ÚvodNa dno pradávných moří

Tak se nazývá edukačně – tvořivý program v Muzeu Českého krasu. Ten nás zavádí do doby trilobitů a seznamuje nás s probíhajícími základními geologickými procesy. Naším úkolem bylo poznávat trilobity a měli jsme šanci si sáhnout i na skutečné zkameněliny. Toto právě nás přimělo k tomu, že jsme dnes se školní družinou tento naučný program navštívili.

Hned po obědě odchází děti od Veverušáků z 2. oddělení naší školní družiny do Muzea Českého krasu. Zde na nás již netrpělivě čekají pracovníci muzea a seznamují nás s programem. Odcházíme společně do geologické expozice a hned jsme začali na daném tématu pracovat. Rozdělujeme se do skupin po třech, do ruky se nám dostal pracovní list, který v průběhu našeho povídání si budeme vyplňovat. Zpočátku si povídáme o trilobitech, zjišťujeme, kde všude se nachází a zda i v našem regionu je můžeme někde najít, nebo se tu dokonce našli. Naším, úkolem je projít si expozici s nálezy trilobitů a nějakého trilobita nakreslit. To se nám podařilo a trilobiti si byli i docela podobní. Pak jsme zjišťovali místa, kde se trilobiti našli – Koněprusy, Tetín, Svatý Jan pod Skalou, Skryje a mnoho dalších míst. Po tomto úvodu odcházíme do odborné pracovny, sedáme si po skupinách a sledovali jsme, co bude dál. Naším úkolem bylo vysvětlit to, že u nás bylo moře a už není. Měli jsme zjistit, co bylo příčinou vzniku a zániku moře, ale i to, co nového vzniklo při zániku moře. Odhalili jsme i složení mořského dna, kde se usazoval písek, který se postupně rovně vrásnil. Pozorovali jsme i to, co dokáže udělat boční tlak při srážce světadílů. Zjistili jsme, že časem vrstvy zkameněly i se zbytky organismů. A při srážce světadílů moře zaniklo. Voda odtekla, ale zkamenělé vrstvy zde zůstaly a vznikala pohoří. Vrstvy se dostaly vysoko nad mořskou hladinu, a proto my zde můžeme nacházet zkameněliny mořských živočichů. Velice zajímavé bylo i téma, když jsme pozorovali, jak se pohybovaly Čechy, které před mnoha miliony let byly na jižní polokouli.
V další části se skupiny rozdělily na dvě a pak se prostřídaly. První skupina šla vyrábět či modelovat trilobita ze samotvrdnoucí hmoty a druhá skupina si zkoušela s obtisknutými trilobity vrásnění a tvoření rovných vrstev. Po výměně skupin se opět vracíme na svá místa a pomalu a jistě se musíme rozloučit. Krásné a zajímavé odpoledne jsme strávili v Muzeu Českého krasu, kde nás celým odpolednem provázel lektor Mgr. Pavel Bokr. Nové informace a poznatky z dnešního dne jistě zúročíme i ve školním vzdělávání na 2. stupni. Děkujeme za krásné odpoledne a věříme, že se opět na zajímavém programu sejdeme.

no images were found