ÚvodSvětový den štědrostí a dobrých skutků

Geving Tuesday je světový sen štědrosti a dobrých skutků. Letos si tento den připomínáme 29. 11., ale u nás v družině již 28. 11. 2022. Slaví se od roku 2012 vždy první úterý po Dni díkuvzdání. V tento den se miliony lidí ze všech kontinentů spojí, aby inspirovaly ke štědrosti a konaly dobro. Každý dobrý skutek a projev štědrosti se počítá.

Tento den si připomenuly i děti naší školní družiny. Vždyť zapojit se mohou všichni. Nejen jednotlivci, neziskové organizace, školy, města. Zúčastnit se může každý, kdo má dobré srdce a rozhodne se měnit svět k lepšímu. Každý má něco, co může nabídnout. A tak my ve školní družině již několik let se tohoto dne zúčastňujeme. Vždyť i my, můžeme něco nabídnout. A v tom je zcela určitě základ této akce.
Děti naší družiny si s předstihem mohly v klidu připravit to, co chtějí darovat. I když na místo určení tyto dary přijdou o něco déle. Stejně tak jako v předešlých letech se na naší družině dělá sbírka hraček s názvem Děti dětem. Darované hračky všeho druhu poputují před Vánoci do azylového domu v Berouně. Vždyť i zde tráví mnoho dětí s maminkami. I ony mají nárok na krásné Vánoce s dárky pod stromečkem. Další naší tradiční akcí je návštěva Domova seniorů TGM v Berouně, kde se děti představí se svým kulturním vystoupením a jako malý dárek přinesou a rozdají všem klientům tohoto domova vlastnoručně vyrobené přáníčko.
Možná se někomu tato naše dobročinná činnost zdá zbytečná, ale my se všichni shodujeme na tom, že je třeba již v útlém věku vést děti k dobrým skutkům a štědrosti. Vždyť i z maličkosti mohou mít ostatní radost, ať jsou to děti nebo senioři. Vždyť i úcta ke stáří by měla být pro nás všechny normální.
Proto i dnes jsme si nejprve povídali o dobrých skutcích a o štědrosti, vymýšleli jsme, čím můžeme udělat tímto skutkem radost i ostatním. Mnoho dobrých nápadů padlo, a tak jsme potom šli pokračovat v naší započaté činnosti. K výrobě přáníček. Velkou pochvalu si zaslouží Martin Zelinka, který jako první přinesl pro děti z azyláčku hry a knihy, které již doma nepotřebuje a jsou jako nové. Velikým překvapením pro nás pro všechny byly dárky od Marii a Tarase Boyko, od dětí z Ukrajiny, kteří navštěvují naši školu a chodí s námi do školní družiny. Vždyť i oni jsou šťastní a spokojení, že mohou s námi trávit dny všední i nevšední, i když jejich domov byl někde jinde. I jim patří obrovské poděkování a jejich dárcovství si vážíme. I oni dělají dobré skutky.