Světový den zdraví

Světový den zdraví byl vyhlášen v roce 1950, kdy vznikla Světová organizace zdraví, a my si ji každoročně připomínáme 7. dubna. Letošním tématem je všeobecné zdravotní pokrytí. Jde o jednu z prvořadých oblastí Světové zdravotnické organizace, v rámci níž se snaží dosáhnout toho, aby všichni lidé mohli využívat kvalitní zdravotní služby, aniž by se dostávali do finančních potíží.  Tento den si připomínáme neustále budování, a zlepšování kvality života. Snažíme se o vymýcení různých nemocí a o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. Hlavně především u sociálně slabších částí naší populace. Činnost této organizace je zaměřena na prevenci. V České republice je dostupnost zdravotní péče srovnatelná s nejvyspělejšími zeměmi světa. Jde o dostupnost nejmodernějších technologií, léků a doporučených postupů.

A tak se dnes 8. 4. 2019 schází děti školní družiny, aby si se vším všudy připomněly Světový den zdraví. Po krátkém úvodním slově se dostáváme na jádro věci, a to především na zdravou výživu, ale i pobyt na čerstvém vzduchu, ale i na další aspekty v této oblasti. Povídáme si o potravinovém řetězci, potravinové pyramidě. Shlédli jsme i krátkou filmovou ukázku toho, co je pro náš organismus nejlepší. Zdravé potraviny, hodně zeleniny a ovoce, ale i více pohybu než sedavé pohodlí našich domovů. Potom jsme se již rozdělili do čtyř skupin a proběhla krátká soutěž, kde mohli své znalosti použít všichni účastníci. V první části pojmenováváme části našeho těla. Do tohoto úkolu se mohli v klidu pustit i malí prvňáčci ze všech skupin. V druhé části mohly zabojovat starší děti, které měly otázky z oblasti lidského těla. Třetí částí byl kvíz pro chytré hlavičky, kde se mohli uplatnit také všichni. Poslední část byla rozdělena na dvě části – první vytvoření plakátu Dne zdraví a druhá vytvoření talíře s použitými potravinami na celodenní stravu (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). Po vypracování daných úkolů zasedla porota k vyhodnocení celé akce a oceněním nejlepších. Jak to ve skutečnosti dopadlo?
1. místo – 2. skupina 16 bodů
2. místo – 3. skupina 15 bodů
3. místo – 1. skupina 14 bodů
4. místo – 4. skupina 12 bodů
A co říci závěrem? Všichni si musíme uvědomit, že zdraví je to nejcennější, co máme a nikdo si ho nemůže koupit. Každý z nás má právo na zdravotní péči, ale i my sami si své zdraví musíme chránit. Vždyť i nám jde všem o kvalitu našeho života. Měli bychom se o své zdraví co nejpoctivěji starat, abychom dokázali žít co nejdéle. Měli bychom si uvědomit svou hodnotu zdraví a svou osobní zodpovědnost za něj.