ÚvodAdvent začal i ve školní družině

Doba adventu započala i v naší školní družině o trochu déle. Toto téma si pro děti připravily naše praktikantky ve všech odděleních. Pravda, že ve skutečnosti advent začíná 27. listopadu. Termín je však pohyblivý a vychází na 4 adventní neděle před Štědrým dnem. Ve školní družině advent započal 29. listopadu.

Po obědě a po skončení výuky se scházíme ve svých odděleních školní družiny a zde již na nás čekají naše praktikantky. Zpočátku si povídáme o tom, co je to ADVENT. Připomínáme si jeho zvyky a tradice. Je to období čtyř neděl před vánočními svátky. Každá neděle má svůj název. Adventním nedělím se říká železná, bronzová, stříbrná a zlatá. V minulosti se lidé celé čtyři týdny postili, neměly se konat svatby a žádné velkolepé oslavy. První připomínkou je Poslední soud a druhou je narození Ježíše Krista. Význam adventu by měl mít vždy duchovní ráz. Pojetí adventních nedělí je vždy spojeno s adventním věncem se čtyřmi svíčkami. Právě každá z nich se zapaluje na jednu adventní neděli. Po krátkém povídání jsme pokračovali v další naší činnosti. Děti z 1. a 4. oddělení vyráběly adventní věnce technikou koláže. Děti z 2. oddělení, než se pustily do výroby masek čerta a anděla, měly zabodovat v soutěži. Vždyť víme, že Vánoce nám dávají mnoho různorodých vůní jakéhokoliv druhu. Naším úkolem bylo rozpoznat na deseti vzorcích vůně, co cítíme. V soutěži bojovaly skupiny proti sobě. Přestože jsme si všichni mysleli, že jde o lehkou a nenáročnou soutěž, dalo nám to trochu více práce a stejně jsme toho mnoho nepoznali. Mezi poznávacími vůněmi byla např. skořice, čokoláda, jehličí, vanilka a mnoho dalších. Po skončení soutěže jdeme vyrábět. Můžeme říci, že vzniklo mnoho krásných masek čertů a andělů, které jistě ještě využijeme při další činnosti. Co když mezi nás přijde Mikuláš, čert a andělé. Uvidíme. Necháme se překvapit. Po ukončení výroby masek jsme pokračovali v další soutěži skupin. Šlo o štafetovou soutěž, kdy jsme v určeném prostoru měli najít 24 hvězdiček. Důraz byl kladen na mlčení při hře, kdy jsme si nemohli napovídat, kde se jaká hvězdička nachází. Každá skupina měla svoji barvu. V této soutěži vyhrála první skupina.
Čas rychle ubíhal a my se již museli rozloučit. Věříme, že i nadále si budeme krátit čas čekání na Vánoce dalšími činnostmi nejen při praxi, ale i v rámci činnosti školní družiny.