byly naplánovány další dvě besedy pro děti z 3. a 1. oddělení. Tentokrát to byly menší a mladší děti, které k přírodě mají též velmi blízko. I oni si uvědomují, že je nutné pro naši přírodu dělat maximum, a nejenom o ní hovořit. Je nutné, aby i my jsme přiložili ruce k dílu.

Čtěte více »


Vánoční trhy na Husově náměstí

Každým rokem na berounském Husově náměstí koncem listopadu a počátkem prosince začínají vánoční trhy. Každoročně rozsvěcujeme vánoční strom, staví se betlém, který se pravidelně rozrůstá o nějakou tu postavu. Vedle betléma nacházíme zoo koutek se zvířaty a letos ještě navíc přibyla Ježíškova kancelář. Každým rokem se na pódiu uprostřed náměstí střídají berounské školy, které přijdou pozdravit „vánoční trhy“. Stejně tomu je i v letošním období Adventu.

Čtěte více »


Závodí – zpívá koledy

Každým rokem v tomto adventním čase se schází děti školní družiny se svými rodiči na „vánoční besídce pro rodiče“. Již po třetí se schází, Závodí s dětmi školní družiny, v přilehlém parku u školy, aby si zpříjemnilo dobu očekávání nejkrásnějších svátků v roce, kterými jsou pochopitelně Vánoce.

Čtěte více »


Třeťáci opět v Rudolfinu

Jsme rádi, že můžeme vytvářet novou tradici – každoročně navštívit koncert v Rudolfinu. Čtěte více »


Domov seniorů TGM

Období Adventu, dlouhé čekání na Vánoce a na Ježíška. Toto dlouhé čekání je dlouhé nejen pro děti, ale i pro stařenky a stařečky, které našli svůj druhý domov v Domově seniorů TGM v Berouně Pod Studánkou. Pro ně děti, ze 4. třídy a děti školní družiny z Berouna – Závodí, připravily krátké kulturní vystoupení. Plně si uvědomujeme propojení naší nejmladší generace s generací starší, která má nejkrásnější část života za sebou. Naše děti si uvědomují, co vlastně je stáří, a co toto stáří od nás očekává.

Čtěte více »


Vánoce 2018

Po vánočních prázdninách se na všechny těšíme opět

3. ledna 2019.