ÚvodDo školní družiny se vrátily Hromnice

Hromnice jsou již za námi. Všichni víme, že si je připomínáme 2. února, což byly pololetní prázdniny a děti z družiny měly jiný program. Proto jejich připomenutí přišlo až na dnešek, a to pro děti, které nebyly bruslit. Ostatní si užívali zimních radovánek na zimním stadionu.

Po skončení výuky a po obědě se scházíme ve školní družině 1. oddělení. V samém úvodu jsme se dověděli, že nás čeká „Hromnice stezka“. Nejdeme ven, neboť je docela nevlídné počasí, ale úkoly stezky jsme si splnili v družině. Co jsou Hromnice, jak je slavili naši předkové, nebo kdo byl bůh Perun a jak s Hromnicemi souvisí? O tom všem jsme získali informace z naší „Hromnice stezky“. Čeká nás 5 stanovišť, na kterých plníme různé úkoly a hledáme písmenka do naší tajenky. Ta nám na úplný závěr určitě vyjde. Tak jdeme do boje. Rozdělujeme se do čtyř skupin, tak jak jsme zvyklí a jak jsme rozděleni v jednotlivých odděleních. Každá skupina tak bude spravedlivě rozdělena a věkové složení bude všude stejné. Na každém stanovišti se dovídáme informace o Hromnicích a pak plníme daný úkol. Na prvním stanovišti si zopakujeme matematiku, kde v obrázku blesku máme početní úkol a k tomu i písmenko. Po splnění počítání a zaznamenání písmene nám vzniká písmeno B. Pokračujeme druhou soutěží, opět povídání o Hromnicích a pak soutěžní úkol. Ve střech skupinách jsou slova a naším úkolem je zjistit, které slovo tam nepatří. To se nám povedlo a tím jsme zjistili, že do tajenky si zapíšeme písmeno L. na třetím stanovišti zjišťujeme, že ve studánce jsou utopena písmena. Od každého je zde několik. Naším úkolem je zjistit, kterých písmen je zde nejvíce. Po splnění si do tajenky píšeme písmeno E. Na čtvrtém stanovišti nás čeká osmisměrka, kdy po vyškrtaných slovech nám zůstane jedno písmeno, které si zapíšeme do tajenky. Tím písmenem je písmeno S. Na posledním stanovišti nás čekají pranostiky, kdy máme k sobě spojit dvě části tak, aby pranostika byla opravdu správná a dotýkala se právě Hromnic. Nachází se zde však i část jedné z pranostik, která se nikam nehodí. Každá pranostika je označená písmenem. A právě poslední část pranostiky s písmenem, která nikam nepatří, skrývá písmeno K. To si též zapíšeme do tajenky. Nyní nás již jen čeká jen správné vyluštění tajenky. Tou je slovo BLESK. Když je vše hotovo, následuje společné hodnocení a připsání dalších bodů. První body, které jsme na pěti stanovištích získali, byly body za rychlost.

Tak jdeme spočítat konečný výsledek. Jak to dopadlo?

  1. místo – 2. skupina 71 b
  2. místo – 3. skupina 60 b
  3. místo – 1. skupina 39 b
  4. místo – 4. skupina 27 b

Vítězům blahopřejeme, než skončíme, ještě malé zopakování toho, co jsme se o Hromnicích všechno zapamatovali. Mnoho informací, které nám jistě zůstanou navždy. Návštěva Hromnic ve školní družině je u konce a jistě splnila očekávaný výsledek.