ÚvodVzpomínka na Mistra Jana Husa

Již tradičně se koncem června schází na Husově náměstí občané Berouna a děti ze základních škol. Naši školu vždy reprezentují děti školní družiny. Ještě před odchodem na vzpomínkovou akci si děti o Mistru Janu Husovi povídaly.

Něco málo po třinácté hodině odchází děti školní družiny na Husovo náměstí do Berouna, kde u sochy Mistra Jana Husa před radnicí proběhla vzpomínková akce. Vždyť letos uplyne 607 let od jeho upálení. Vzpomínáme na českého kazatele, reformátora a středověkého myslitele. S úvodním slovem vystoupila starostka Soňa Chalupová a senátor Jiří Oberfalzer. Pak přečetla farářka Markéta Macháčková všem přítomným poslední dopis Jana Husa, který napsal v žalářní cele svému příteli Martinovi z Volyně v podvečer své smrti. O významu Jana Husa promluvil i farář Jordan Tomeš. Všichni v závěru projevů položili symbolické květiny k Husovu pomníku a poklonili se jeho památce. O hudební program se postarala středověká kapela Indulgentia. Ještě před zahájením vzpomínkové akce si děti stačily prohlédnout výstavu v atriu radnice s názvem „Barvy léta“, kterou uspořádala SŠ a ZŠ Karla Čapka.

no images were found