ÚvodOdpoledne ve školní družině a kamarád cvrček

Česká společnost entomologická vyhlásila rok 2022 hmyz roku, kterým se stal cvrček polní. Tento hmyz jistě všichni dobře znají. Přesto málokdo asi ví, že cvrček polní se v posledních letech velmi rychle šíří v české krajině. Stále častěji se s nimi můžeme setkat v místech, kde se dříve nevyskytovali. Zřejmě jim vyhovuje nejen oteplení klimatu, ale i částečný návrat mezí, pastvin a luk. Můžeme je najít v místech, kde je dostatek slunce a kyprá půda. Dříve se cvrčci vyskytovali pouze v oblastech jižní Moravy a středních Čech. V naší přírodě žije 11 druhů cvrčků, ale cvrček polní je jejich největší zástupce. Dospělí jedinci dorůstají do délky až 2,8 cm. Cvrček hrající na housličky patří ke známým pohádkovým postavičkám. Místo housliček má jen křídla, díky nimž vydává nezaměnitelné zvuky.

A tak dnešní odpoledne školní družiny bylo nazváno „Cvrčkovské odpoledne“. Na samém počátku jsme dostali hádanku, kde jsme měli poznat, kdo tak krásně cvrliká. Ano pro nás nic těžkého – cvrček polní. Nejprve jsme si o něm povídali, a pak jsme začali soutěžit. Ve 13 otázkách jsme poznávali tento druh hmyzu. V další části jsme si zavzpomínali v paměti, zda víme, kde a v jaké pohádce či povídce vystupuje cvrček. Ano, věděli jsme, že cvrček vystupuje v knize Ondřeje Sekory – Ferda mravenec. A my jsme si přečetli kapitolu O tom, jak cvrčkovi nehrálo rádio a jak se paní ploštice ostýchala. Po krátkém poslechu povídky jdeme opět soutěžit. Skupiny se rozdělují na prvňáčky, kteří měli za úkol složit v daném čase co nejrychleji puzzle. Po složení zjistili, že se jedná o cvrčka polního. Zbytek dětí ze skupiny šly soutěžit o složení říkanky „Činný cvrček“. Verše byly rozstřihané podle slov v příslušné barvě skupiny. Paní vychovatelka nám verše několikrát přečetla a naším úkolem bylo složit z rozstříhaných částí to, co jsme si zapamatovali. Docela se nám to podařilo. Tak jako všechny soutěže byly bodovány, i zde získávají skupiny body. Přistupujeme k další soutěži, kterou je štafeta písmen. Na ploše se pohybují mezi květy i cvrčci. Pozor, abychom je nezašlápli. Na kytičkách jsou pod daným číslem písmena, které zapisujeme do soutěžního archu. Z nich nám ve finále vzniká pranostika o cvrčkovi. A jaká? „Když cvrčkové a kobylky pilně cvrlikají, pěkné počasí předznamenávají.“ Úkol byl splněn a my jdeme na vyhodnocení. Boj byl vyrovnaný a první místo mělo o bod více než druhý v pořadí. A jak to dopadlo?
1. místo – 4. skupina 83 b.
2. místo – 3. skupina 81 b.
3. místo – 1. skupina 80 b.
4. místo – 2. skupina 72 b.
Všichni v závěru dostali malou pozornost, při této příležitosti jsme vyhodnotili i „Stezku poznávání květin“, kde jsme také poslouchali cvrlikat cvrčky. Potom malá odpolední svačina. Na úplný závěr se nám představili ještě Veverušáci, kteří si namalovali nejen cvrčka polního, ale také sepsali krátkou pohádku O cvrčkovi Bohoušovi. A tím bylo „Cvrčkovské odpoledne“ ukončeno.

no images were found