Vítání jara

Jednou ze společných akcí dětí školní družiny a jejich rodičů, je tradiční Vítání jara, které probíhá každým rokem několik dnů před Velikonocemi. Děti se předem na akci připravují se svými vychovatelkami, starší děti se dají do výroby Morany nebo také Smrtky, kterou pak společně vhodí do Berounky. Tím se oficiálně rozloučí s paní Zimou a již se všichni těší na vytoužené jaro s teplým a příjemným počasím.

Čtěte více »


Zápis do 1. ročníku – výsledky

Výsledky zápisu

do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020:

Čtěte více »


Světový den zdraví

Světový den zdraví byl vyhlášen v roce 1950, kdy vznikla Světová organizace zdraví, a my si ji každoročně připomínáme 7. dubna. Letošním tématem je všeobecné zdravotní pokrytí. Jde o jednu z prvořadých oblastí Světové zdravotnické organizace, v rámci níž se snaží dosáhnout toho, aby všichni lidé mohli využívat kvalitní zdravotní služby, aniž by se dostávali do finančních potíží.  Tento den si připomínáme neustále budování, a zlepšování kvality života. Snažíme se o vymýcení různých nemocí a o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. Hlavně především u sociálně slabších částí naší populace. Činnost této organizace je zaměřena na prevenci. V České republice je dostupnost zdravotní péče srovnatelná s nejvyspělejšími zeměmi světa. Jde o dostupnost nejmodernějších technologií, léků a doporučených postupů.

Čtěte více »


Jaro je tady. Táhnou žáby!

Dnes, 5. 4. 2019, se turistický kroužek naší školní družiny pod vedením vychovatelky Jany Novákové vydal na známá místa, aby se přesvědčil o tom, že žáby již táhnou a že již začíná jaro. Dny se prodlužují, ptáci zpívají a zvyšuje se teplota. Vše toto svědčí o tom, že jaro je tady. Pro některé živočichy však jarní počasí přináší i velké nebezpečí. Těmi jsou především obojživelníci. Za teplejších a vlhčích nocí se přesouvají hromadně k rybníkům za svým rozmnožováním. Pokud jejich cesta vede přes frekventovanou silnici, končí jejich tah masakrem. Obojživelníci uhynou pod koly aut.

Čtěte více »


Děti školní družiny vyráběly Moranu

Ano, je to tak. I když v současné době to vypadá tak, jako by bylo jaro v plném proudu, ale asi ve skutečnosti tomu tak není. Jsou sice některé podmínky, které jaro splňuje, ale ne všechny. A úplně to nejpodstatnější je to, že děti školní družiny se ještě nestačily rozloučit s paní Zimou a vhodit Moranu či Smrtku do Berounky, jako se stává každým rokem tradicí. Ale nebude to jistě dlouho trvat a slavnostní chvíle nastane. Ovšem dnes tomu všemu předcházela výroba Morany.

Čtěte více »


Páťáci a Královna harfy

Den byl jako vymalovaný. Počasí bylo nakloněno a nic nebránilo tomu, aby páťáci navštívili Prahu. Cílem našeho výletu bylo Rudolfinum a pořad Královna harfy. Čtěte více »


Mezinárodní den ptactva si připomíná i školní družina

První duben není pouze jen o aprílových žertících, ale je věnován všem opeřencům. Již více než 100 let si tento svátek připomínáme. Prvního dubna 1906 byla podepsána mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva. Na památku tohoto podpisu se již od roku 1906 slaví „Mezinárodní den ptactva“. Málo kdo však ví, že i „u nás“ je tradice „Dne ptáků“ o něco starší a sahá až do doby Rakousko – Uherské monarchie. Tradici založil Oto Herrmann, který působil v Brezně. Prvně byl „Den ptáků“ vyhlášen jako akce pro školy. 1. dubna 1900 se slavil Den ptáků, oslavovali se opeřenci, ale s nimi i stromy. Hlavním cílem „Mezinárodního dne ptactva“ je obrácení pozornosti k nebezpečí, které ptáky ohrožuje na celém světě. Jde nám především o ochranu ptactva, ale i jejich stanovišť. A na toto by neměla zapomenout celá široká veřejnost. Proto i my jsme si dnes „Mezinárodní den ptactva“ připomenuli.

Čtěte více »


Andersenovo odpoledne

Konec měsíce března, Měsíce čtenářů. Toto období uzavírá každoročně Noc s Andersenem. Jde o akci knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena. To připadá na 2. dubna. Od roku 1967 je vyhlášen Mezinárodní den dětské knihy. Naše školní družina sice nedělá Noc s Andersenem, ale naše akce probíhá od skončení školního vyučování po celou dobu provozu školní družiny a je nazývána Andersenovo odpoledne.

Čtěte více »


Světový den divadla

Světový den divadla se koná každé jaro 27. března od roku 1961. Toto výročí si s jednodenním zpožděním připomenuly i děti ve školní družině. Světový den divadla je příležitost oslavit divadlo v jeho různých podobách. Divadlo je zdroj zábavy, inspirace a má možnost propojovat nejrůznější kultury a lidi naší planety. Divadlo má za úkol i vychovávat a informovat.

Čtěte více »


Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2019/2020

5. dubna 2019 od 14:00 – do 17:00 hod.
6. dubna 2019 od 9:00 – do 11:00 hod.

Čtěte více »