Tři králové nesou dary

Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar nesou dary do Betléma Ježíškovi. V těchto dnech se vydává i mnoho koledníků na cestu do našich domovů. Přinášejí radostnou zvěst o narození Spasitele a nabízejí lidem možnost krásného nového roku a dobrým skutkem. Jde o příspěvek Charitě na pomoc nemocným a potřebným.

Čtěte více »


Vánoční skokan 2019

Poslední týden před Vánocemi proběhl ve školní tělocvičně 1. ročník soutěže ve skoku přes švihadlo „Vánoční skokan“.  Skákala téměř celá škola. Čtěte více »


Tříkrálové odpoledne ve školní družině

První den po vánočních prázdninách, 6. ledna 2020, se scházíme opět ve škole a odpoledne ve školní družině. A věřte, že to nebude jen tak ledajaké odpoledne. Vždyť i my již tradičně několik let si připomínáme Tři krále – Kašpara, Melichara a Baltazara a sledujeme jejich cestu do Betléma, aby se poklonili Ježíškovi a předali mu dary.

Čtěte více »


Zdobení perníků v kroužku vaření

Při školním klubu pracuje kroužek vaření, kam dochází děti z 2. stupně naší školy. Ten pracuje pod vedením paní vychovatelky školní družiny, Miroslavy Pacákové.

Čtěte více »


Zvířátka v lese mají Vánoce

Poslední den školy a hurá! Jsou tu Vánoce! Všichni se radují a těší se na dny volna, kdy v době vánoční jsou všichni pohromadě v kruhu rodinném. Ale pozor! Děti školní družiny myslí i na naše lesní zvířátka, kterým tradičně před ukončením roku chodí zdobit stromek. Pod stromečkem i v níže rostoucích větvích nechávají pro ně pamlsky.

Čtěte více »


Vánoce, Vánoce přicházejí…

Ano, již jenom několik dnů a máme Vánoce! Vytoužené, nejkrásnější svátky v roce, opět po roce jsou tady! Už se na ně těšíme. Vánoce již přišly i k nám do školní družiny. Čas dárků, čas vzájemného porozumění, čas naslouchání a tolerance. Čas pro dárky pod stromečkem, čas být dárcem, ale i čas být obdarován.

Čtěte více »


Hokus pokus

5. 12. 2019 při „čertovském odpoledni“, které se konalo v Domě dětí a mládeže v Berouně se i soutěžilo. Na jednom stanovišti v chemické laboratoři se uskutečnila chemická soutěž. Byla rozdělena na dvě věkové kategorie pro předškolní a školní děti. Ve dvou částech museli soutěžící udělat dle přesných pravidel chemický pokus a pak odpovědět na malý testík z teoretických znalostí. Této soutěže se z naší družiny zúčastnili všichni účastníci „Čertovkého odpoledne“. A dnes jsme se dostali k výsledkům této soutěže. A tak na 2. místě se umístil Šimon Foltýn, který svoji odměnu našel pod vánočním stromečkem při vánoční besídce v oddělení Veverušáků. Šimone, blahopřejeme a děkujeme za tvoji vzornou reprezentaci!


Připravujeme Vánoce ptáčkům

I naši ptáčkové se budou mít o Vánocích dobře. Ptáte se, proč? Myslí na ně již dnes děti 1. oddělení školní družiny. Rozhodly se, že před tím, než začne sčítání ptactva u krmítka, vyrobí pro ně pamlsek na borové šišce, aby si je nalákaly do blízkosti pozorování a mohly tak dobře sčítat ptáčky na krmítku. Toto pozorování začíná již 10. ledna a koná se až do 12. 1. 2020

Čtěte více »


Předvánoční dílny skončily

Koncem listopadu a počátkem prosince probíhaly ve všech odděleních předvánoční díly. Zamýšleli jsme se všichni nad tím, co vyrobit, jak potěšit své blízké vlastnoručním výrobkem a přáníčkem pod vánočním stromečkem.

Čtěte více »


Zvyky a tradice Vánoc

Vánoce jsou na dosah a my se již těšíme. I dnes v odděleních, kde probíhala praxe se studentkami SPgŠ, byly Vánoce na programu.

Čtěte více »