ÚvodMé toulky za zvěří

Tak se jmenuje soutěž, kterou počátkem roku 2024 vyhlásila Českomoravská myslivecká jednota. Soutěž trvala do konce měsíce března. Byla rozdělena do několika oblastí – výtvarná, literární a fotografie. V literární činnosti této soutěže šlo o složení veršů na toto téma. Již druhým rokem se do soutěže zapojila i naše školní družina.

Do této umělecké soutěže se zapojily děti 2. oddělení naší družiny Veverušáci. Jejich zapojení bylo jak ve výtvarné činnosti, tak i v literární, kdy vytvářely různé verše. V této literární oblasti soutěžily skupiny, ve výtvarné oblasti pak jednotlivci. Počátkem května byly z umělecké soutěže „Mé toulky za zvěří“ známi i vítězové. Prací se sešlo mnoho, a tak porota měla plné ruce práce. Předání odměn se pak konalo na různých místech při akcích ČMMJ. Přestože jsme měli mezi vyhodnocenými i vítězné práce v literární části, nepodařilo se nám tohoto veřejného ocenění zúčastnit.

A tak právě dnes do naší družiny přijela pracovnice ČMMJ paní Patricie Jakešová, která má na starosti práci s dětmi a mládeží. Dnes to bylo již po druhé. Byli jsme rádi, že nás poctila svou návštěvou i vzhledem k jejímu pracovnímu vytížení.

Je něco málo kolem 13. hodiny a děti školní družiny se schází v prostorách školy, aby se s paní Jakešovou mohly pozdravit, a hlavně ji mezi námi přivítat. Po krátkém úvodním slovu se slova ujímá paní Patricie Jakešová. Krátce připomenula, proč se scházíme a pak jsme společně besedovali o myslivosti, lese, o zvířátkách, ale i o její práci, kdy krom jiného vykonává strážce lesa. Připomenula nám život mláďat v současné době, kdybychom je neměli brát do ruky, i když jsou na místě samotné. Jejich maminka je jistě nablízku a obě strany se navzájem dorozumívají. I děti měly různé zkušenosti z této oblasti, a tak neformální beseda pokračovala dál. Připomenuli jsme si i chování v lese, nebýt hlasití a chovat se v tichosti. Vždyť les nás svoji tichou atmosférou přeci léčí. O lese a myslivosti by se dalo hovořit dlouho a dlouho. Ale naše zvědavost je velká a my chtěli vědět výsledky našeho snažení.

A jak to tedy dopadlo? Na 3. místě v oboru poezie se umístila 1. a 3. skupina z Veverušáků a na 4. místě 2. skupina. Blahopřejeme. Děti od paní Jakešové obdržely odměny, ale paní Jakešová nezapomněla ani na ostatní děti a každý obdržel nějakou drobnost. Třeba to bude i výborná motivace pro příští ročník této soutěže v novém školním roce. Všichni moc a moc děkujeme paní Jakešové a ČMMJ za dárky.

Naše školní družina této situace využila, neboť myslivec a les jsou si rovní. Oba mají stejný cíl. My jsme při této příležitosti vyhodnotili i projekt Les ve škole, škola v lese, do něhož je již mnoho let zapojena i naše školní družina. Během celého školního roku se snaží naše oddělení plnit podmínky lesního projektu. Ten ke konci roku je vždy vyhodnocen. Nejlepší vždy získávají „Certifikát lesní třídy“. A tak paní vychovatelka předala certifikáty našim oddělením. Certifikát obdrželo 1. oddělení družiny, které pracuje pod vedením vychovatelky Jany Novákové, 3. oddělení pracující pod vedením Lucie Heroutové, 4. oddělení, které pracuje pod vedením Miroslavy Pacákové. Certifikát obdrželo i 2. oddělení pracující pod vedením Květy Hrbáčkové, ale i celá školní družina. Vždyť alespoň jedenkrát v měsíci probíhá soutěžní klání v této oblasti. A to není jistě všechno. Každé oddělení, ale i celá školní družina obdržela krásný dárek. Jaký? Jako dárek od organizátorů Les ve škole, škola v lese, jsme získali patronaci nad 10 m2 na Ještědském hřebeni. Stali jsme se i s ostatními školami z celé České republiky na jeden rok patrony Nového pralesa pod Ještědem. Po předání dárků a certifikátů jsme si povzdechli a vyjádřili tak přání se na Nový prales podívat. Tak se necháme překvapit.

Jak bychom asi plnili my sami podmínky projektu Les ve škole, kdyby nebylo našich vychovatelek. Ty též obdržely poděkování za jejich dosud vykonanou práci.

A tak naše slavnostní odpoledne v školní družině je u konce, my děkujeme paní Jakšové a loučíme se s ní malou kytičkou. Moc děkujeme!