Projekt „Zvířátka“

družina-n

Pondělí, 18. 6. 2018 a nám ve škole odbijí poslední dny letošního školního roku. Jistě se všichni již těší na vytoužené dvouměsíční prázdniny, zejména naši malí prvňáčci, kteří mají téměř rok za sebou. Rok perné práce, vždyť když nastoupili, neuměli ani číst, psát a ani počítat. A dnes jsou z nich již právoplatní školáci. Za rok udělali kus poctivé práce a dnes se již mohou zapojit do běžného režimu školy.

Čtěte více »


Týdenní putování druháků

Novou tradicí se u nás na 1. stupni stal Týden výletů, který nahradil „lotroviny“ ve škole v přírodě. Čtěte více »


Úřední hodiny o prázdninách

Logo kulaté malé

úterý  3. července 2018

úterý 10. července 2018

úterý  17. července 2018

                  úterý 21. srpna 2018

                  úterý 28. srpna 2018

             vždy od 9.00 do 11.00 hod.

Vedení školy spolu s celým pedagogickým sborem a ostatními zaměstnanci školy přeje všem žáků a jejich rodičům krásné léto plné pohody a sluníčka.

Těšíme se na všechny opět 3. září 2018.


Pohádkového putování do Knihozemě

družina-n

Během měsíce května letošního roku vstoupily děti školní družiny svým netradičním putováním do Knihozemě. Putování nás provedlo do tajů dvanácti nejočekávanějších dětských titulů tohoto roku.

Čtěte více »


Fotbalovým turnajem končí Týden míčových her

družina-n

Fotbalovým turnajem pomalu končí Týden míčových her ve školní družině. Hra s míčem na sto procent patří k dětem. Děti míč milují.

Čtěte více »


Pískací vysvědčení

družina-n

V letošním školním roce 2017 – 18 začal při školní družině pracovat kroužek hry na flétnu pod vedením vychovatelky Miroslavy Pacákové. Kroužek pravidelně navštěvovalo devět dětí, které měly zájem o hru na flétnu. A co se všechno naučily? O tom nás dnes přesvědčil jejich první koncert.

Čtěte více »


Florbalový turnaj školní družiny

družina-n

Další den „týdne míčových her“ ve školní družině pokračoval tentokrát florbalovým turnajem. Další oblíbená hra mezi dětmi mladšími i staršími. Po jednodenním odpočinku, který byl vyhlášen pro nepřízeň počasí, dnes pokračujeme. Čtěte více »


Velmi umělecký kroužek šperkovnictví

družina-n

Každý kroužek, který pracuje při naší družině či klubu, svoji činnost nějak hodnotí. Stejně tak hodnotí svoji práci i kroužek šperkovnictví, který pracuje již 3 roky. Když někdo slyší název kroužku “šperkovnictví“, pozastaví se a přemýšlí, co to vlastně ve skutečnosti obnáší. Mohlo by se říci, že jde o jeden z nejtěžších kroužků u nás, ale naši členové kroužku to vidí docela jinak. Vždyť záleží na tom, kdo kroužek vede a jak dokáže našim malým šperkařům poradit a pomoc. Ve své podstatě můžeme i říci, že se jedná o kroužek korálkohraní.

Čtěte více »


Týden míčových her začal

družina-n

Školní rok 2017 – 18 se mílovými kroky přibližuje k cíli. Ještě několik dnů a máme školní rok za sebou. Ovšem děti školní družiny budou pracovat do posledního dne. Tento týden probíhá u nás tradiční družinová akce, kterou je „týden míčových her“.

Čtěte více »


Den bezpečí v kempu Na Hrázi

družina-n

Další ročník Dne bezpečí se dnes 8. června uskutečnil v kempu Na Hrázi. Akce se konala v dopoledních i odpoledních hodinách pro školy a širokou veřejnost a připravilo ji město Beroun společně se složkami integrovaného záchranného systému. Čtěte více »